Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Konec prodeje kotlů na plyn a kapalná paliva, elektrokotlů, ale i TČ a solárů jaké známe?

Podle chystané novely nařízení komise o ekodesignu by od 2029 měly být uváděny na trh pouze kotle, jejichž sezónní účinnost je vyšší jak 115 %. Tuto podmínku by však splnily jen tzv. hybridní zdroje, které novela nařízení definuje.

Konec prodeje kotlů na plyn a kapalná paliva, elektrokotlů, ale i TČ a solárů jaké známe?

Schvalovací proces již několik let připravované novely Nařízení komise (EU) 813/2013 o ekodesignu ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů se dostal do závěrečné fáze.
Pokud bude novela schválena v navrženém znění, znamenalo by to, že od 1. září 2029 již nebude možné uvádět na trh samostatné klasické kotle na plynná a kapalná paliva a elektrokotle, ale pouze jejich varianty integrované do některého z typů hybridních zdrojů.

DRAFT o ekodesignu ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů
Návrh je pracovním dokumentem podporujícím diskusi o revizi NAŘÍZENÍ (EU) 813/2013, kterým se stanoví požadavky na ekodesign topidel. Je návrhem pro konzultační proces zúčastněných stran, zejména pro zasedání konzultačního fóra 27. dubna 2023. Tento návrh dokumentu připravili zaměstnanci GŘ ENER a jeho konzultanti, a není v žádném případě oficiálním dokumentem schváleným Evropskou komisí

Požadavky na minimální sezónní účinnost

Toto nařízení mimo jiné definuje také požadavky na minimální sezónní účinnosti teplovodních kotlů na plynná a kapalná paliva, elektrokotlů, tepelných čerpadel, solárních termických systémů a kogeneračních jednotek.

Pro všechny typy teplovodních kotlů doposud platilo, že jejich sezónní účinnost může být nižší jak 100 % (podle typu a velikosti kotle). Podle nařízení o ekodesignu se ale u palivových kotlů tato účinnost vztahuje ke spalnému teplu paliva. U plynových kotlů běžné konstrukce splňují aktuálně platnou minimální sezónní účinnost 86 % pouze kotle kondenzační.

Nové podmínky na ekodesign zmíněných zdrojů tepla by měly platit od roku 2025 s tím, že stávající požadavky na sezónní účinnosti by se až do konce srpna 2029 prakticky nezměnily.

Od roku 2029 pouze nově definované hybridní zdroje. Tepelná čerpadla pouze kompaktní

Nicméně od září 2029 by měla být zvýšena minimální hranice sezónní účinnosti u všech zdrojů tepla, pro něž nařízení platí, na 115 %. Tuto podmínku však již nemohou splnit ani kondenzační kotle. Lze ji dosáhnout pouze u v nařízení nově definovaných hybridních zdrojů.

Těmi jsou jednak „hybridní tepelné čerpadlo“, což má být kompaktní sestava („uzavřená“ do jednoho opláštění) navržená jako jednotka sestávající z elektrického tepelného čerpadla, palivového kotle nebo elektrického odporového kotle a hlavního regulátoru zajišťujícího optimalizovaný provoz.
Dalším nově definovaným hybridním zdrojem má dle chystaného znění nařízení o ekodesignu být tzv. „solární hybrid“. Tím se rozumí kompaktní sestava navržená jako jednotka sestávající z jednoho nebo více solárních tepelných kolektorů, palivového kotle nebo elektrického odporového kotle a hlavního regulátoru zajišťujícího optimalizovaný provoz.

Přečtěte si také Topný olej EL ve vytápění, část 1/6 – výroba, distribuce, výhody Přečíst článek

Komentář Zdeňka Fučíka, BRILON a.s.

Potřeba zmenšit riziko spojené s neočekávanými výkyvy cen mezi zdroji energií a rovněž i potřeba zvýšit podíl využití obnovitelných zdrojů energie nás přivedly k tomu, že jsme do našeho sortimentu zařadili hybridní řešení od fy ELCO, kterou v ČR zastupujeme. Je určeno především současným provozovatelům plynových kotlů s výkonem cca 24 kW, kteří chtějí souběžně využít energeticky výhodný provoz tepelného čerpadla. Jedná se o sestavu zjednodušené verze monoblokové venkovní jednotky tepelného čerpadla, propojovací hydraulickou skupinu, kterou si však může instalatér zhotovit i sám a řídicí jednotku. Tím, že se tato sestava propojuje se stávající otopnou soustavou, využívá její komponenty a ty nemusí zákazník znovu zbytečně platit. Hybridnímu provozu odpovídá max. výkon tepelného čerpadla 8 kW, který v obvyklých provozních podmínkách v rodinných domech nebo bytech, postačuje do venkovních teplot okolo -5 °C. Upřednostnění tepelného čerpadla nebo plynového kotle si regulace hlídá sama. Porovnává energetickou účinnost obou zdrojů v aktuálním provozním stavu a náklady na vyrobené teplo podle cen plynu a elektřiny, které si zákazník do regulace zadává.
www.brilon.cz


Komentář firmy NRG Group a.s.

Hybridní technologie máme v nabídce již delší dobu. Poskytujeme řešení, která kombinují tepelné čerpadlo či vytápění na zemní plyn společně s kotlem na topný olej. Použitím olejového vytápění spolu s dalším zdrojem energie zákazník získává to nejlepší z obou technologií, zároveň se posiluje jeho energetická nezávislost.
www.nrg.cz


Komentář Radka Červína, NIBE ENERGY SYSTEMS CZ

Vítáme tendenci využití bivalentního zdroje jiného než elektrického. Takové řešení má nižší nároky na rozvodnou síť a provozovatel může kombinací různých zdrojů dosáhnout ještě větších úspor. Pojem hybridní tepelné čerpadlo je však poněkud zavádějící. Důležité je, aby regulace tepelného čerpadla dokázala další zdroj tepla řídit a efektivně s ním pracovat. Takové systémy již roky nabízíme a provozujeme.
www.nibe.eu


Pozn. redakce TZB-info

Na TZB-info se setkáváte většinou až s předpisy v platném znění, případně s komentářem platného znění, abyste s podklady mohli rovnou efektivně a s jistotou pracovat. Eventuálně zveřejňujeme návrhy norem, pokud se lze zapojit do procesu jejich připomínkování. Tento článek je výjimkou. Nařízení je zatím sice jen ve stádiu návrhu, ale pokud bude návrh beze změn přijat, jeho finální podoba velmi zasáhne do navrhování a koncepce TZB v objektech a do nabídky výrobců. Svým způsobem lze revolučnost návrhu přirovnat k zákazu uvádět na trh automobily se spalovacím motorem. Nikdo nemůže říci, že se zakazuje konkrétní technologie, nicméně dopad je stejný.
V této souvislosti je zajímavé to, že již letos v březnu, na prestižním světovém veletrhu ISH ve Frankfurtu n/M, byly tzv. hybridní zdroje velmi silně zastoupeny v expozicích vedoucích výrobců tepelné techniky, ale i u výrobce z České republiky. Je zřejmé, že se výrobci již dopředu připravují na podmínky, které by návrh novely Nařízení komise (EU) 813/2013 o ekodesignu ohřívačů pro vytápění vnitřních prostorů a kombinovaných ohřívačů měl přinést. Svědectví o tomto procesu podali i redaktoři TZB-info, kteří o novém trendu hybridních zdrojů přímo na místě natočili rozhovor.

Rozhovor o hybridních zdrojích na ISH 2023

Více zajímavých videí na estav.tvOn-line televize pro architekturu, stavbu a bydlení
 
 
Reklama