Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Vytápění se 100% vodíkem – pilotní projekty

Bude vodík vhodný pro vytápění nebo nebude? To je časté téma diskuzí jak mezi odborníky, tak laiky. Na jedné straně úvahy, řeči, na druhé straně funkční příklady. Příklady, které mají dokázat, že vodík je vhodný i pro vytápění. O tom, co se prokazatelně osvědčí, již nelze pochybovat. Proto jsou velmi důležité pilotní projekty. O některých z probíhajících informuje tento článek.

Jedním z aktivních účastníků procesu, který má dokázat využitelnost vodíku, je Remeha, což je součást průmyslové skupiny BDR Thermea Group. Vývojem vodíkových technologií pro trh vytápění se zabývá řadu let a testuje je již v mnoha pilotních projektech. Po rozsáhlém testování v R&D centru v Apeldoornu v Nizozemsku v září 2022 BDR Thermea zpřístupnila první 100% vodíkový kotel pro testování ve větších komerčních aplikacích. Cílem pilotních projektů je předvést různé případy použití, např. nasazení v lokalitách s lokální produkcí vodíku kombinovaných s řešením pro skladování, a nebo i v hybridní konfiguraci s tepelným čerpadlem, ve kterém vodíkový kotel pokrývá pouze špičková zatížení při výrobě tepla.

Obr. Pilotní projekty využití vodíku pro vytápění skupiny BDR Thermea, stav počátek roku 2023 (Zdroj: Remeha)
Obr. Pilotní projekty využití vodíku pro vytápění skupiny BDR Thermea, stav počátek roku 2023 (Zdroj: Remeha)

H2HoWi

V projektu H2HoWi v Holzwickede testuje Westenergie AG Essen, provozovatel distribuční sítě Westnetz, technickou proveditelnost přeměny stávajícího plynovodu se zemním plynem na čistý vodík. 100% vodíkové kondenzační kotle Remeha byly instalovány ve čtyřech budovách v komerční oblasti a jsou v provozu od října 2022. V projektu byl zhruba 500 metrů dlouhý plynovod z veřejné plynárenské sítě odpojen od distribuční sítě a napojen na zásobník vodíku. Kromě přestavby plynovodu byly nutné drobné úpravy pro tři zúčastněné zákazníky. Použitý zelený vodík je dodáván ze zásobníku a zásobuje systémy vodíkem prostřednictvím stávající sítě zemního plynu. Vodík začal proudit plynovodem v říjnu 2022

100% H2 Linnich

Provozovatel sítě Gelsenwasser Energienetze přestavěl stávající plynovod ve svém areálu v Linnichu na přepravu 100% vodíku. Remeha je partnerem 100% vodíkového kondenzačního kotle. Cílem projektu je studie proveditelnosti využití vodíku v zásobování teplem. Počínaje přívodem vodíku do stávající sítě rozvodu zemního plynu až po konečnou spotřebu a využití 100% vodíku v kondenzačním kotli. Používaný zelený vodík je zajišťován zásobníkem v areálu společnosti a zásobuje systémy ve 2 budovách vodíkem prostřednictvím stávající sítě zemního plynu. Používá se zde několik 100% vodíkových kondenzačních kotlů od Remehy. Oficiálně byl projekt uveden do provozu 12. prosince 2022.

100% H2 Lochem

Průlomový pilotní projekt ve východ ně nizozemském městě Lochem je prvním projektem na světě, který testuje vodíkové topné systémy v tomto měřítku. Dvanáct samostatných památkově chráněných domů, všechny postavené kolem roku 1900, jsou vybaveny jedním z kotlů spalujících čistý vodík bez emisí uhlíku. Projekt je realizovaný ve spolupráci nizozemské značky Remeha a provozovatele plynárenské sítě Alliander. Má trvat tři roky a zajistit rozsáhlé testování během zimy, kdy je poptávka po teple nejvyšší. Domy jsou záměrně starší obytnou zástavbou, kterou lze z důvodu památkové ochrany pouze v omezené míře stavebně upravovat a následně zateplovat.

Obr. 100% vodík pro vytápění v nizozemském městě Lochem (Zdroj: Remeha)
Obr. 100% vodík pro vytápění v nizozemském městě Lochem (Zdroj: Remeha)

Bosch v Homburgu

Využití vodíku se věnují i další přední výrobci v oboru tepelné techniky. Příkladem může být Bosch. Ve svém závodě v Homburgu zprovoznil průmyslové vodíkové hospodářství. Zahrnuje jak výrobu vodíku, tak jeho spotřebu. Vodík se vyrábí s využitím sluneční energie a předpokládá se kapacita kolem 20 tun zeleného vodíku. Hlavní využití vodík najde při jeho spalování a výrobě tepla pro kalírnu závodu, část bude určena pro vozidla a počítá se také s kompenzací špičkového zatížení z hlediska poptávky po elektřině výrobou elektřiny z vodíku v palivových článcích.

Obr. Součástí vodíkového hospodářství Bosch v Homburgu jsou tankovací stanice (Foto: Bosch)
Obr. Součástí vodíkového hospodářství Bosch v Homburgu jsou tankovací stanice (Foto: Bosch)
 
 
Reklama