Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Prevencí před otravou oxidem uhelnatým jsou pravidelné revize plynových spotřebičů

Česká republika eviduje téměř 300 smrtelných případů otravy oxidem uhelnatým ročně, což je jeden z nejhorších výsledků ve střední Evropě. Riziko otravy se přitom týká každého, kdo doma provozuje spotřebič spalující zemní plyn nebo propan-butan. Týká se také vás? A jak se mu bránit?

Oxid uhelnatý je plyn bez barvy a zápachu, který vzniká při nedokonalém spalování zemního plynu, propan-butanu, ale také dřeva v ohništích a krbech. V České republice jde o jednu z nejčastějších příčin otravy; ročně jsou evidovány tisíce případů, z nichž stovky končí až smrtí. „Počet případů je u nás skutečně alarmující,“ upozorňuje na situaci Ing. Jiří Buchta, předseda sekce plyn Českého sdružení pro technická zařízení.

Chybí osvěta i pravidelné revize spotřebičů

Jedním z hlavních důvodů častých otrav tímto plynem je špatná informovanost občanů ČR o účinné prevenci. Ta přitom zásadně souvisí s pravidelnou údržbou spotřebičů používaných v domácnostech. „Z hlediska rizik otrav spalinami je nejrizikovější kategorie spotřebičů „B“, která vyžaduje pravidelný servis. Typický příklad je plynový kotel. Důležité je, aby revizi takového spotřebiče provedl servisní technik,“ upozorňuje Jiří Buchta.
Řada občanů se přitom mylně domnívá, že jim postačí revize komínu a spalinových cest, kterou nařizuje zákon. Zásadní je však také kontrola správné funkčnosti spotřebiče, k níž by mělo dojít minimálně 1×, v některých případech i 2× ročně. V opačném případě domácnost riskuje, že se ve spotřebiči budou produkovat nebezpečné spaliny, což povede ke zhoršení jeho funkčnosti.

K situaci, kdy zplodiny ze spalování neodchází komínem ven z domu, ale začínají se šířit do okolí spotřebiče, přitom dochází náhle a nečekaně. Může jít například o spuštění digestoře nad sporákem, větrání v domácnosti, které způsobí podtlak u spotřebiče, nebo otevřené dveře k schodišti, které u spotřebiče vytvoří umělý komínový tah. „Takové případy nemůže majitel domu rozumně předvídat,“ upozorňuje Jiří Buchta.

Kategorie spotřebičů
Kategorie spotřebičů
Příznaky úniku CO
Příznaky úniku CO

Příznaky úniku spalin a první pomoc

Případný únik oxidu uhelnatého do okolí je možné rozeznat hned několika způsoby. Prvním je změna zabarvení plamene ve spotřebiče na žlutý z důvodu nedokonalého spalování; dále jde také o stopy znečištění například na stěně nebo stropě, kyselý zápach nebo vlhkost. V okolí spotřebiče také může docházet k zamlčení zrcadel a jiných studených ploch.
U zasažených osob je možné otravu rozeznat zčervenáním jejich obličeje, bolestí hlavy, zvracením, závratí, poruchou zraku a v některých případech i ztrátou vědomí. „První pomocí je zajištění přísunu čerstvého vzduchu, popř. umělé dýchání,“ uzavírá Jiří Buchta. Pokud únik nastane, je nezbytné také okamžitě vypnout spotřebič a kontaktovat servisního technika.

Příznaky a lidský organismus
Příznaky a lidský organismus

Účinnou ochranou je detektor spalin (oxidu uhelnatého)

Řešením pro ochranu před nebezpečím otravy jsou detektory tohoto plynu, které umístíte do místnosti se spotřebičem. Pořizovací cena takového zařízení začíná již na 1 200 Kč a výrobky renomovaných firem zpravidla nabízejí záruku až 6 a 7 let. Detektor zároveň vyžaduje drobnou údržbu, jako je výměna baterií.
Společnost E.ON jako významný dodavatel plynu v České republice nabízí tyto detektory jako novinku od letošního března. Na webu www.eon.cz/coalarm si mohou její stávající zákazníci objednat značkový detektor od společnosti Honeywell. Cena je přitom výhodnější než při nákupu v běžném obchodě – díky slevě 38 % za něj zaplatí pouhých 1 045 Kč včetně DPH.

 
 
Reklama