Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Evropský certifikační kurz

Tento kurs, vychází ze studijních materiálů vypracovaných odborníky zemí sdružených v Evropské asociaci tepelných čerpadel. Kurz je ve dvou částech vždy po třech dnech. Je to celkem šest dnů přednášek a praktické výuky.

Obsahově je zaměření kursu pojato průřezově od základů jednotlivých systémů tepelných čerpadel, přes ekonomiku provozu, charakteristické vlastnosti, principy spolupráce tepelných čerpadel s topnými/chladícími systémy, ohřev vody, dimenzování, regulace, indikace poruchových stavů, servis, legislativa, hydrogeologická hlediska provádění vrtných prací a celá řada dalších zajímavých témat.

více informací a on-line přihláška

Asociace pro využití tepelných čerpadel
logo Asociace pro využití tepelných čerpadel

Asociace pro využití tepelných čerpadel je jedinou profesní organizací sdružující společnosti zabývající se technologií tepelných čerpadel. Členem naší asociace jsou všichni významní výrobci a dovozci tepelných čerpadel v České republice. Prostřednictvím ...

 
 
Reklama