Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Úpravny chladicí vody KEUV CV od Eurocleanu

Jak ochránit chladící věže a výměníky před zanášením, tvorbou inkrustů a korozí? Kontinuální filtrace nerozpustných látek v chladících okruzích a dezinfekce vody v chladících okruzích bez chemie.

Elektrolytická úpravna chladící vody KEUV-CV je zařízení určené pro ochranu chladících věží a výměníků před zanášením a tvorbou inkrustů, kontinuální filtraci nerozpustných látek z chladících okruhů a dezinfekci vody v chladících okruzích. Při ohřevu chladící vody dojde k posunu vápenouhličitanové rovnováhy směrem k oblasti vylučování solí – zejména uhličitanu vápenatého. Mimo jiné působí chladící věže jako ohromné pračky vzduchu a vypírají z něj všechny nečistoty včetně mikrobiologických. Tyto nečistoty spolu s vyloučenými solemi způsobují v chladícím okruhu tvorbu úsad, biofilmů a korozi. U velkých chladicích okruhů chemických závodů, nebo elektráren se tento problém řeší dávkováním různých chemikálií, jako jsou: inhibitory koroze, dispergátory, biocidy a biodispergátory. Tradiční systém chemické ochrany není šetrný k životnímu prostředí a vyžaduje kvalifikovanou obsluhu a kontrolu v chemické laboratoři.

Výhody

Elektrolytická úpravna chladící vody KEUV-CV od Euroclean
  • nepoužívá žádné chemikálie
  • dezinfikuje chladící vodu a zabraňuje tvorbě biofilmů
  • uvádí chladící vodu do vápenouhličitanové rovnováhy a zabraňuje tím tvorbě úsad v rozvodech chladící vody i na stěnách chladících věží
  • kontinuálně odstraňuje z chladící vody veškeré nečistoty vniklé do okruhu v chladících věžích
  • úprvna vody je zcela automatická a nevyžaduje přítomnost obsluhy.
EuroClean, s.r.o.
logo EuroClean, s.r.o.

Úprava vody a problémy spojené s úpravou a filtrací vody. EuroClean se specializuje na projekce, výrobu a dodávky technologických celků řešících nestandardní problémy investorů s vodou a vodním hospodářstvím..

 
 
Reklama