Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Předvídatelný výkon!

Deskové výměníky tepla s certifikací AHRI šetří energii v některých z nejprestižnějších budov světa. V tomto článku vám dva významní odborníci vysvětlí proč.

Smyslem certifikace AHRI je předvídatelnost výkonu. Aktuální vydání zpravodaje Near obsahuje rozhovor s odborníkem na tuto oblast. Pan Bill Tritsis je viceprezident certifikační organizace AHRI. Podá vám komplexní pohled na tuto problematiku a vysvětlí důvody, které vedly k zavedení certifikace AHRI jako celosvětového standardu.

Při počtu 300 členských společností představuje AHRI (the Air-conditioning, Heating and Refrigeration Institute) jednu z předních obchodních organizací na světe. Jeho členové produkují téměř 90 % zařízení z oblasti vytápění, větrání, klimatizace a přípravy teplé vody vyráběných a prodávaných v USA a Kanadě. V roce 2001 zahájila AHRI program certifikace deskových výměníků tepla kapalina-kapalina (certifikační program AHRI LLHE). Požádali jsme Billa Tritsise, viceprezidenta certifikační organizace AHRI, aby nám vysvětlil přínos tohoto programu.

Můžete nejprve vysvětlit úlohu a hlavní poslání AHRI?
Samozřejmě. Jsme nezisková obchodní organizace, která nabízí našim členům, kteří jsou v běžném životě konkurenty, fórum pro diskuzi a prosazování jejich společných zájmů. Podněcujeme vědecký výzkum, vytváříme normy a certifikační programy, řešíme právní a technické problémy a hájíme zájmy svých členů a našeho oboru u politiků a úřadů po celém světě.

Proč je tedy ověřování výměníků tepla tak důležité?
Z toho prostého důvodu, že nestranné objektivní ověření výkonnosti poskytuje záruku odpovídajícího dimenzování teplosměnné plochy. Pokud nemá teplosměnná plocha odpovídající velikost, více se namáhají nejen čerpadla, ale i zdroje. To vede k plýtvání energií, které je navíc obvykle dlouhodobé. Pro výrobce představuje certifikace investici do důvěryhodnosti.

Certifikační program AHRI je v současné době celosvětovou normou. Jaké úmysly stojí za tímto krokem?
Protože odvětví vytápění, větrání, klimatizaci a přípravy teplé vody funguje po celém světě, jedná se o přirozený krok. Potenciální úspory energie díky certifikaci jsou z globálního pohledu opravdu ohromné, zejména v rámci rozvíjejících se ekonomik. Změna klimatu a regulační předpisy jsou rovněž silným podnětem pro certifikaci. Pro výrobce pak certifikace nepochybně přináší konkurenční výhodu.

Takže vyhlídky jsou poměrně světlé?
Řekl bych, že jsou světlejší. Povědomí o energetické účinnosti celosvětově roste a používání certifikovaných výměníků tepla pomáhá zákazníkům plnit jejich cíle v této oblasti.

Alfa Laval spol. s r. o.
logo Alfa Laval spol. s r. o.

Alfa Laval - výměníky tepla, vzduchové chladiče, kondenzátory a kompaktní předávací stanice tepla pro vytápění, chlazení, chladírenství, přípravu teplé vody, využití odpadního tepla, ohřev bazénové vody, solární systémy, chlazení olejů, lehký průmysl, ...

 
 
Reklama