Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Ušetřete v podnikání díky rekuperaci a získejte konkurenční výhody

Pokud o rekuperaci ještě nevíte, jistě Vás zaujme. Představuje možnost opakovaného využití teplého vzduchu a vody ve Vašem podniku, místo toho, abyste je nadále jen tak vypouštěli do ovzduší či kanalizace.

A když dodáme, že rekuperace je snadno realizovatelná, a Vy získáte zpět až 91 % odpadového tepla?

Navíc návratnost investic do rekuperace činí u třísměnných provozů pouhé měsíce. Prověřila to už řada průmyslových podniků, restaurací či sportovišť.

Zpracovat a znovu využít lze vzduch, který vypouštějí kuchyně restaurací, kancelářské budovy nebo průmyslové objekty. Podobné je to i s dalším využitím teplé vody. Popíšeme si princip rekuperace. Ohřátý vzduch nebo vodu už nevypouštíte vně Vašich podnikatelských prostor, tedy takzvaně „pánubohu do oken“, ale nasměrujete je do výměníků s chladicí kapalinou. Výměníky ohřáté teplou vodou nebo vzduchem na výstupu poté ohřejí studenou teplou vodu či vzduch na vstupu. Takže už nebudete muset platit teplárnám, anebo značně snížíte náklady na vlastní topný systém.

Široké možnosti zpětného získávání tepla

K tomu rekuperační jednotky vytvářejí v místnostech kvalitnější a zdravější prostředí, protože studený vzduch na vstupu zbavují nadměrné vlhkosti, alergenů, prachu a dalších nečistot. Důkazem širokých možností rekuperace tepla jsou referenční projekty společnosti GT-ENERGY, která pro své klienty získává teplo z řady zdrojů. Například z důlních vod, chlazení piva v minipivovaru, chlazení serverů či vstřikovacích listů, z odpadní bazénové vody, odpadního vzduchu svářecích strojů, větracího vzduchu kancelářských budov i z řízeného kvašení vína. Dalšími zdroji odpadního tepla mohou být například sklepy, ve kterých zrají sýry, splaškové kanalizace hotelu či voda prosakující přehradní nádrží.

V Evropě se očekává téměř 7% roční nárůst rekuperace tepla

Rekuperace tepla je ve vyspělých i rozvíjejících se zemích považována za jednu z nejvíce nadějných cest ke snížení provozních nákladů podniků. Evropská komise v tomto roce vyčlenila 4–5 milionů eur na výzkum přínosu zpětného využití tepla v průmyslu. Už teď uvádí, že rekuperovat lze až 40 % veškerého odpadového tepla. Podle současných odhadů se v letech 2016–2022 očekává nárůst trhu s rekuperací v průměru o 6,8 % ročně.

Výměník pro využití tepla ze sklepů v Madetě Český Krumlov
Výměník pro využití tepla ze sklepů v Madetě Český Krumlov
 
 
Reklama