Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Kamstrup, to je 25 let ultrazvukové technologie měření

Společnost KAMSTRUP A/S, Dánsko už v roce 1991 vyrobila první vlastní ultrazvukový, plně elektronický měřič bez jakýchkoliv pohyblivých součástí.

Ve stejném roce se s tehdejšími pouhými 100 zaměstnanci rozhodla vsadit na jedinou kartu a investovat veškeré prostředky do výroby nových, ultrazvukových měřičů energií bez jakékoliv jistoty, že se investice vrátí a že se jedná do budoucna o správnou cestu.

KAMSTRUP A/S byl jedním z prvních výrobců měřičů umožňujícím oboustrannou komunikaci. Byl tak iniciátorem moderních sítí Smart Grid na celém světě. Už v r. 1995 dodal na trh více než 50.000 měřičů s dálkovým odečtem.

V roce 2000 společnost plně zautomatizovala a robotizovala výrobu, aby zajistila vysoce kvalitní, rychlé a spolehlivé dodávky koncovým zákazníkům. Současně zřídila i uživatelský portál pro hostingové služby. V současnosti 3 ze 4 významných projektů s dálkovými odečty jsou spravovány formou hostingu přímo na serverech společnosti KAMSTRUP A/S ve svém centru ve Stillingu v Dánsku.

Po 25 letech už můžeme s klidným svědomím říct, že ultrazvuková technologie měření vody a energií dominuje v teplárenství i průmyslu. KAMSTRUP A/S se svými více než 1.200 zaměstnanci (z nichž celých 25 % tvoří vývojoví pracovníci) má ambice i nadále patřit ke světovým lídrům ve svém oboru a být stále hybnou silou udávající směr v měření energií a dálkových odečtech. KAMSTRUP A/S touto cestou děkuje všem svým zákazníkům za přízeň a za umožnění této skvělé, ale zároveň i zodpovědné pozice a věří, že jim bude i v budoucnu trvalým a spolehlivým partnerem v otázkách komplexního řešení měření energií a jejich dálkových odečtů.

Máte-li zájem o bližší informace, kontaktujte naše přímé obchodní zastoupení telefonicky nebo e-mailem na: KAMSTRUP A/S - org. složka, Praha, tel.: 296 804 954, info@kamstrup.cz.

kamstrup ultrazvukové měření
Letecký pohled na sídlo společnosti KAMSTRUP A/S ve Stillingu v Dánsku
Kamstrup A/S
logo Kamstrup A/S

Přímé zastoupení dánské společnosti Kamstrup A/S - výrobce měřičů energií. Dodáváme ultrazvukové měřiče tepla, chladu a vodoměry. Rovněž nabízíme komplexní systémy dálkových odečtů a zpracování naměřených dat.

 
 
Reklama