Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

VYKUROVANIE 2018 - program

Tradičná 26. konferencia so zahraničnou účasťou VYKUROVANIE 2018 je v tomto roku zameraná na tému „Nové trendy v zásobovaní budov teplom“.

Odborný program je rozdelený do 5 samostatných celkov prislúchajúcich jednotlivým dňom: • Energetika budov • Progresívna výroba tepla • Obnoviteľné zdroje energie • Automatizácia vo vykurovaní • Energetické služby

Spolu sa uskutoční 13 samostatných seminárov, 4 diskusné fóra, 7pracovných stretnutí profesijných organizácií a exkurzia. S prednáškou vystúpi okolo 100 odborníkov, z toho pätina zo zahraničia. Ich príspevky budú publikované v 500 stránkovom zborníku. Zároveň 40 popredných firiem bude prezentovať svoje výrobky, zariadenia a technológie.

Konferencia je určená odborníkom z oblasti vykurovania a energetiky, projektantom, prevádzkovateľom, investorom, zástupcom bytových družstiev a podnikov, spoločenstvám vlastníkov bytov, predstaviteľov štátnej správy, vedy a výskumu

VYKUROVANIE 2018
12. - 16. február 2018 Grand Hotel Permon****, Podbanské, Vysoké Tatry

12. 2. 2018 ENERGETIKA BUDOV
 • I. sekcia: ENERGETICKÁ LEGISLATÍVA vedie: RNDr. Milan Dubnička, CSc., MH SR
 • II. sekcia: ENERGETICKÁ HOSPODÁRNOSŤ BUDOV vedie: prof. Ing. Ivan Chmúrny, PhD., SvF STU Bratislava

Navazuje diskusné fórum A: Energetika budov,
stretnutie sympatizantov, koktail Generálnych partnerov a koktail Hlavných partnerov: SPP – distribúcia, a.s., odovzdanie ceny SSTP prof. Ing. K. Pekaroviča, DrSc. za rok 2017 a spoločenský večer.

13 . 2. 2018 PROGRESÍVNA VÝROBA TEPLA
Generálni partneri: Viessmann, s.r.o.
 • III. sekcia: ZDROJE TEPLA vedie: doc. Ing. František Urban, CSc., SjF STU Bratislava
 • IV. sekcia: KOGENERAČNÉ ZDROJE ENERGIE vedie: prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD. SjF ŽU Žilina
 • V. sekcia: SÚSTAVY CZT A OST vedie: doc. Ing. Ján Takács, PhD., SvF STU Bratislava

Navazuje diskusné fórum B: Progresívna výroba tepla,
stretnutie sympatizantov, koktail Generálnych partnerov: Viessmann, s.r.o., koktail Hlavných partnerov: REHAU s.r.o., Decon, spol. s r.o., IMP PUMPS SK s.r.o. a diskotéka.

14. 2. 2018 OBNOVITEĽNÉ ZDROJE ENERGIE
Generálni partneri: HERZ, spol. s r.o.
 • VI. sekcia: ZDROJE TEPLA NA BÁZE BIOMASY vedie: doc. Ing. Ľudovít Kolláth, SjF STU Bratislava
 • VII. sekcia: TEPELNÉ ČERPADLÁ vedie: doc. Belo Füri, PhD., SvF STU Bratislava
 • VIII. sekcia: SLNEČNÁ ENERGIA vedie: doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD., Ing. Lukáš Skalík, PhD.,SvF STU Bratislava

Navazuje diskusné fórum C: Obnoviteľné zdroje energie,
stretnutie sympatizantov, koktail Generálnych partnerov: HERZ, spol. s r.o. koktail Hlavných partnerov: ENERGO AQUA s.r.o., Sensus Slovensko a.s., V.I.Trade s.r.o.

15. 2. 2018 AUTOMATIZÁCIA VO VYKUROVANÍ
Generálny partner: TECHEM spol. s r.o., Finlegal services, s.r.o.
 • IX. sekcia: MERANIE A ROZPOČÍTAVANIE TEPLA vedie: Ing. Michal Piterka, SBD Komárno
 • X. sekcia: REGULÁCIA A RIADENIE VYKUROVACÍCH SÚSTAV vedie: Ing. Mária Kurčová, SvF STU Bratislava
 • XI. sekcia: HYDRAULICKÉ VYREGULOVANIE VYKUROVACÍCH SÚSTAV vedie: Ing. František Vranay, PhD., SvF TU Košice

Navazuje diskusné fórum D: Správa a prevádzka budov
stretnutie sympatizantov Združenia pre podporu obnovy bytových domov, stretnutie sympatizantov: SK – AEE, koktail Generálnych partnerov: Finlegal services, s.r.o., TECHEM spol. s r.o., koktail Hlavných partnerov: FENIX SLOVENSKO s.r.o. , Finančné centrum a.s., LDM Bratislava s.r.o., Niko invest s.r.o., udelenie ceny Mladému odborníkovi z oblasti vykurovania za rok 2017 a rozlúčkový spoločenský večer.

16. 2. 2018 ENERGETICKÉ SLUŽBY
 • XII. sekcia: ENERGETICKÝ MANAŽMENT vedie: doc. Ing. Michal Krajčík, PhD., SvF STU Bratislava
 • XIII. sekcia: PROGRESÍVNE VYKUROVACIE SÚSTAVY vedie: prof. Ing. Dušan Petráš, PhD., SvF STU Bratislava

Podrobný program (stav k 1.1.2018)


Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
logo Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ( SSTP ) je dobrovoľné združenie, ktoré združuje vedeckých a technických pracovníkov z oblasti techniky tvorby a ochrany prostredia. SSTP je členom Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností ( ZSVTS ) ...

 
 
Reklama