Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Konzultační seminář o novele zákona o odpadech

V polovině prosince 2018 Asociace odborných velkoobchodů a výrobců TZB zajistila pro své členy a partnery, ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí, KONZULTAČNÍ SEMINÁŘ věnovaný novele zákona o odpadech č. 185/2001 Sb., účinné od 1. 1. 2019.


Díky této změně, se zákon začal dotýkat i mnohých výrobců a dovozců elektrozařízení z oboru voda – topení. Jejich povinností je vytvořit systém, který je povinen zajistit a financovat zpětný odběr, zpracování a ekologicky šetrné odstranění elektrozařízení. Mgr. Ing. Ladislav Trylč se svým kolegou Mgr. Matějem Čermákem z odd. zpětného odběru Odboru odpadů Ministerstva životního prostředí měli přichystanou skvělou prezentaci související se zákonem o odpadech.

Přednáška zahrnovala:

  • rozšíření rozsahu definice elektrozařízení včetně výjimek,
  • výčet novel a úprav v oblasti nakládání s elektroodpadem,
  • informace o tom koho se tato problematika týká,
  • kdo je kontrolním orgánem a jaké jsou sankce v případě nedodržení povinností,
  • změna skupin elektrozařízení z 10 na 6 kategorií,
  • přehled připravované legislativy týkající se odpadů.

Seminář se konal pod záštitou společnosti Grundfos Sales Czechia and Slovakia s.r.o. v prostorách společnosti Stiebel Eltron spol. s r.o., která nás vřele přijala a zajistila nám příjemné prostředí. Prezentace byla užitečná všem 19 účastníkům. Největším přínosem pro všechny však byla hromadná diskuze, která se týkala implementace získaných informací do praxe.


  • Směrnice 2012/19/EU o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ) = revize směrnice z roku 2002
  • Novela zákona o odpadech č. 185/2001 Sb.
  • Novela zákona o odpadech č. 184/2014 Sb.
ASOCIACE OBCHODU VODA - TOPENÍ z.s.
logo ASOCIACE OBCHODU VODA - TOPENÍ z.s.

ASOCIACE OBCHODU VODA – TOPENÍ z.s. je sdružení odborných velkoobchodů v oblasti technických zařízení budov, respektujících zájmy zákazníků, garantujících kvalitu prodávaných výrobků a odbornost vlastního personálu.

 
 
Reklama