Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Slavnostní předání cen za nejlepší diplomové práce v roce 2019

Slavnostní předání cen za nejlepší diplomové práce v roce 2019 prezidentem Cechu topenářů a instalatér České republiky, Bohuslavem Hamrozim na slavnostních promocích nových inženýrů na Fakultě stavební Vysokého učení technického v Brně a na Fakultě stavební ,VŠB TU v Ostravě.

Studenti vysokých škol každoročně vytvoří stovky diplomových prací. Desítky z nich mají vysokou odbornou úroveň a nabízí i nová neotřelá řešení, což může být inspirativní pro mnohé naše cechovní firmy.

Při promoci v aule Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně byli v únoru oceněni Cechem topenářů a instalatérů České republiky, čtyři čerství inženýři za své diplomové práce. Komise vybrala pro letošní ocenění diplomové práce z těchto oblastí: Vytápění, Zdravotně technické instalace, Vzduchotechnika, Energetické hodnocení budov.

ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE
Autor: Ing. Jan Moštěk
Název práce: Zdravotně technické instalace v základní škole
Vedoucí: Ing. Jakub Vrána, Ph.D., Oponent: Ing. Alena Vaščáková.

VZDUCHOTECHNIKA
Autor: Ing. Ondřej Halla
Název práce: Mikroklima bazénových hal
Vedoucí: Ing. Olga Rubinová, Ph.D., Oponent: Doc.Ing. Aleš Rubina, Ph.D.

ENERGETICKÉ HODNOCENÍ BUDOV
Autor: Ing. Jakub Horák
Název práce:Využití energetického posudku při návrhu domu s téměř nulovou spotřebou energie
Vedoucí: Doc. Ing. Petr Horák, Ph.D., oponent: Ing. Marcela Počinková, Ph.D.

VYTÁPĚNÍ
Autor: Ing. Lukáš Doležal
Název práce: Provozní účinnosti zdrojů tepla
Vedoucí: Ing. Marcela Počinková, Ph.D., oponent: Doc. Ing. Petr Horák, Ph.D.

CTI ČR ocenil i tři nejlepší diplomové práce na Fakultě stavební, VŠB TU v Ostravě v kategorii:VYTÁPĚNÍ
Autor: Ing. Marek Obšivač
Název práce: Vytápění v domě rodinné firmy
Vedoucí práce: Ing. Irena Svatošová, Ph.D.

VZDUCHOTECHNIKA
Autor: Ing. Claudie Rodková
Název práce: Dům pro seniory s lékařskou ordinací - vytápění a větrání
Vedoucí práce: Ing. Zdeněk Galda, Ph.D.

ZDRAVOTECHNIKA
Autor: Ing. Dimitris Kerimidis
Název práce: Dům s pečovatelskou službou v Krásné
Vedoucí práce: Ing. Petra Tymová, Ph.D.

Další informace včetně fotodokumentace z VUT v Brně k udílení cen bude zveřejněna na stránkách www.cechtop.cz, a v Časopise pro tepelnou techniku a instalace INFO 2/2019.


Cech topenářů a instalatérů ČR
logo Cech topenářů a instalatérů ČR

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...

 
 
Reklama