Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Pasování nových kominíků, čalouníků a mechaniků plynových zařízení v Brně

Do svých řad tak přivítali mladé tovaryše Cech čalouníků a dekoratérů, z.s. a Moravské kominické společenstvo. Plynaře symbolicky pod svá křídla přijala svatá Anežka Česká.

Pasování nových kominíků, čalouníků a mechaniků plynových zařízení v Brně, foto SŠSŘ Brno – Bosonohy
Pasování nových kominíků, čalouníků a mechaniků plynových zařízení v Brně, foto SŠSŘ Brno – Bosonohy

Patroni sv. Anežka sv. Matěj otevřeli čtyřicítce nových řemeslníků dveře do nové životní etapy

V úterý 25. 6. 2019 od 10:00 byli v Konventu Milosrdných bratří na Vídeňské ulici v Brně už pošesté do stavu tovaryšského pasováni absolventi učňovských oborů kominík a čalouník a letos nově i oboru mechanik plynových zařízení.


Jak připomněli zástupci partnerských firem i institucí, které podporují odborné školství, řemesla jsou skvělou příležitosti,jak si zajistit zajímavou, stabilní a stále se rozvíjející kariéru. Možnosti profesního růstu jsou jak v oblasti velkých firem,tak v soukromém, živnostenském sektoru.

O tom, že řemeslná průprava je pro každou profesi klíčová, svědčí i fakt, že téměř polovina tovaryšů získala výuční list v rámci rekvalifikačních kurzů.

Do svých řad tak přivítali mladé tovaryše Cech čalouníků a dekoratérů, z.s. a Moravské kominické společenstvo. Plynaře symbolicky pod svá křídla přijala svatá Anežka Česká.

Stejně jako v minulých letech se této slavnostní příležitosti účastnili zástupci Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy, Jihomoravského kraje, Asociace malých a středních podniků a živnostníků ČR, Cechu čalouníků a dekoratérů, z. s. a Moravského kominického společenstva, České školní inspekce, Krajské hospodářské komory jižní Moravy, Mendelovy univerzity v Brně, Úřadu práce a dalších institucí včetně podnikatelské sféry.

Video a fotogalerii z akce najdete od pátku na adrese https://soubosonohy.cz/#close Vlajkovou lodí středního odborného školství v oblasti stavebnictví v Jihomoravském kraji je Střední škola stavebních řemesel Brno-Bosonohy.

Kromě běžné výuky se zabývá rozšiřováním možností
  • pro stávající žáky, např. v Polygonu,
  • pro absolventy všech stavebních oborů,
  • pro zajemce o profesní rozvoj z odborné sféry,
  • pro studenty architektury a stavebního inženýrství
  • stejně jako pro děti ze základních škol

třeba v Regionálním vzdělávacím centru stavebních řemesel Jihomoravského kraje.
Aktuální rozhovor zástupce ředitele SŠSŘ Brno – Bosonohy pana Mgr. Miloslava Knapila mimo jiné i o tom, že přísun stavebních dělníků ze zahraničí nestačí pokrývat potřeby českých staveb.

Pasování nových kominíků, čalouníků a mechaniků plynových zařízení v Brně, foto SŠSŘ Brno – Bosonohy
Celá fotogalerie z Pasování nových kominíků, čalouníků a mechaniků plynových zařízení v Brně