Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Získejte VELKOU CENU AOVT (VC AOVT)

Jedná se o prestižní ocenění za inovativní výrobek, službu, nebo jinou činnost přinášející nová řešení v oboru voda, sanita, topení. Jde o zcela volnou a otevřenou soutěž pro uvedené obory.

AOVT každoročně uděluje VELKOU CENU AOVT (VC AOVT). Jedná se o prestižní ocenění za inovativní výrobek, službu, nebo jinou činnost přinášející nová řešení v oboru voda, sanita, topení. Jde o zcela volnou a otevřenou soutěž pro uvedené obory.

Máte inovativní výrobek (službu)? Získejte velkou cenu AOVT 2019

Kritéria pro udělení Velké ceny AOVT

  1. Výrobek je technicky na vyšší úrovni (výkon, parametry, účinnost) než současné produkty. Tzn. má vyšší přidanou hodnotu.
  2. Výrobek přispívá svými vlastnostmi ke snižování množství použitého materiálu, zkrácení doby montáže, snížení pracnosti při realizaci akce, ekologičtějšímu využití, či energeticky menší náročnosti a je šetrný k životnímu prostředí.
  3. Výrobek musí být akceptován odbornou veřejností, musí mít kvalitní technickou podporu a měl by splňovat požadavek jednoduchosti a komplexnosti obsluhy.

Co Vám přihlášení do soutěže a udělení VC AOVT přinese?

  • Publikace v mediích
  • Udělení a propagace ocenění na veletrhu Aquatherm 2020 v rámci předávání veletržních ocenění, prezentace na stánku AOVT
  • Článek na našich webových stránkách (o všech přihlášených!)
  • Roll-up o VC AOVT při všech akcích pořádaných AOVT – konference, semináře, ples
  • Cena – umělecké dílo od uměleckého kováře Pavla Tasovského.

S čím se ještě můžete do VC AOVT přihlásit?

Kromě výrobků a služeb se této soutěže můžete zúčastnit například s: ojedinělým systémem vzdělávání, servisem, servisními sítěmi, spoluprací se školami, prací ve výzkumu, systémem a organizací prodeje, marketingovou spoluprací s konečným zákazníkem nebo montážními firmami, prodejem nejenom výrobků, ale i celých řešení, aj.

Termín pro odevzdání přihlášek do 2. 12. 2019. Neváhejte a využijte této příležitosti.
Přihláška a bližší informace
ASOCIACE OBCHODU VODA - TOPENÍ z.s.
logo ASOCIACE OBCHODU VODA - TOPENÍ z.s.

ASOCIACE OBCHODU VODA – TOPENÍ z.s. je sdružení odborných velkoobchodů v oblasti technických zařízení budov, respektujících zájmy zákazníků, garantujících kvalitu prodávaných výrobků a odbornost vlastního personálu.

 
 
Reklama