Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

28. konferencie VYKUROVANIE 2020

28. konferencia VYKUROVANIE 2020 je zároveň aj 10. medzinárodnou konferenciou INDOOR CLIMATE OF BUILDINGS. Téma: Klimatické zmeny a inovácie pri zásobovaní teplom

Tradičná 28. konferencia so zahraničnou účasťou VYKUROVANIE 2020 je v tomto roku zameraná na tému „Klimatické zmeny a inovácie pri zásobovaní teplom“.

Odborný program je rozdelený do 5 samostatných celkov prislúchajúcich jednotlivým dňom: • Energetika budov • Progresívna výroba tepla • Obnoviteľné zdroje energie • Automatizácia vo vykurovaní • Energetické služby

10. - 14. február 2020
Grand hotel Permon****, Podbanské, Vysoké Tatry

Spolu sa uskutoční 13 samostatných seminárov, 4 diskusné fóra a exkurzia. S prednáškou vystúpi okolo 100 odborníkov, z toho pätina zo zahraničia. Ich príspevky budú publikované v 500 stránkovom zborníku. Zároveň 40 popredných firiem bude prezentovať svoje výrobky, zariadenia a technológie.

Konferencia je určená odborníkom z oblasti vykurovania a energetiky, projektantom, prevádzkovateľom, investorom, zástupcom bytových družstiev a podnikov, spoločenstvám vlastníkov bytov, predstaviteľov štátnej správy, vedy a výskumu

VYKUROVANIE 2020 - program

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia
logo Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia

Slovenská spoločnosť pre techniku prostredia ( SSTP ) je dobrovoľné združenie, ktoré združuje vedeckých a technických pracovníkov z oblasti techniky tvorby a ochrany prostredia. SSTP je členom Zväzu slovenských vedecko-technických spoločností ( ZSVTS ) ...

 
 
Reklama