Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Přednáška odborníka: Role polohových koeficientů v rozúčtování nákladů na vytápění

Je rozúčtování tepla v bytech spravedlivé? Aby bylo rozúčtování nákladů na vytápění v bytových domech objektivní a spravedlivé, je třeba přesně vyčíslit energetické náročnosti u jednotlivých vytápěných místností.

Tímto klíčovým parametrem je poté nutné korigovat indikované hodnoty dodané energie. Tak to vyžaduje platná legislativa. K provedení příslušných korekcí slouží polohové koeficienty. Kde je problém?

Polohové koeficienty lze vytvářet různými metodami. Zatímco empirie, používaná drtivou většinou rozúčtovatelů, energetickou náročnost pouze značně nepřesně odhaduje, bilanční metoda ji počítá z relevantních vstupů, popisujících podmínky jak v řešeném objektu, tak v jeho okolí. Z tepelně technických parametrů dělících konstrukcí a z meteorologických dat.

Jde o diametrálně odlišné přístupy. Bilanční metoda je založena na fyzikálních principech, kdežto empirie na víře, že co přibližně platilo v jednom případě, musí být použitelné univerzálně.

Článek v plném znění naleznete na portálu ESTAV.cz.

 
 
Reklama