Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Až 30procentní úspora na vytápění kapalným plynem

Firmám, které jsou napojeny na automobilový průmysl, se v Čechách daří. Vždyť toto odvětví se podílí na celkové průmyslové produkci skoro ze čtvrtiny. Kromě rostoucí poptávky po nových vozech hraje roli i ekonomické nastavení výroby jednotlivých dodavatelů, ve kterém jsou důležité provozní náklady.

Sázka na kapalný propan

Po roce 2000 koupila španělská firma v jižních Čechách provozovnu, jejíž výrobní program zaměřila na výrobou netkaných textilií využitelných v automobilovém průmyslu. V rámci výrobního procesu se netkané textilie napouštějí různými pojivy, případně jinými doplňkovými materiály s cílem dosáhnout určitých mechanických vlastností, díky kterým následující producent vytvaruje dle požadavků konkrétní automobilky podlahový koberec do interiéru, textilní obložení kufru a podobně. Čerstvě vyrobenou tkaninu je zapotřebí při výrobě zbavit vlhkosti, která je v materiálu přítomna z použitých pojiv, lepidel či jiných doplňkových a chemických složek. K tomuto účelu slouží sušicí linka, ve které speciální hořák ohřívá vzduch, jenž je vháněn do děrovaných válců, kterými tkanina prochází. Zdrojem tepelné energie je kapalný plyn – propan.

V roce 2013 vedení firmy rozhodovalo o tom, zda dosud používanou páru nenahradit něčím efektivnějším. Cílem bylo snížit tepelné ztráty při dodržení stejné výhřevnosti a současně dosáhnout i snížení vysokých nákladů na provoz sušicí linky. Zadání v podstatě okamžitě vyloučilo elektrokotel, jehož provoz by byl neúměrně drahý. Druhou možností byl zemní plyn, ale investovat do přípojky a obměny hořáků se ukázalo z důvodu návratnosti rovněž nepřijatelné. Zelenou dostal alternativní projekt, který vznikl ve spolupráci s firmou TOMEGAS, jež je dodavatelem zkapalněných plynů. Za zdroj tepelné energie byl vybrán kapalný propan. V kombinaci s instalovanou rekuperační jednotkou bylo takto dosaženo 30- až 40procentní úspory na energiích.

Efektivní systém využívá čtyři zásobníky kapalného plynu o objemu čtyři m³. Sám hlídá jejich naplnění a pokaždé, když zásoba plynu klesne na určitou mez, vyšle automaticky signál a TOMEGAS zajistí okamžité doplnění. Výrobce se pouze stará o bezpečnost a běžnou údržbu. To byl jeden z důležitých aspektů, neboť výroba se nesmí zastavit ani zpozdit. K doplňování plynu dochází přibližně jedenkrát za 14 dní, což je odvislé od aktuální produkce. Výhodou byla podle slov vedení firmy také skutečnost, že si mohlo zásobníky plynu pronajmout.

 
 
Reklama