Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Dálkové odečty měření tepla a vody z bytů = jednoduchá záležitost

Technologie dálkových odečtů musí vyhovovat především uživatelům.

Snadno a přitom diskrétně lze provádět aktuální odečty uživatelem, nebo pověřeným správcem, na projektech MV3 firmy Lomex LM s.r.o. Těmto možnostem odpovídá technická úroveň systému měření postavená na moderní technologii s inteligentní obousměrnou bezdrátovou sběrnicí, vše v souladu s Evropskou a Českou legislativou.

Pro názorný příklad používání systému je ve firmě instalován demonstrační projekt, na který se může každý kdykoliv přihlásit a vyzkoušet si funkci odečtů.

Postup:
  • Přejít na stránku www.lomex.cz
  • Vlevo uprostřed stránky je napsáno Přihlášení a kolonky Jméno a Heslo.
  • Do kolonky Jméno se vypíše demo a rovněž do kolonky Heslo se vypíše demo.
  • Následně se klikne na Přihlásit se do systému.
  • Zobrazí se obrázek bytové měřicí jednotky uživatele s displejem a se všemi měřenými a vyhodnocovanými údaji. Zelená barva naměřených dat značí hodnotu pod průměrem, červená barva nad průměrem denostupňů domu. Na instalovaných projektech MV3 je to významný a ověřený parametr pro racionální chování uživatelů.
  • Pro opuštění tohoto zobrazení klikněte na Odhlásit se (na liště zobrazení).

V reálném projektu každý uživatel má svoje specifické Jméno a Heslo.

Pokud uživatel nemá přístup k internetu, nebo nechce mít takto přístup k měřeným datům, může mít v bytě fyzicky instalovánu bytovou měřicí jednotku s displejem.

Pověřený správce domu má specifické Heslo a Jméno kterým se může přihlásit do kteréhokoliv bytu domu, včetně historie pomocí grafů, samozřejmě s respektováním GDPR.

Bližší informace jsou uvedeny na www.lomex.cz v kapitole Vyšlo v tisku, případně v prezentaci (pod Přihlásit se do systému).

Ing. Miroslav Los

 
 
Reklama