Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

V příštím roce bude výměny plynoměrů pro GasNet zajišťovat i NRG

Společnost PLYNOSERVIS.LT s.r.o. ze skupiny NRG patří mezi dlouhodobé smluvní partnery GasNet s.r.o., pro kterou zajišťuje část činností spojených se spolehlivým provozem plynovodních sítí. Nově se mezi ně budou řadit i plánované pravidelné výměny plynoměrů do rozměru G6.


Úspěšná účast ve vypsané soutěži a uzavření smlouvy znamená, že se v nadcházejícím roce PLYNOSERVIS.LT s.r.o. postará o výměnu části plynoměrů v odběrných místech distribuční soustavy plynu společnosti GasNet, a to na území Ústeckého a Jihočeského kraje. Počínaje únorem 2021 se tak naši technici rozjedou k mnoha odběratelům zemního plynu v těchto krajích České republiky, aby u nich provedli výměnu obchodního měření.

„Díky vysokému pracovnímu nasazení mých kolegů, a to i přes nelehkou situaci během koronavirové pandemie, se nám povedlo splnit náročné podmínky soutěže a s naší nabídkou předstihnout konkurenci. Za to jim patří velký dík,“ říká Richard Richtermoc, předseda představenstva NRG Group a.s. a jednatel PLYNOSERVIS.LT s.r.o., a dodává: „Dlouhodobě podporujeme použití plynných a kapalných paliv při decentralizovaném vytápění domů v ČR. K jejich rostoucí oblibě v očích zákazníků se snažíme přispět i tím, že se naši spolupracovníci podílí na spolehlivém provozu distribučních soustav zemního plynu.“


Skupina NRG úspěšně působí na českém energetickém trhu již více než 25 let. Během této doby jsme si vybudovali významné tržní postavení a dále rosteme. Stali jsme se spolehlivým partnerem pro širokou skupinu zákazníků i dodavatelů a společně s nimi věříme ve výhody, které nabízí topný olej a zemní plyn. Proto se odpovědně staráme o čisté, spolehlivé a efektivní vytápění domů a objektů. Mezi hlavní obchodní aktivity NRG patří
  • prodej a distribuce topných olejů, zemního plynu a tepla;
  • poskytování energetických služeb a poradenství;
  • servis, údržba a revize tepelných zdrojů;
  • výstavba a rekonstrukce tepelných zdrojů;
  • správa a provoz plynovodních sítí;
  • specializované daňové poradenství pro spotřební daně

Klademe důraz na spolehlivost, dbáme na vlastní odpovědnost a chceme být zákazníkovi k dispozici vždy, když nás potřebuje.
Naši energii využíváme i ve prospěch dobré věci. Proto dlouhodobě podporujeme hendikepované sportovce v Ústeckém kraji při jejich každoročních sportovních hrách.
Kontakt: Richard Richtermoc, tel. +420 472 700 700, e-mail richtermoc@nrg.cz

NRG Group a.s.
logo NRG Group a.s.

Společně s našimi zákazníky věříme ve výhody, které nabízí topný olej a zemní plyn. Proto se staráme o čisté, spolehlivé a efektivní vytápění jejich domů a objektů tak, aby ušetřili svůj čas a peníze.

 
 
Reklama