Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Evropské certifikační značky pro otopná tělesa a konvektory

Výrobci otopných těles, konvektorů a podlahových konvektorů mohou pro své výrobky získat evropské certifikační značky v rámci systému RADMAC s významnou úsporou finančních a časových nákladů.

SZÚ byl uznán certifikačním orgánem DIN CERTCO jako zkušební laboratoř evropské skupiny RADMAC, a to v souladu se všemi požadavky na otopná tělesa, konvektory a podlahové konvektory s ventilátorem dle zkušebních norem EN 442 a EN 16430.

Evropská skupina RADMAC se zabývá harmonizací všech dobrovolných značek kvality pro otopná tělesa v Evropě. Výsledkem nastaveného systému je sjednocení požadavků na certifikaci mezi jednotlivými certifikačními orgány a vzniku dohody o vzájemném uznávání protokolů o zkouškách a inspekčních zprávách. Dnes jsou členy RADMAC následující certifikační orgány:

  • AENOR (Španělsko)
  • AFNOR (Francie)
  • BSI (Velká Británie)
  • DIN CERTCO (Německo)
  • RAL Gütegemeinschaft Heizkörper aus Stahl (Německo)

Jaký je princip systému RADMAC a jak získat v programu uvedené certifikační značky se dočtete na www.szutest.cz/radmac

Strojírenský zkušební ústav, s.p.
logo Strojírenský zkušební ústav, s.p.

Jsme jednou z největších akreditovaných zkušebních a certifikačních organizací v České republice s širokou mezinárodní působností. Své služby nabízíme v oblastech posuzování shody výrobků, uvádění výrobků na trh, zkušebnictví, certifikace a odborného dohledu.

 
 
Reklama