Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny podpořil transformaci tepláren

Hospodářský výbor Poslanecké sněmovny v červnu doporučil dolní komoře Parlamentu České republiky schválit pozměňovací návrh poslance Pustějovského (ANO), který zavádí přechodnou transformační podporu výroby tepla. Pro české teplárny jde o velmi důležitý bod v novelizovaném zákoně o podporovaných zdrojích energie.

Provoz výroby energií, především tepla, se s výší cen za povolenky neúměrně prodražuje. „Pokud by měly teplárny promítnou do cen tepla meziroční nárůst ceny povolenek, zdražilo by teplo z uhlí přibližně o 15 %. Teplárny už rezervy vyčerpaly, pokud jim stát část nákladů na povolenky pro výrobu tepla nevrátí, nastane černý scénář výrazného zdražení pro 3,5 milionů lidí,“ varuje Martin Hájek, výkonný ředitel Teplárenského sdružení ČR.

Oproti původním předpokladům Státní energetické koncepce, podle níž mělo docházet k náhradě uhlí v teplárenství postupně do roku 2040, bude nutné odchod od uhlí v teplárenství podstatně urychlit, a to do roku 2030. Tedy podstatně dříve, než loni doporučila ukončení využívání uhlí v ČR Uhelná komise (2038).

Důvodem je i skutečnost, že s ohledem na současné ekonomické podmínky, možné předčasné zavírání některých elektráren, a s tím související ukončování těžby, nemusí být po roce 2030 možné zajistit těžbu domácího hnědého uhlí vhodného pro využití v teplárenství – uvádí v odůvodnění svého pozměňovacího návrhu poslanec Pustějovský. Podpora se bude vztahovat na všechna fosilní paliva, pokud jsou zatížena nákupem povolenek. V případě výroby tepla z uhlí se však teplárny budou muset zavázat, že do roku 2030 využívání uhlí ukončí a přejdou na jiná paliva. Doporučení výboru se týká třetího čtení zákona o podporovaných zdrojích energie v Poslanecké sněmovně. Pokud ji poslanci schválí, poputuje novela do Senátu.

Schválení novely zákona není konec, ale naopak začátek. Podporu bude potřeba notifikovat u Evropské komise, teprve pak bude možné ji vyplatit. K zákonu bude také potřeba vydat řadu prováděcích právních předpisů. Novela zákona o podporovaných zdrojích energie a příprava navazujících prováděcích předpisů bude jedním z hlavních témat konference Dny teplárenství a energetiky 2021.

Dalším velkým tematickým okruhem na DTE opět budou, jako každý rok, odpady. Ty jsou vedle biomasy a zemního plynu stále zamýšleným zdrojem pro výrobu tepla v rámci transformace celého teplárenství. Mezi diskutovaná témata, na které se mohu návštěvníci konference těšit, patří i technologie pro modernizaci tepláren, vývoj na trhu s elektřinou nebo revize evropské legislativy v oblasti energetiky a klimatu.

Dny teplárenství a energetiky, největší konference v České republice v oblasti teplárenství a energetiky, se konají 14.-15. září v CLARION CONGRESS HOTEL v Olomouci.

Více informací


TEPLÁRENSKÉ SDRUŽENÍ České republiky
logo TEPLÁRENSKÉ SDRUŽENÍ České republiky

Zájmové sdružení právnických osob, jejichž činnost souvisí s problematikou výroby, rozvodu a spotřeby tepla, výrobou a montáží technologií pro teplárenství a projektování zařízení pro zásobování teplem. Členové Teplárenského sdružení ČR vyrábějí více než ...

 
 
Reklama