Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Jak je to s podanými a budoucími žádostmi o kotlíkové dotace?

Před podáním žádosti o kotlíkovou dotaci je nutné si na krajském úřadě ověřit, zda žádosti ještě přijímá. Bohužel se nelze spolehnout na nezaručené doporučení instalační firmy nebo prodejce zdrojů tepla.

Diskuse k Výměny kotlů vč. dotací v programu Aquatherm Praha PREVIEW 23.11.2021, foto TZB-info
Diskuse k Výměny kotlů vč. dotací v programu Aquatherm Praha PREVIEW 23.11.2021, foto TZB-info

V poslední době, i v diskuzním prostoru TZB-info, se objevilo více rozhořčených názorů veřejnosti, respektive zájemců, kteří si podali žádost o dotaci z programu kotlíkové dotace. Stěžují si na to, že s nimi příslušné orgány nekomunikují, že žádost nevyřizují. Při zkoumání příčiny se jako zásadní objevuje skutečnost, že k podání žádosti byli tito zájemci navedeni doporučením instalační nebo dodavatelské firmy, aniž daný „rádce“ znal a respektoval aktuální stav. U několika krajů již byl ukončen příjem žádostí z důvodu vyčerpání finančních prostředků, které byly vyčlěněny z programu OPŽP a také Nová zelená úsporám. Doporučujeme proto si před realizací ověřit stav u příslušného Krajského úřadu.

Aktuálně dobíhají realizace přijatých žádostí

Na celostátní úrovni sice podmínky pokračování programu kotlíkových dotací již byly vyhlášeny, ale musí se počkat na vyhlášení zahájení příjmu žádostí krajskými úřady. Je nutné také vzít ohled na to, že pokračování kotlíkových dotací je úzce vymezeno s ohledem na celoroční příjem žadatelů. Další vlna kotlíkových dotací, zřejmě od poloviny roku 2022, tak již nebude určena pro každého žadatele, který splní technické podmínky, jak tomu bylo dosud, ale současně nesmí překročit stanovený limit ročního příjmu!

Nově Nová zelená úsporám

Již nyní však lze využít program Nová zelená úsporám, jehož podmínky byly vyhlášeny letos v říjnu. Tento program administrativě nevyřizují krajské úřady, ale Státní fond životního prostředí. V rámci tohoto programu mohou být přijaty žádostí o dotaci od těch, kteří jsou z budoucí vlny kotlíkových dotací vyřazeni tím, že mají vyšší příjmy než je daný limit. Výše dotace je snížena na polovinu, ale program Nová zelená úsporám nabízí širší sortiment řešení.

Diskuse k Výměny kotlů vč. dotací v programu Aquatherm Praha PREVIEW 23.11.2021: