Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Nové pokyny pro žadatele a příjemce podpory v NZÚ

Shrnutí nejdůležitějších změn. SFŽP ČR vydalo 1.6.2022 nové Závazné pokyny pro žadatele a příjemce podpory NZÚ.

Hlavní změny, které jsou aktuálně platné:

 • příloha plné moci v případě zastupování žadatele zprostředkovatelem je nahrazena předáním práv k podání žádosti prostřednictvím AIS SFŽP
 • je možné dokládat úspory FVE i jiným výpočtem než je výpočtový nástroj SFŽP
 • u bytových domů je zrušen minimální limit 50tis. Kč dotace na jednu žádost-tzn. je možné podávat žádosti na jednotlivé bytové jednotky, kde dříve bylo nutné kombinovat více opatření nebo se domluvit se sousedy, aby byl limit splněn
 • upřesnění pro bifaciální FV panely (parametry se posuzují při osvětlení z čelní strany), tzn. obdoba podmínek dalších dotačních programů, jako je např. Modernizační fond
 • pro bateriové měniče není požadováno dokládat Euro účinnost, postačí maximální. Obdobně hybridní měniče, kde postačí doložit Euro účinnost pouze pro FV - > AC
 • podpora na ostrovní systému v RD, pokud není propojení FV se sítí technicky možné
 • upřesněna možnost návrhu solárních systémů, kde je na místo hybridního měniče systém složen s více samostatných komponent
 • pravidla pro zaokrouhlování některých požadovaných hodnot: např. hodnoty účinnosti FV panelu a měničů lze porovnat s požadovanými zaokrouhlené na celá procenta
 • došlo k aktualizaci zprávy o montáži OZE, kde byl kromě jiného odstraněn podpis žadatele, bude ji potvrzovat pouze montážní firma
 • proběhla aktualizace výpočtových nástrojů na FVE a solární systémy pro ohřev vody
 • možnost žádat na opatření v oblasti podpory C na dříve (nebo současně) podpořené domy v oblasti B, pokud dané opatření nebylo součásti žádosti B. (výjimka je podoblast C.1-výměna zdroje tepla na vytápění, zde žádost podat nelze, protože zdroj tepla na vytápění byl vždy řešen v žádosti na B).

Text v celém znění:

Více informací


Cech topenářů a instalatérů ČR
logo Cech topenářů a instalatérů ČR

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...

 
 
Reklama