Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Rokytnice v Orlických horách bez tepla a teplé vody

Dodavatel tepla se s městem nedohodl na ceně. Spor, který se vleče několik měsíců, vyvrcholil zastavením dodávek tepla. Finanční starosti způsobil nárůst cen paliva, v tomto případě peletek. V úterý 8.11. ve večerních hodinách byly dodávky tepla pobnoveny.

Problém zdražení pelet a ceny tepla město s firmou řeší zhruba rok

Podle sdělení města z 5.11.2022 dodavatel tepla společnost EKOENERGY MORAVIA s.r.o. přerušil dodávky tepla a teplé vody ze zdrojů KB1 (Dolní Sídliště a Stříbrný Vrch), KB2 a KB3 (Sídliště U Nádraží, Základní škola).
V říjnu město firmě vypovědělo smlouvu. Firma tvrdí, že do soboty topila z dobré vůle a bez smluvního vztahu v dodávkách pokračovat nemůže. Firma Ekoenergy Moravia teplo v Rokytnici vyrábí od počátku roku 2017 na svém zařízení, které má v objektech města na základě desetiletého kontraktu. Prostřednictvím rozvodů městské společnosti Centep se teplo ze tří kotelen Ekoenergy Moravia dostává ke konečným spotřebitelům.

Přerušení dodávek tepla a teplé vody se dotklo cca tisíce obyvatel obce, a to včetně domova seniorů

"Dodavatel tepla, společnost EKOENERGY MORAVIA s.r.o., od prosince 2021 opakovaně sděluje městu, že se potýká s finančními starostmi způsobenými nárůstem cen paliva. Město souhlasí s tvrzeními dodavatele o nárůstu cen pelet. A protože není v pravomoci města navýšit cenu tepla, město jedná s dodavatelem tepla o novém formátu spolupráce," uvádí tisková zpráva vedení Města Rokytnice v Orlických horách. Na konci září, kdy dodavatel tepla městu sdělil, že nemá další finanční prostředky na nákup paliva, město obratem zajistilo dodávky paliva a dodávky tepla nebyly přerušeny.

Přečtěte si také Ceny energií a paliv Více k tématu

Vyjádření Královéhradeckého kraje k nastalé situaci přerušení dodávek tepla a teplé vody:
"Problém vznikl souběhem několika okolností, a to nejenom v souvislosti s aktuální cenou energie, ale zejména z minulosti smluvně dostatečně nepodloženými dalšími nároky dodavatele tepla. A přestože město opakovaně deklaruje ochotu případné oprávněné závazky uhradit, bez doložení potřebných odůvodněných podkladů to není možné, stejně tak jako odkup zařízení, které by město mohlo provozovat za nově stanovených podmínek," uvádí v tiskové zprávě kraje hejtman kraje.

Smlouva, energetický zákon, ERÚ a zákon o veřejných zakázkách
"Město se zcela distancuje od tvrzení Energetického regulačního úřadu, že úřad s městem věc „měsíce“ řeší. Je potřeba mít na mysli, že kdyby smlouva i nadále existovala, pak by byla porušována, a to zvlášť závažným způsobem. Jistě, dalo se dospět k separátní dohodě a teprve následně původní smlouvu ukončit, nicméně takový scénář narážel na pravidla o zadávání veřejných zakázek a rovněž by nepochybně dále umožňoval dodavateli tepla brát situaci na lehkou váhu, protože měl přece stále smlouvu," uvádí Ing. Luboš Michalec v. r., starosta města, v tiskové zprávě.

Dohoda do konce roku umožnila obnovení dodávek tepla

Společnost Ekoenergy Moravia se dohodla s městem Rokytnice v Orlických horách, spustila kotelny a obnovila v úterý večer dodávky tepla. Dohoda platí do 31. prosince letošního roku. Výsledkem jednání je předběžná dohoda na ceně, za kterou bude firma teplo vyrábět. Pelety na vytápění by mělo obstarat a zaplatit město. Město by také firmě mělo doplatit zhruba půl milionu korun za vícenáklady spojené s dosavadním vytápěním, které jsou dané zdražením pelet.

Jak je situace složitá, ukazuje i reakce dodavatele. Podle ředitele dodavatelské firmy nelze souhlasit s postupem a vyjádřením města. Délku trvání smlouvy si dodavatel představuje do roku 2027, protože firma má kotelny pořízené na úvěr, který musí ještě asi 3,5 roku splácet.

Zdroj: stránky Města Rokytnice v Orlických horách, iDnes

 
 
Reklama