Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Povinnost měsíční informovanosti o spotřebě tepla a teplé vody

Všechny bezdrátové měřicí systémy MV3 pro měření spotřeby tepla a vody vyráběné a instalované firmou Lomex LM s.r.o. budou od 1. 1. 2024 splňovat požadavky měsíční informovanosti spotřeby tepla, teplé vody a také studené vody. Měsíční informovanost bude bezplatná.

V měřicím systému je celý datový tok od naměřených dat bytu až po rozúčtování nákladů digitalizovaný. Na tomto základě lze softwarově automaticky generovat všechny potřebné a požadované informace. V informačním systému měření se kontinuálně počítají denostupně (topné jednotky spotřeby tepla), počítá se odchylka spotřeby tepla každého bytu od průměrné hodnoty domu (motivační faktor pro uživatele), vyhodnocuje se celková a měsíční spotřeba tepla, teplé a studené vody. To vše vidí příjemce služeb aktuálně v informačním systému domu po přihlášení se svým specifickým jménem a heslem na svůj byt.

Přihlásit se na svůj byt je možno kdykoliv a neomezeně vícekrát a zdarma.

Postup získání informací o měsíční spotřebě na demonstračním projektu

Po přihlášení se na www.lomex.cz a následném přihlášení se na demonstrační projekt MV3 pomocí jména a hesla demo a demo, se zobrazí bytová měřicí jednotka BMJ s naměřenou hodnotou vnitřní teploty bytu, venkovní teplotou, zaregistrovaným počtem denostupňů (D°) a množstvím naměřené studené a teplé vody. Kliknutím na záložku Přehled se zobrazí barevně další informace, zda příjemce služeb je pod, nebo nad průměrem registrovaných denostupňů domu, včetně zobrazení velikosti odchylky v procentech. Postupným kliknutím na záložku Měsíční spotřeba tepla a Měsíční spotřeba SV a TV se zobrazí informace stanovené vyhláškou. Znalost aktuálních dat a měsíčních spotřeb je důležité pro úsporné chování příjemců služeb, jak je záměrem požadavků Evropských směrnic a České legislativy.

Ing. Miroslav Los, e-mail: info@lomex.cz


Více informací

 
 
Reklama