Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Jak vyplnit nové souhrnné hlášení: Výkaz dohod o provedení práce?

Již za měsíc červenec budou zaměstnavatelé odesílat nový Výkaz DPP. Jak fungují tzv. akce hlášení a který typ akce pro konkrétní hlášení využít?

Poprvé za měsíc červenec v rozmezí od 1. do 20. srpna 2024

Nový výkaz příjmů zúčtovaných zaměstnavatelem zaměstnancům činným na základě dohody o provedení práce může zaměstnavatel rovněž využít pro oznámení o nástupu/skončení zaměstnání na dohodu o provedení práce (DPP). V takovém případě již u tohoto zaměstnance nemusí stávající formulář „Oznámení o nástupu/skončení“ odesílat. Důležité však je, že od 1. července 2024 se oznamuje nástup/skončení zaměstnání na DPP bez ohledu na výši zúčtované odměny.

Evidence dohod o provedení práce – postupy od 1. 7. 2024, prezentace Mgr. Eva Bolcková, ředitelka odboru nemocenského pojištění ČSSZ

Shrnutí:
  • Výkaz se bude odesílat nejdříve od 1. dne měsíce následujícího za měsícem, za který se odesílá. Nejpozději do 20. dne měsíce následujícího. Poprvé za měsíc červenec v rozmezí od 1. do 20. srpna 2024.
  • Výkaz bude sloužit pro oznámení výše příjmů za uplynulý měsíc u každého zaměstnance s aktivní dohodou o provedení práce a lze jej využít také pro oznámení o nástupu/skončení DPP.
  • Na výkazu se budou uvádět veškeré DPP (bez ohledu na výši zúčtované odměny, včetně DPP, kdy za daný měsíc nebyla zúčtována žádná odměna, tzv. nulové dohody).
  • Výkaz se bude podávat za všechny kalendářní měsíce od nástupu do zaměstnání na DPP až do jeho skončení (počínaje měsícem červencem).
  • Možnosti odeslání jsou stejné jako u ostatních elektronických podání pro ČSSZ. Zaměstnavatel odešle (souhrnný) formulář prostřednictvím svého mzdového programu (ve formátu XML) nebo vyplní údaje za jednotlivé zaměstnance na DPP prostřednictvím ePortálu ČSSZ.

Zdroj: Podnikatel.cz, 18.6.2024, dostupné on-line Jak vyplnit nové souhrnné hlášení


Cech topenářů a instalatérů ČR
logo Cech topenářů a instalatérů ČR

Odborné vzdělávání, kurzy a odborné publikace. Tvorba a vydávání odborných publikací Topenářské příručky, Topenářských svazků (TS) a Topenářských pravidel (TP) a cechovního časopisu pro tepelnou techniku a instalaci pod názvem CTI INFO. Účelem a cílem ...

 
 
Reklama