Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Získejte dotaci na nákup nového kotle FB2 Automat, který byl certifikován SFŽP

Novinka je určena pro zákazníky, kteří měli DAKON mnoho let, byli s ním spokojeni a nyní potřebují ekvivalent, který odpovídá aktuálním požadavkům. Ale věříme, že komfortní řízení a automatický provoz osloví i nové zákazníky. Důležitou úlohu hraje možnost kombinace s dalšími zdroji tepla, například se solárními panely nebo tepelnými čerpadly.

V kategorii litinových kotlů představil Dakon tento rok novinku: FB2 Automat, kotel s automatickým přikládáním, ve kterém je možné spalovat nejen hnědé a černé uhlí, ale i pelety.
Tato novinka spadá do oblasti společného programu Ministerstva životního prostředí a jednotlivých krajů, jehož cílem je snížení znečištění ovzduší z malých spalovacích zdrojů do tepelného výkonu 50 kW, tzv. lokálních topenišť využívajících tuhá paliva. Předmětem dotace je výměna stávajících ručně plněných kotlů na tuhá paliva za nové účinné nízkoemisní tepelné zdroje.

27.8.2013 se konalo představení novinky, kotle FB2 Automat pro novináře v Praze.

Dr. Gabriel Bartakovics, jednatel a obchodní ředitel společnosti Bosch Termotechnika s.r.o.
Dr. Gabriel Bartakovics,
Dr. Gabriel Bartakovics, jednatel a obchodní ředitel společnosti Bosch Termotechnika, s.r.o., v úvodu představení novinky řekl:
„Jsem velice rád, že můžeme tuto novinku představit. Není to normální kotel, ale česká záležitost.
Závod v Krnově má více než 200 zaměstnanců a je nejdůležitějším zaměstnavatelem v kraji. Kotle na pevná paliva se pod značkou Dakon vyrábí na Krnovsku již více než 60 let. Závod má nové české vedení, kterému se podařilo vyborně motivovat tým, firma odvádí vynikající práci a produkuje výrobky s výrazně zvyšující se kvalitou."

V roce 2003 získal majoritní podíl firmy největší evropský topenářský koncern – skupina Bosch. I pod jejím vedením zůstaly kotle Dakon ryze českými výrobky.
Dr. Bartakovics pokračoval: "Celý koncern má 8000 zaměstnanců a ČR je velmi důležitou součástí s vizemi v rámci koncernu. Oceňujeme vysokou technologickou inteligenci v ČR."


Luboš Morávek, vedoucí obchodní divize Dakon představil základní směry současné nabídky značky Dakon.
V sortimentu ocelových kotlů na pevná paliva upozornil na ocelové kotle řady DOR F o výkonu 12-32 kW, které jsou určeny ke spalování uhlí, dřeva nebo briket a ke svému provozu nepotřebují připojení k elektrické síti. Tyto kotle prošly inovací a novu certifikací a vyhovují i novým požadavkům evropských norem a zákona o ochraně ovzduší po 1. 1. 2014. Spolu s ocelovými kotli na zplyňování dřeva s výkonem 18-38 kW jsou určeny pro majitele bytů s technickým zázemím, rodinných domů a malých provozoven.
Dakon nabízí i litinové kotle, a to FB2 s výkonem 20-40 kW na černé uhlí a dřevo a novinku FB2 Automat na hnědé a černé uhlí a pelety.
V sortimentu je rovněž stacionární plynový kotel P LUX s výkonem 18-50 kW, se kterým Dakon počítá do konce tohoto roku a uvažuje o jeho náhradě kotlem kondenzačním. Elektrické kotle jsou zastoupeny řadou Daline PTE o výkonech 4-60 kW.

Dr. Bartakovics a Luboš Morávek, novinka Dakon
Představení novinky FB2 Automat společnosti Dakon. Dr. Bartakovics a Luboš Morávek

Novinka FB2 Automat s označením „Český výrobek“

Jedná se o český výrobek, který byl vyvinut v ČR ve dvou výkonových variantách 25 a 30 kW. Důraz byl kladen na maximální životnost a splnění limitů emisní třídy 3 dle ČSN EN 303-5.
Kotel má litinové kotlové články, litinový hořák a šnekový podavač paliva. Kotel FB2 Automat je určen pro spalování černého uhlí, hnědého uhlí i pelet a je vhodný pro nucený i samotížný oběh.

Kotel FB2 Automat Dakon
Detail kotle FB2 Automat Dakon

Součástí dodávky je ocelový zásobník paliva, který odpovídá provozu cca 3 dny bez doplňování paliva a tím poskytuje významný komfort. Zásobník je u kotle umístěn vlevo nebo vpravo.
L. Morávek k tomu řekl: „Právě výroba kotle ve dvou provedeních (levostranné a pravostranné) je výsledkem průzkumu, který jsme udělali mezi zákazníky. Kotle jsou samozřejmě v kotelnách, ale ani zde není mnoho místa a je třeba zohlednit potřeby údržby.“


Standardem je i elektronická řídicí jednotka TECH ST 702s PID, která umožňuje modulaci kotle.
Kotel lze napojit na 2 topné okruhy a je možné rozšíření o řízení přes GSM modul (ST-500) a internetové rozhraní (ST-65). Deflekor ve spodní části výměníku je určen k rovnoměrnému rozložení teploty a snížení emisí.

Doporučená ceníková cena kotle FB2 Automat s výkonem 25 kW je 59.900 Kč, respektive 67.400 Kč s výkonem 30 kW. Pro pořízení kotle lze využít dotace ve vybraných regionech.


Dr. Gabriel Bartakovics k novince řekl: „Kotel FB2 Automat je novinka, kterou chtěl obchod a vytvořil tak zadání pro české vývojáře v Krnově. Vývojáři měli hotovo na konci roku 2012 a poté čekala novinku řada dalších vylepšení podle reakcí zákazníků.“

L. Morávek doplnil: „FB2 Automat jsme na trh uvedli přibližně za 1 rok, což je vemi krátká doba. V Krnově máme laboratoř, která umožňuje simulace dlouhodobého provozu. Laboratoř je jedním z nejlepších testovacích míst pro kotle na tuhá paliva v ČR.
FB2 Automat jsme poprvé ukázali veřejnosti na výstavě Infotherma 2013 v Ostravě, k prodeji je od poloviny července 2013. V současné době nabíhají první prodeje a zaskladňují se velkoobchody. Máme již i první instalace.“

Jak řekl L. Morávek, velmi zajímavý poznatek z průzkumu požadavků zákazníků je skutečnost, že dotazy a připomínky uživatelů kotlů na tuhá paliva jsou výrazně fundovanější než uživatelů plynových kotlů, kteří jsou zvyklí na automatický provoz a odborný servis v případě jakékoliv výjimky.

Na závěr Dr. Bartakovics řekl: „Vážím si velké motivace lidí, kterou se podařilo nastavit. Tento závod v Krnově nám ještě přinese velkou radost.“

Z diskuse k novince:

  • Výrobek je připraven pro zákazníky tak, aby byl zajímavý i bez dotací. Pokud dotace budou, prodeji to pomůže, je to určitě příjemná podpora, ale nelze na tom založit výrobu. Počítáme spíše s tlakem na snižování emisí.
  • Dakon se s novinkou chystá na For Therm Praha a dále na 4-5 regionálních výstav, zejména v regionech, kde jsou kotle na tuhá paliva oblíbené a hojně používané.


Představení novinky kotle FB2 Automat v info kamionu Dakon

 
 
Reklama