Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Prodej kotlů na tuhá paliva třídy 1. a 2. končí příští rok


Ing. Vladimír Stupavský je předseda představenstva Klastru Česká peleta. Pro TZB-info odpověděl na otázky týkající se aktuální situace na trhu s peletami a budoucího vývoje v prodeji teplovodních kotlů na tuhá paliva. Objasňuje i budoucí legislativní opatření vztahující se na prodej krbových kamen.Jakou letos očekáváte spotřebu pelet?

Spotřebu pelet očekáváme pro tento rok podobnou, resp. o 5 % vyšší nežli za loňský rok, pokud budou podobné zimní teploty jako v roce 2011. Tetnto rok byl však extrémní – na konci r. 2011 byly velmi vysoké teploty, kdy české teplárny vykazovaly až o 20 % méně dodaného tepla nežli průměr za minulé roky. To se odrazilo i ve spotřebě pelet, kdy i přes nárůst počtu peletových automatů v domácnostech bylo ve výsledku potřeba méně paliva nežli v roce 2010. Spotřeba pelet na české trhu tedy bude vyšší, ale konec roku ukáže, zda-li to bude o 5 nebo třeba o 20 %. Začátek roku byl chladný, spotřeba za toto poslední období rostla.

K žádným výkyvům tedy nejspíše nebude docházet?

Spotřebu pelet na českém trhu očekáváme stabilní, nebo se mírně zvyšující, okolo 50–60 tisíc tun ročně. České peletárny vyrábějí skoro na plnou kapacitu. V exportu očekáváme pokles, např. do Itálie zatím vývozy klesly o polovinu.

Jak je to nyní obecně s prodeji kotlů na biomasu?

Peletové kotle se stále prodávají, masivní nárůst prodejů však neočekáváme. Prodeje velice ovlivňuje pozastavená dotace Zelená úsporám. Ta v počátku velice pomohla prodejům automatickým kotlům na pelety, nyní však působí opačným efektem, kdy řada domácností vyčkává na opětovné spuštění Zelené úsporám a s koupí váhají. Zde názorně vidíme, jak dotace formují trh.
Prodeje zplyňovacích kotlů na biomasu očekáváme podobné, tedy okolo 4 tisíc ks/rok. Automatické kotle na pelety odhahujeme na úrovni roku 2008, kdy se prodávalo asi 2 tisíc ks/rok. Pokud však bude v nejbližším období znovu spuštěna dotace Zelená úsporám, mohlo by se ročně prodávat opět okolo 4 tisíc ks automatů. Nyní je v českých domácnostech a menších sídlech v provozu asi 15 tisíc automatických kotlů na pelety do výkonu 50 kW.

S tím určitě souvisí Novela zákona o ochraně ovzduší, podle které má být zakázáno používání ekologicky nevyhovujících kotlů na dřevo a uhlí. Odkdy začne novela platit a jaké povinnosti nám přinese?

Novela zákona o ochraně ovzduší přijde v platnost od 1. 9. 2012 a jsou zde vymezeny určité nevyhovující typy spalovacích zařízení, které mají být ke konkrétním datům nejprve stáhnuty z prodeje a posléze i ukončeno jejich používání.

Jak to bude probíhat, např. formou revizí? Jakých kotlů se to bude týkat? Půjde i o krby, krbová kamna či kamna na chalupě? Jak lidé poznají, že jejich kotel, kamna či krb revizi podléhá nebo ne? A co plynové kotle?

Ano, k revizím kotlů bude zřejmě ještě vydána upřesňující prováděcí vyhláška MŽP. Novela schválená ve Sněmovně říká, že revize budou provádět servisní firmy proškolené výrobcem. Revize se bude týkat všech kotlů a krbů v domácnostech o jmenovitém výkonu od 10 do 300 kW s teplovodním okruhem. Lidé budou mít od 1. 1. 2017 povinnost na základě požadavku obecního úřadu s rozšířenou působností předložit revizi povinně. Pokud ji nepředloží, bude jim hrozit pokuta až 20 tisíc Kč. První revize je povinná do 31. 12. 2016. Revize na plynové kotle jsou povinné již dnes. Novela zavádí změnu v tom, že revize jsou povinné nově i pro kotle na tuhá paliva. Odhadovaná cena za 1 revizi bude cca 1500 Kč. Součástí revize by mělo být i seřízení kotle, což může v řadě případů zvýšit účinnost zařízení. Revize budou povinné jednou za dva roky.

Kolika domácností se opatření dotkne?

Podle údajů z posledního sčítání lidu se to dotkne cca 650 tisíc domácností v ČR. Odhaduje se, že dnes cca 500 tisíc domácností používá do budoucna nevyhovující kotle z 1. nebo 2. třídy podle ČSN EN 303-5 a pouze dalších cca 150 tisíc domácností má kotle z 3. nebo vyšší třídy, tedy v budoucnu vyhovujících.

Co přesně se bude v rámci revize zkoumat, co měřit? Když kotel neprojde, zakáže revize jeho další využívání?

V rámci revize by se měly zkoumat definované hodnoty, zejména účinnost zařízení a emise CO. Od 1. 9. 2022 jsou domácnosti, které pro vytápění používají kotle na tuhá paliva od 10 do 300 kW, povinny prokázat, že jejich zařízení splňuje parametry minimální účinnosti a maximálních emisí nejméně na úrovni 3. třídy podle ČSN EN 303-5. Pokud zákazník po 1. 9. 2022 při revizi neprokáže to, že jeho zdroj splňuje emise alespoň 3. třídy, pak mu za to může být vyměřena pokuta až 50 000 Kč. Formálně nebude mít zákaz své zařízení používat, ale za jeho používání bude platit vysoké pokuty.

Jaké sankce budou hrozit na porušení tohoto zákazu?

Pokuta 20 tisíc za to, když zákazník nepředloží po 1. 1. 2017 revizi svého kotle, pokuta 50 tisíc od 1. 9. 2022 pokud se při revizi prokáže to, že kotel nesplňuje parametry alespoň 3. třídy. A pokuta 50 tisíc za to, pokud bude v kotli používat paliva, které jsou zakázána (především odpad, uhelné kaly, apod.).

Jaké typy kotlů budou povoleny? Píše se, že vesměs s automatickým přikládáním – jak tomu bude u těch na dřevo? Budou nové kotle ekonomičtější?

To je pouze část pravdy. Vedle kotlů s automatickým přikládáním to budou ještě zplyňovací kotle na dřevo a dřevěné brikety, které mají ruční přikládání, avšak parametry 3. a vyšší třídy ČSN EN 303-5 většina výrobců splní.
Dnes je možno prodávat kotle splňující parametry 1., 2. nebo 3. třídy podle ČSN EN 303-5. Ročně se v posledních 5 letech v ČR prodávalo cca 40 tisíc kotlů na tuhá paliva a z toho cca 75 % jsou kotle z 1. nebo 2. třídy.
Od 1. 1. 2014 bude povoleno prodávat kotle pouze 3. třídy a vyšší. Tedy do dvou let bude zákaz prodeje cca 75 % dnes prodávaných kotlů. Na uvedené opatření dokáže většina výrobců pružně zareagovat.
Od 1. 1. 2018 bude povoleno prodávat kotle pouze 4. třídy a vyšší. Tyto třídy sice ještě nejsou schváleny pro Českou republiku – jsou v přípravě, lze však přesně odhadnout jejich parametry díky platné legislativě našich západních sousedů.
Parametry 4. a 5. třídy pohodlně splňují prakticky všechny kvalitní automatické kotle na pelety. Parametry 4. třídy dnes splňuje pouze několik českých výrobců automatických kotlů na uhlí, odhaduji, že pouze 1 až 2. Předpokládá se, že z trhu mohou zcela zmizet kotle na uhlí s ručním přikládáním. Parametry 4. třídy také s vysokou pravděpodobností splní většina výrobců zplyňovacích kotlů na kusové dřevo, tedy s ručním přikládáním.
Novela povede zcela jistě k prodeji výrazně provozně hospodárnějších kotlů. U dnes prodávaných kotlů stačí dosáhnout účinnost 55 %, aby bylo možno je legálně prodávat. Kotle z 3. třídy musí mít minimální účinnost 73 % a kotle ze 4. třídy budou muset mít minimální účinnost 82 %.
Nové kotle nebudou jen účinnější, ale také budou vypouštět řádově méně emisí. Například běžné kotle na uhlí z 1. třídy (dnes nejvíce prodávané i používané v domácnostech) emitují CO běžně na úrovni okolo 9 tisíc mg/m3. Kotle ze 4. třídy budou moci emitovat maximálně CO na úrovni 1 tisíce mg/m3.

Jaké jsou cenové relace „starých“, ekonomicky nevyhovujících kotlů a nových, které projdou revizí?

Cena za běžné kotle z 1. nebo 2. třídy (do budoucna nevyhovující) se pohybuje mezi 20 až 25 tisíci Kč.Cena za zplyňovací kotle na kusové dřevo splňující parametry 3. i 4. třídy se bude pohybovat od 35 tisíc Kč a výše. Cena automatických kotlů na pelety nebo na uhlí splňující parametry 3. nebo 4. třídy se bude pohybovat od 60 tisíc Kč a výše.

Jaké řešení budou mít lidé, kteří nemají dostatek prostředků na pořízení ekologičtějšího kotle? Pomůže stát dotacemi? Kde a jak se bude žádat? Komu bude vyhověno, komu ne? Jak vysoká bude dotace?

Dlouhodobě se jedná o tom, že ze SFŽP se stane „Zelená banka“, která bude občanům půjčovat na pořízení nových technologií. U dotací není dnes dostatek informací o tom, co a jak by mohlo být do budoucna podporováno. Není jisté, že nějaké dotace na nové kotle budou. Je ale pravděpodobné, že by SFŽP měl do budoucna peníze půjčovat.

Jaký je rozdíl mezi starými a novými krbovými kamny? Když se staré zakážou, že jsou neekologické, za jaké je vyměnit?

Na krbová kamna se budou vztahovat velmi podobné měřítka jako na kotle. Prodej stávajících zařízení s účinností 55 % a výše bude zakázán stejně jako u kotlů a od 1. 1. 2014 (resp. 1. 1. 2018) budou muset prodávané zařízení splňovat parametry 3. (resp. 4.) třídy.

Může nové opatření zabránit tomu, aby lidé nepřikládali neekologické topivo? I do nového kotle lze snad přiložit plastovou láhev.

Český národ je národem kutilů, takže nové opatření nemůže na 100 % zaručit úplné zastavení topení odpady. Toto opatření ale ve většině případů povede k používání předepsaných paliv – ať už technologií kotle, hrozbou pokut, nesplněním povinných revizí, nebo propadnutím záruky či vracením dotace, pokud byla při nákupu kotle použita. Je to určitě významný posun od stavu, kdy jeden nepřizpůsobivý občan dokáže svým jednáním zamořit půlku vesnice.

Jak budou probíhat kontroly plnění nového opatření? Budou hrozit nějaké pokuty? Budou kontroloři moci navštěvovat kotelny?

Nový zákon ukládá povinnost předložit revizi kotelny obecnímu úřadu, pokud si to vyžádá. Tam, kde budou obecní úřady požadovat po občanech předložení revizí, občané ze zákona budou muset revize předložit sami. Žádný úředník nebude muset do kotelny chodit a ústavní právo na soukromí tak nebude nijak narušeno. Je to systém, který dobře funguje u plynových kotlů nebo komínů a funguje dobře i v řadě zemí v zahraničí (například v Německu). Pokuty jsou vysvětleny výše. Revize budou potřebné například i pro pojišťovny. Na kotle nesplňující zákonem definované parametry nebo kotle bez revizí nebude nárok při uplatnění případných pojistných plnění.

Jaký je názor Klastru Česká peleta na chystané opatření?

Chystané opatření je určitě pozitivní a byla jen otázka času, kdy něco podobného přijde. Obdoby takovýchto opatření již dávno fungují v sousedních zemích. Chytří výrobci kotlů, kteří sledují dění v oboru, jsou na tato opatření přichystáni.
Opatření v důsledku může velice přispět k čistotě ovzduší hlavně na vesnicích a v menších městech.
Opatření také zajistí vyšší bezpečnost a hospodárnost při provozu kotlů a vyřadí z prodejů některé nevyhovující typy kotlů nebo dovozy nekvalitních kotlů, které jsou často v ČR prodávány bez náležitých povolení a homologací.
Mohu jen shrnout, že již dnes se nevyplatí kupovat kotle z 1. nebo 2. třídy, protože za 10 let bude za jejich používání pokuta až 50 tisíc Kč, takže jsou to kotle použitelné maximálně 10 let. Již dnes se vyplatí kupovat kotle minimálně ze 3. třídy.
A skoro 500 tisíc domácností v ČR musí během 10 let (do 1. 9. 2022) vyřešit, jak nahradit své stávající kotle z 1. nebo 2. třídy a mít doma zařízení, které bude mít parametry minimálně 3. třídy. Jestli jim k tomu pomůže nějaké funkční pokračování dotace Zelená úsporám, teprve uvidíme.