Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Časté otázky k druhé vlně kotlíkových dotací

Druhá vlna kotlíkových dotací již byla v některých krajích spuštěna a innogy vám přináší výběr některých často kladených dotazů.

Připravte se na další vlnu kotlíkových dotací
Připravte se na další vlnu kotlíkových dotací
Na co krajské úřady poskytují dotaci?
  • zdroj tepla (nový kotel) včetně nákladů na jeho instalaci (lze vyměnit pouze kotel na pevná paliva za jiný zdroj, který musí být uveden na seznamu registrovaných výrobků – viz webové stránky příslušného kraje,
  • rozvod domovního plynovodu (odběrné plynové zařízení) od hlavního uzávěru plynu až po kotel,
  • nová otopná soustava nebo rekonstrukce otopné soustavy včetně nezbytné regulace,
  • úpravy spalinových cest (např. vyvložkování komínu),
  • projektová dokumentace, doklady o provedených zkouškách a revizích.
Mohu si zažádat o dotaci, pokud jsme vlastníkem bytu v domě s bytovými jednotkami?

V tomto případě není možné žádat o dotaci. Budova může mít nejvýše tři samostatné bytové jednotky, nejvýše dvě nadzemní, jedno podzemní podlaží a podkroví.

Nemovitost, ve které proběhne výměna kotle, musí být na listu vlastnictví označena způsobem využití stavby jako rodinný dům nebo objekt k bydlení s číslem popisným.

Kdy dostanu dotaci - až kotel koupím, nebo předem?

Po vyhodnocení žádosti dostane žadatel písemné vyrozumění, zda mu dotace bude, nebo nebude poskytnuta. Podpora bude vyplacena až po podpisu smlouvy s Fondem. Smlouva může být uzavřena až po nákupu a instalaci nového kotle a znehodnocení a doložení likvidace starého kotle.

Finanční prostředky budou převedeny na číslo účtu žadatele, které je uvedeno ve „smlouvě o poskytnutí dotace v rámci Společného programu na podporu výměny kotlů“.

Vyměnil jsem kotel už dříve, mohu dotaci využít?

Záleží na podmínkách konkrétního kraje. Většina krajů bude dotaci uznávat i zpětně, ale pouze v případě, že kotel byl nainstalován v době po vyhlášení výzvy (po 15. 7. 2015) a splňuje podmínky dotačního programu příslušného krajského úřadu.

Máte zájem o kotlíkovou dotaci a bližší informace k ní? Kontaktujte innogy!

GridServices, s.r.o.
logo GridServices, s.r.o.

Hlavním posláním společnosti GridServices, s.r.o., je zajištění efektivního provozu plynárenských sítí v innogy CZ, spolehlivých dodávek zemního plynu odběratelům, vysoké bezpečnosti provozu plynárenských zařízení, ochrana zdraví, osob a majetku a ochrana ...

 
 
Reklama