Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

SFŽP prověřuje dotované kotle, u jednoho čeká na další nezávislý posudek

S jedním z výrobců SFŽP řeší doložení dalších dokladů k prokázání splnění všech podmínek, zejména emisní třídy a ekodesignu. Výsledky kontrolních zkoušek, které fond zadal v nezávislé zkušebně, se v některých ukazatelích liší od údajů dodaných výrobcem, který kotel certifikoval ve zkušebně v zahraničí. Obě zkušebny jsou autorizované Evropskou unií.

Zprávou reagovaly MŽP a SFŽP na dnešní prohlášení zástupců českých výrobců kotlů a Asociace podniků topenářské techniky. Podle nich některé kotle životnímu prostředí vůbec neprospívají a navíc ohrožují domácí výrobce. "Na seznamu výrobků a technologií, na něž lidé při výměně kotlů za ekologické dostanou dotace, jsou zřejmě kotle, které stanovené podmínky vůbec nesplňují. Testy jednoho z kotlů dokonce vycházejí tak, že by se na českém trhu správně vůbec neměl prodávat," uvádí se ve zprávě, kterou vydala ČTK.

"Už v roce 2014 na nás odborná veřejnost vyvíjela obrovský tlak. Podle odborníků z oboru některé výrobky svojí konstrukcí nemohly v žádném případě splňovat podmínky, které deklarovaly," řekl dle ČTK předseda asociace Mojmír Krátký.

Čeští výrobci se cítí neférovým jednáním poškozeni

Generální ředitel bohumínského výrobce kotlů Viadrus Roman Sikora řekl, že se čeští výrobci cítí neférovým jednáním zahraničních firem poškozeni a ohroženi. "My musíme zkoušky dělat, stojí nás to obrovské úsilí i peníze a nyní přihlížíme, jak se k nám hrnou zahraniční výrobky, které to mít nemusí," řekl Sikora.

Podle obchodního ředitele společnosti Benekov z Horního Benešova Leopolda Bendy české firmy investují do strojů i vzdělání zaměstnanců a vůči zahraničním firmám jsou v nevýhodě. "Je těžké obstát, když někteří výrobci jedou podle vlastních pravidel a my, čeští výrobci, jsme diskriminováni," řekl Benda.

Podle Asociace podniků topenářské techniky jeden slovenský kotel nevyhovuje

Asociace si podle zprávy ČTK vybrala jeden kotel slovenského výrobce, který má platný slovenský certifikát a pro zařazení na seznam vhodných výrobků už žádné další české zkoušky nepotřebuje. Nechala jej otestovat v brněnské laboratoři, která zkoušky provádí jako jediná v Česku. Podle výsledků testu kotel loni v lednu zcela propadl.

"Daný výrobek deklaruje tu nejvyšší (pátou) imisní třídu. Výsledek byl takový, že podle autorizovaného měření není ani ve třetí třídě. Čili podle našeho názoru a výsledků tohoto měření by neměl být vůbec uváděn na trh," řekl Krátký podle zprávy ČTK.

SFŽP prověřuje jeden kotel u zahraniční zkušebny, posudek bude arbitrážní

V tiskové zprávě Státní fond životního prostředí ČR uvádí, že prověřil všechny kotle uvedené v tzv. seznamu výrobků a technologií (SVT) a prozatím nebylo potvrzeno, že by nějaký kotel nesplňoval podmínky programu. Stávající seznam výrobků a technologií obsahuje k dnešnímu dni celkem 386 zapsaných kotlů na tuhá paliva.

MŽP a SFŽP však doplňují, že s jedním z výrobců (a aktuálně posledním) řeší doložení dalších dokladů k prokázání splnění všech podmínek (zejména emisní třídy a ekodesignu) programu z nezávislé zkušebny. U kotle tohoto výrobce zadal Státní fond životního prostředí ČR u brněnského Strojírenského zkušebního ústavu provedení ověření splnění podmínek programu. Výsledky provedené zkoušky v brněnské zkušebně byly však v některých ukazatelích odlišné od údajů dodaných výrobcem, jehož kotel certifikovala Evropskou unií autorizovaná zkušebna v zahraničí. Jelikož oba výsledky byly provedeny oprávněnými nezávislými zkušebnami, které jsou z pohledu EU rovnocenné, čeká nyní MŽP a SFŽP na zpracování a doložení dalšího nezávislého posudku ze zahraniční zkušebny, který poslouží jako arbitrážní.

V případě potvrzení podezření na nevyhovující výrobek nebude nutné vracet dotaci

V tuto chvíli je podle vyjádžení MŽP a SFŽP předčasné spekulovat o tom, zda se některá podezření potvrdí či nikoliv. Nicméně MŽP má spolu se SFŽP pro případ, že by se prokázalo, že nějaký kotel podmínkám nevyhovuje, připravené postupy, jak zajistit případnou výměnu kotlů bez nutnosti vracet poskytnutou dotační podporu zpět. Zároveň je postup v maximálně možné míře vstřícný a komfortní k občanům, kteří si v dobré víře pořídili kotel ze seznamu výrobků a technologií, u kterého se později ukázalo, že nesplňuje podmínky programu.

Dotčený případ nemůže podle tiskové zprávy MŽP a SFŽP v žádném případě narušit věrohodnost dotačního programu, v podezření je pouze 1 výrobek z 386 zapsaných. Podle zaslaného vyjádření má Seznam výrobků a technologií na trhu s kotli „samoregulační“ funkci a některé výrobky díky nesplnění parametrů na seznam vůbec nebyly zapsány. V případě podezření na neplnění podmínek některým z výrobků je SFŽP schopen takové kotle identifikovat, důkladněji je prověřit a na výsledky pak reagovat.

Pokud by výrobek neplnil podmínky uvedení na trh v ČR, nejen tedy podmínky programu – tzv. ekodesign, je na místě řešení ve spolupráci s ČOI, uvádí se v tiskové zprávě.

Informace ke Kotlíkovým dotacím souhrnně v tématu na TZB-info

 
 
Reklama