Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Kotel Dakon DOR 4F v kombinaci s tepelným čerpadlem na teplou vodu nebo elektrickým ohřívačem vody

spojení tradiční české značky Dakon s kvalitou firmy Bosch

Pokud vlastníte a provozujete kotel na pevná paliva, jistě jste řešili či řešíte problém přípravy teplé vody (TV). Ta lze běžně zajistit dvěma možnými způsoby. První možností je připojit ke kotli externí nepřímo ohřívaný zásobník TV. Druhou pak např. samostatný elektrický ohřívač vody, tedy klasický elektrický bojler. Tato varianta je vhodná v případě, že provozujete kotel na samotížný systém bez použití jakékoli elektroniky v otopném soustavě. Co když se ale chystáte vyměnit svůj stávající kotel na pevná paliva za nový moderní kotel a zároveň chcete také zmodernizovat a zefektivnit celou svoji otopnou soustavu?

Kotel Dakon DOR 4F v kombinaci s tepelným čerpadlem na teplou vodu Bosch Compress DW

Řešením může být např. spojení kotle Dakon DOR 4F a tepelného čerpadla (TČ) na TV Bosch Compress DW. Toto řešení nabízí hned několik výhod. Tepelné čerpadlo na TV funguje jako zásobníkový ohřívač, ale místo ohřevu vody elektrickým topným tělesem je voda ohřívána za pomoci tepelného čerpadla typu vzduch/voda. K dispozici jsou dva základní typy TČ, a to provedení s nasáváním vnitřního (DW 250-1 CFI) nebo venkovního (DW 270-3 CFO) vzduchu. TČ je vybaveno otopným hadem pro ohřev externím zdrojem a elektrickou topnou patronou. V případě provedení nasávání vnitřního vzduchu TČ bere vzduch přímo z místnosti, kde je umístěno. Může být např. ve sklepě, prádelně nebo nějaké spíži. Výhodou tohoto řešení je, že TČ vychlazuje a vysouší daný prostor, což má své uplatnění např. právě ve zmíněných sklepech či technických místnostech. V případě nasávání venkovního, je vzduch veden vzduchovými kanály skrz venkovní fasádu domu. Samotné TČ v sobě spojuje klasický nepřímo ohřívaný zásobník TV s efektivním elektrickým ohřevem v podobě tepelného čerpadla.

Samotný provoz kotle Dakon DOR 4F na pevná paliva s tepelným čerpadlem pro přípravu teplé vody Bosch Compress DW je velice efektivní. Během otopného období, kdy je v provozu kotel na pevná paliva, se příprava TV řeší právě pomocí kotle, který vodu ohřeje pomocí otopné vody o vysoké teplotě za relativně krátký čas přes otopného hada v zásobníku. V krajním případě, kdy v kotli zrovna netopíte, zásobník není nabitý a zároveň vznikne potřeba TV, je možné zásobník dohřát pomocí elektrického topného tělesa. Výhodou je to hlavně v zimních měsících (především u nasávání venkovního vzduchu), kdy TČ není ani zdaleka tak efektivní kvůli nízké teplotě nasávaného vzduchu a někdy i požadavku na vyšší teplotu TV v zásobníku oproti měsícům letním. V létě, tedy mimo otopné období, zase přípravu TV převezme plně TČ a kotel může zůstat odstavený celou dobu, kdy není potřeba vytápět. Zásobník se nabíjí pomocí TČ za velmi efektivních provozních podmínek. Díky vysoké teplotě nasávaného vzduchu TČ pracuje s vysokým COP (poměr mezi výkonem a příkonem) a tudíž maximálně šetří elektrickou energii, na kterou navíc můžete využít zvýhodněný tarif od Vašeho distributora elektrické energie. Moderní kotel Dakon DOR 4F s ručním přikládáním je dostupný ve výkonech 14, 18 a 24 kW a je určen pro spalování hnědého uhlí. Vyznačuje vysokou účinností kotle i spalování a nízkými emisemi. Je postaven na prověřené a spolehlivé konstrukci kotlů řady DOR, která je na našem trhu již desítky let. Kotel DOR 4F splňuje podmínky třídy 4 dle ČSN EN 303-5 a Ekodesignu.

Tento otopný systém lze dále doplnit např. o rychlomontážní sadu Bosch pro směšovaný či nesměšovaný otopný okruh, která obsahuje oběhové čerpadlo, zpětnou klapku, teploměry na výstupu a zpátečce a v případě směšovaného okruhu třícestný ventil se servopohonem. V případě více otopných okruhů lze rychlomontážní sady doplnit i o rozdělovače a sběrače. Kotel je dále vhodné vybavit tzv. ochranou zpátečky, která zajistí minimální teplotu zpátečky 55 °C a zabrání tak kondenzaci spalin na výměníku kotle. Tato sada obsahuje kromě čerpadla a třícestného termostatického ventilu také pojistnou skupinu (pojistný ventil, manometr, odvzdušňovací ventil) a příslušné propojovací potrubí na míru daného kotle.


Kombinace kotel Dakon DOR 4F s tepelným čerpadlem na přípravu teplé vody Bosch Compress DW a výše zmíněných komponentů Vám přinese nejen komfort, ale i efektivní a ekologický provoz s úsporou provozních nákladů. Získáte tak komplexní řešení vytápění a přípravy TV za rozumné investiční a nízké provozní náklady.

Kotel DOR 4F v kombinaci s elektrickým ohřívačem Bosch Tronic 6000T/8000T

Pokud Vám řešení výše připadá příliš složité, pak je jako alternativa vhodná kombinace kole Dakon DOR 4F s elektrickým ohřívačem Bosch Tronic 6000T/8000T. Elektrické ohřívače je možné volit buď s manuálním (Tronic 6000T) nebo elektronickým (Tronic 8000T) nastavením teploty v objemech od 35 do 150 litrů. Toto řešení je vhodné v případě, že byste rádi provozovali otopnou soustavu s kotlem DOR 4F bez řízení pomocí elektroniky. Kotel s otopnou soustavou tak můžete nechat oddělený od teplé vody. Tu pak připravíte v novém samostatném elektrickém ohřívači (boileru) značky Bosch. Teplou vodu pak máte k dispozici celoročně díky tomuto ohřívači nezávisle na provozu kotle. Ohřívač může být umístěn v neomezené vzdálenosti od kotle zajišťujícího vytápění. A nemusí se tak řešit tepelné ztráty v potrubí mezi kotlem a zásobníkem. V případě značných vzdáleností mezi elektrickým ohřívačem a jedním odběrným místem (např. dřez či umyvadlo na druhé straně domu) lze pro takové odběrné místo instalovat samostatný elektrický ohřívač Bosch Tronic 2000T o objemech 10 nebo 15 litrů. Tím se zamezí značným tepelným ztrátám v potrubí při malém odběru a také se šetří voda, kterou byste jinak kvůli velké vzdálenosti museli odtočit. Řešení je jednodušší z pohledu instalace a také s sebou nese nižší investiční náklady. Je ale potřeba mít na paměti, že budete celoročně ohřívat vodu čistě elektřinou, což s sebou nese vyšší provozní náklady než v případě tepelného čerpadla na TV.
Více informací o produktech značky Dakon a Bosch naleznete na www.dakon.cz, resp. www.junkers.cz.

 
 
Reklama