Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Pozor na nové podmínky Kotlíkové dotace


Ve Středočeském kraji začíná další kolo kotlíkových dotací 4.10.2017. V tomto kole čeká žadatele řada změn. Hlavní změnou je, že se žádosti o Kotlíkové dotace budou podávat elektronicky. Což může být pro někoho výhoda. Je ale potřeba počítat s tím, že firmy specializované na podávání žádostí jsou vybaveny softwarem na rychlejší podání. Takže se může stát, že i přesto, že se budete snažit podat žádost hned na začátku, nemusí na Vás zbýt peníze. Další důležitou změnou je, že žadatel musí v současnosti provozovat kotel 1 nebo 2 emisní třídy. Tato podmínka se bude dokládat revizní zprávou a samozřejmě fotodokumentací. Ke změnám došlo také ve výši dotace. Nejvíce se podporují automatické kotle na pelety a tepelná čerpadla – 120 000 Kč, dále kotle na dříví – 100 000 Kč, následují plynové kotle 95 000 Kč a poslední a nejméně dotované jsou automatické kotle a uhlí a pelety – 75 000 Kč. Kotle na ruční přikládání uhlí již nejsou dotovány. Poslední zásadní změnou je, že již není potřeba z peněz dotace řešit zateplení budovy, případně výměny dveří nebo oken.

Pokud zvažujete získat Kotlíkovou dotaci a máte obavu, že nestihnete včas podat žádost, případně si nejste jisti, jaké podklady pro podání úspěšné žádosti potřebujete, svěřte se firmě, která může vše vyřídit za Vás. Je vhodné vybrat firmu, která má dostatečnou a prokazatelnou historii a nabídne Vám vše na klíč. A to od poradenství při výběru vhodného zdroje tepla až po realizaci.


Topenářská společnost Fleetcom s.r.o. v loňském roce úspěšně vyřídila 643 žádostí o kotlíkovou dotaci. Z tohoto počtu realizovala dodávku a montáž kotle nebo tepelného čerpadla ve 378 domácnostech. Díky tomu, že společnost Fleetcom montuje kotle od 12 výrobců a tepelné čerpadla od 6 výrobců máte zaručeno, že při výběru nového zdroje budete mít možnost vyřešit všechny Vaše požadavky. Zajištění kotlíkové dotace je zdarma a do okamžiku, než Vám kraj dotaci schválí, nic neplatíte. V případě úspěšného schválení dotace si můžete stále vybírat jakýkoliv zdroj tepla schválený pro kotlíkové dotace a společnost Fleetcom má povinnost Vám jej dodat za doporučenou cenu od výrobce. Nic neplatíte ani v případě, že by Vaše žádost byla neúspěšná. Ale díky naším zkušenostem mě nenapadá, co by se muselo stát abychom byli neúspěšní. Nechte veškeré vyřizování na odbornících a máte jistotu, že nebudete mezi neúspěšnými žadateli, tak jako se se to stalo těm, kteří se marně pokoušeli v dubnu letošního roku podat žádost osobně na Krajském úřadě Středočeského kraje. Všem svým zákazníkům společnost Fleetcom zajistila úspěšné podání žádosti a nyní již mají všichni schváleno čerpání kotlíkové dotace. Nešlo o žádné kouzlo ani podvod. Společnost Fleetcom zajistila za své zákazníky brigádníky, kteří celé dva dny a dvě noci před termínem podání žádostí stáli ve frontě a žádosti za ně úspěšně a včas podali.

 
 
Reklama