Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nová zákonná povinnost pro instalatéry tepelných čerpadel

Povinnost složit profesní zkoušky vyplývá ze zákona 406/2000 Sb. a týká se všech pracovníků instalujících tepelná čerpadla.

Možná někteří z vás ještě nevíte o povinnosti vyplývající ze zákona 406/2000 Sb., která udává pracovníkům instalujícím tepelná čerpadla složit zkoušky. Povinnost složit profesní zkoušky vyplývá ze zákona 406/2000 Sb. a týká se všech pracovníků instalujících tepelná čerpadla. Zkoušky je nutné složit u autorizované osoby, kterou je i Asociace pro využití tepelných čerpadel. Zákon dokonce stanovuje sankce jak pro objednatele, tak pro dodavatele TČ, pokud nebude tato ze zákona vyplývající povinnost splněna.

Další termín konání zkoušek je stanoven na 6.1.2016. Přihlaste se tedy na zkoušku ještě dnes!

podobnosti včetně přihlášky
Asociace pro využití tepelných čerpadel
logo Asociace pro využití tepelných čerpadel

Asociace pro využití tepelných čerpadel je jedinou profesní organizací sdružující společnosti zabývající se technologií tepelných čerpadel. Členem naší asociace jsou všichni významní výrobci a dovozci tepelných čerpadel v České republice. Prostřednictvím ...

 
 
Reklama