Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

SEN od Nelumbo zajistí snížení ročních nákladů na energie - vytápění a ohřev vody

Jaké je řešení v rámci SEN - systému energetické nezávislosti? Nabízíme tepelná čerpadla vzduch - voda s tepelným výkonem 12 kW (EVI) nebo 9 kW (Hybrid-solar), která navrhujeme napojit na akumulační nádrž, ve které je integrovaný zásobník pro TUV. Tím bude docházet k ohřevu topné a užitkové vody současně. Takto můžete ohřívat akumulační nádrž v době, kdy je nejnižší cena za elektřinu nebo přes den.

Cíl

Snížení ročních nákladů na energie - vytápění, ohřev TUV.

Řešení

Nabízíme tepelná čerpadla vzduch - voda s tepelným výkonem 12 kW /EVI/ a 9 kW /Hybrid-solar/, Tepelné čerpadlo navrhujeme napojit na akumulační nádrž, v které je integrovaný zásobník pro TUV, tím bude docházet k ohřevu topné vody a TUV současně. Tímto řešením je možné ohřívat akumulační nádrž v době, kdy je nejnižší cena za elektřinu nebo přes den.

Technlologie EVI umožňuje používat tepelné čerpadlo do venkovních teplot až do - 25°C. Výstupní teplota vody je 55°C (max. 60°C), technologie Hybrid-solar pracuje až do -10°C. TČ má celou řadu inteligentních funkcí, například hlídání nízkého/vysokého tlaku, ochranu proti zamrznutí. V současné době se jedná o velmi moderní a cenově zajímavou technologii pro ohřev TUV a vytápění domu.

Ekonomika projektu

Pokud počítáme topnou sezonu 240 dní v roce a předpokládáme, že budeme topit 8 hodin denně, pak roční náklady na topení jsou v případě TČ:

1) s tepelným výkonem 12kW

označení: NTČ KB EVI 12RD, 1fáze/ při ceně elektřiny 2,50 Kč / kWh, s příkonem 2,8 kW jsou: 2,8 kW × 8 hod. = 22,4 kWh / den × 240 dní = 5.376 kWh za topnou sezonu × 2,50 Kč/kWh = 13 440 Kč / rok jsou odhadované celkové náklady na vytápění.

1.A Náklady na vytápění elektrokotlem:
5.376 kWh × 4,29 × 2,50 kč/kWh = 57 657 Kč
Roční úspora při použítí našeho tepelného čerpadla:
Návratnost investice:

44.217 Kč na topení
3,4 roku /při získání dotace: 2 roky/

1.B Náklady na vytápění plynovým kotlem:
5.376 kWh × 4,29 × 1,44 Kč/kWh= 33 210 Kč
Roční úspora při použítí našeho tepelného čerpadla:
Návratnost investice:
19.770 Kč na topení
7,6 roku /při získání dotace: 4,5 roku/
2) s tepelným výkonem 9kW

označení: NTČ SOLAR-9.0 IS/ při ceně elektřiny 2,50 Kč / kWh, s příkonem 2,285 kW jsou: 2,285 kW × 8 hod. = 18,28 kWh / den × 240 dní = 4 387,20 kWh za topnou sezonu × 2,50 Kč/ kWh = 10.968 Kč / rok jsou odhadované celkové náklady na vytápění.

2.A Náklady na vytápění elektrokotlem:
4 387,20 kWh × 5,12 × 2,50 Kč/kWh = 56 156 Kč
Roční úspora při použítí našeho tepelného čerpadla:
Návratnost investice:

45 188 Kč na topení
2,47 roku /při získání dotace: 1,24 roku/

2.B Náklady na vytápění plynovým kotlem:
4 387,20 kWh × 5,12 × 1,44 Kč/kWh = 32 346 Kč
Roční úspora při použítí našeho tepelného čerpadla:
Návratnost investice:
21 378 Kč na topení
5,23 roku /při získání dotace: 2,62 roku/
Tepelné čerpadlo od Nelumbo EnergyTepelné čerpadlo od Nelumbo Energy

Dotace

Dotace je 50%, max. 60 000 Kč. Podklady pro dotaci s vámi budeme vyřizovat společně, předpoklad je, že peníze z fondu obdržíte do 6 - 9 měsíců.

Financování

Systémy je možné firnacovat splátkově s měsíčními splátkami 1 500 - 3 000 Kč, dle výše investice a délce splácení.

Akce, zvýhodněné nabídy

Při objednání do konce července je zdarma instalace tepelného čerpadla. Samotná realizace může být později.

ROZPOČET - Navrhujeme dvě alternativy vytápění

Popis - varianta A Množství Cena/ks Cena
NTČ KB EVI 12RD - vzduch - voda, topný výkon 12kW 1 CZK 81 364 CZK 81 364
Kombinovaný zásobník Nado 500v2, zásobník integrovaný TUV 140l 1 CZK 28 678 CZK 28 678
Instalace 1 CZK 12 204 CZK 12 204
Propojovací materiál, elektromateriál 1 CZK 8 000 CZK 8 000
Celkem bez DPH     CZK 130 246
Popis - varianta B Množství Cena/ks Cena
NTČ SOLAR-9.0 IS - vzduch - voda, topný výkon 9kW, hybrid 1 CZK 48 439 CZK 48 439
Kombinovaný zásobník Nado 500v2, zásobník integrovaný TUV 140l 1 CZK 28 678 CZK 28 678
Instalace 1 CZK 12 204 CZK 12 204
Propojovací materiál, elektromateriál 1 CZK 8 000 CZK 8 000
Celkem bez DPH     CZK 97.321