Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Odpojení panelového domu od teplárny a náhrada zdroje tepla tepelným čerpadlem

V souvislosti s všeobecným nárůstem cen všech energií, v důsledku ztrát v dálkových rozvodech a v neposlední řadě i působením monopolních dodavatelů, stoupají neustále náklady na dodávku energií. Řešením může být náhrada stávajícího zdroje alternativním, s nižšími provozními náklady. Vzhledem k dispozicím domů je nejdostupnější technologie vzduch/voda.

Bydlení v panelových domech a vysoké náklady na energie

Podstatná část české populace využívá k bydlení panelové domy. Jako dědictví historického vývoje je zásobování teplem a teplou vodou řešeno v naprosté většině případů z centrálních zdrojů.

V souvislosti s všeobecným nárůstem cen všech energií, v důsledku ztrát v dálkových rozvodech a v neposlední řadě i působením monopolních dodavatelů, stoupají neustále náklady na dodávku energií. I když většina domů prošla sanací a provedená opatření snížila potřebu energie především na vytápění, pro celou řadu mladých rodin s dětmi, seniorů a sociálně slabších občanů, představují náklady na energie podstatnou zátěž.

Náhrada CZT

Řešením může být náhrada stávajícího zdroje alternativním, s nižšími provozními náklady. Při porovnání provozních nákladů viz redakční výpočet Porovnání nákladů na vytápění TZB-info vychází z dostupných variant nejlépe využití tepelných čerpadel. Vzhledem k dispozicím domů je nejdostupnější technologie vzduch/voda.

Úplné odpojení panelového domu od systému CZT s tepelným čerpadlem NUKLEON


Tepelné čerpadlo NUKLEON - umístění

Aby se dům zbavil podílu na ztrátách a nákladech za připravenost energie je potřeba realizovat projekt tak, aby bylo možno objekt zcela odpojit od systému dálkového zdroje tepla.

Tuto možnost zajišťuje nová generace tepelných čerpadel NUKLEON HPAW s EVI technologií nástřiku chladiva. Agregát nové generace má díky úpravě pracovního cyklu zlepšené parametry především za nízkých teplot. Ještě při teplotě vzduchu −15 °C je výstupní teplota z čerpadla 60 °C a topný faktor kompresoru přesahuje 2,3. Zařízení je proto vybaveno elektrickou bivalencí ve výši cca 30 % tepelné ztráty objektu. Na konkrétních aplikacích je ověřeno, že bivalence se zapíná teprve při vnějších teplotách pod −10 °C. Nukleon HPAW jsou navržena na provoz při venkovní teplotě −30 °C.

GJ tepla do 300 Kč

Je prokázáno, že průměrný topný faktor včetně všech oběhových čerpadel bude přesahovat COP 3 a při běžných cenách elektrické energie je možno vyrobit gigajoule tepelné energie pod 300 Kč včetně DPH. Při započtení odpisů technologie v časovém úseku 10 let může stoupnout cena GJ maximálně na 500 Kč. Ovšem životnost zařízení je znatelně delší, u nepohyblivých součástí, které tvoří cca 2/3 investice, dokonce několikanásobně. Toto řešení může být proto atraktivní všude tam, kde cena energie z konvenčních zdrojů přesahuje 400 Kč, a to je v současnosti již naprostá většina území ČR.

Financování z úspor

Nabízené řešení okamžitě po uvedení do provozu začne vytvářet jasnou a přesně vyčíslitelnou úsporu nákladů. Ve spolupráci s renomovanými finančními ústavy je možno navrhnout systém financování investice z dosažených úspor.

Omezení vlivu zdražování energií


Nové vedení mezi kotelnou a tepelným čerpadlem ve schodišťové šachtě

V minulém období lze vypozorovat trvalý nárůst cen všech energií ve výši 5 až 10 % ročně. Ceny energie z různých zdrojů se také vzájemně ovlivňují. Při využití tepelných čerpadel NUKLEON vždy více než 2/3 energie pochází z obnovitelného zdroje. Každé zdražení elektrické energie se projeví pouze z jedné třetiny na zvednutí ceny tepla. Do budoucna se proto ekonomická výhodnost nabízeného řešení bude trvale zvyšovat.

Předpoklady pro využití technologie tepelných čerpadel

Pro toto řešení je důležité splnění několika předpokladů. Pokud chceme využít stávající otopnou soustavu, projektovanou na vysoký tepelný spád, je podstatné provedení zateplení a výměny oken. Po těchto zásazích poklesne tepelná ztráta objektu a provozní teplota topení se dostává pod 60 °C.

Aby provozem zařízení nebyl narušován komfort bydlení, je nutné řešit i přenos vibrací a hluku. Při správné volbě komponentů, jako jsou výparníky, ventilátory a díly vzduchotechniky není problém dostat se s hladinou hluku u výdechu vzduchu na 40 dB a v nejbližších bytech na 25 dB. Tyto hodnoty potvrzují i měření na skutečných aplikacích. V praxi je navíc většinou hluk z ulice překračuje uvedené hodnoty.

Možnosti instalace technologie


Nádrže pro průtokový ohřev teplé vody

V domě je nutno nejčastěji ve společných prostorách instalovat vyrovnávací nádrž vytápění a akumulační nádoby pro ohřev teplé vody s dostatečným objemem pro zajištění pokrytí špičkových spotřeb vody.

Pro umístění tepelného čerpadla se nejběžněji využívá střecha objektu nebo společné prostory v suterénu domu. V prvním případě je nutno především důsledně zabránit přenosu vibrací do konstrukce střechy. To se provádí několikanásobným oddělením pohyblivých částí pomocí pružných prvků. Pro zajištění bezproblémového provozu je v části mimo plášť budovy zřízen vložený okruh naplněný nemrznoucí kapalinou. Napojení technologie je provedeno prostřednictvím nově zřízeného stoupacího vedení umístěného zpravidla kolem šachty výtahu nebo schodiště.

Při instalaci tepelného čerpadla v suterénu domu je nutno vyřešit přívod a odvod dostatečného množství vzduchu. Aby byl zároveň udržen aerodynamický hluk na žádané úrovni, musí být součásti vzduchotechniky navrženy v dostatečných dimenzích. Toto řešení je proto náročné na dostatek prostoru.

Třetí možnost instalace tepelného čerpadla představuje fasáda objektu, případně přilehlý pozemek. Tato varianta by byla výhodná z hlediska rychlosti a ceny instalace. Rovněž řešení ochrany před nadměrným hlukem by byla snazší. Bohužel jen zřídka disponují objekty tohoto typu dostatečnou plochou v jejich okolí.

 
výparník tepelného čerpadla na pomocné konstrukci pro zamezení přenosu vibrací
Výparník tepelného čerpadla na pomocné konstrukci pro zamezení přenosu vibrací
Sunpower
Technologie Sunpower - instalace
 

Další výhody řešení vytápění a ohřevu vody tepelným čerpadel

Zařízení je vždy vybaveno akumulační nádrží pro ohřev vody, jejíž objem je dimenzován pro spolehlivé vykrytí špičkové spotřeby. Díky tomu je možno za všech okolností zajistit dostatek TV. Voda je navíc ohřívána průtokově, což zaručuje její vyšší kvalitu a znemožňuje množení škodlivých mikroorganismů a usazování nečistot.

Sunpower
Bytový dům s instalací technologie Sunpower

Ovládání zařízení, servis a záruky

Systém je vybaven vyspělou elektronickou regulací, která zajistí automatický provoz za všech provozních podmínek, která je standardně vybavena dálkovým přístupem prostřednictvím internetu. To umožňuje jednoduchou kontrolu a změny nastavení jak ze strany uživatele, tak od servisního technika. Při uzavření servisní smlouvy je možno na přání zákazníka prodloužit záruku na zařízení až na 10 let. To dává jistotu, že úspory a návratnost investice uvedené v návrhu řešení budou dodrženy.

 
 

Exkurze

Pro vážné zájemce je možno zprostředkovat statistická data z provozu konkrétních zařízení, případně návštěvu funkčního systému.

Pokud máte zájem o podrobnější informace, můžete kontaktovat pracovníky firmy SUNPOWER s.r.o. na telefonním čísle +420 731 744 188, případně mailem office@sunpower.cz.

Ekonomické hodnocení - alternativní zdroje energie Sunpower porovnání nákladů vytápění
Bytové domy a jejich ekonomické hodnocení - alternativní zdroje energie

Propočet – náhrada zdroje tepla tepelným čerpadlem

Propočet – náhrada zdroje tepla tepelným čerpadlem

Propočet – náhrada zdroje tepla tepelným čerpadlem
 
 
Reklama