Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Statistika programu Nová zelená úsporám light a novinky pro rok 2024

Největší zájem o dotace z programu NZÚ light byl zatím ve Středočeském kraji, dále kraji Moravskoslezském a Jihomoravském. Od ledna 2024 mohou žádat nově i rodiny pobírající přídavky na děti. Přidáni jsou i vlastníci bytů/členové bytového družstva na výměnu oken.

 • nejvíce žádostí ze Středočeského a Moravskoslezského kraje
 • 91 % žádostí podaných seniory
 • průměrná výše dotace 112 000 Kč

Nová zelená úsporám Light

 • od ledna 2023 vyčerpáno 6 mld. Kč = podpořeny desítky tisíc domácností ohrožených energetickou chudobou
 • zdrojem financí Modernizační fond (program HOUSEnerg), ne státní rozpočet

Stávající alokaci je třeba znovu navýšit = nutné ukončení příjmu žádostí.
Příjem žádostí bude opět spuštěn 17. ledna 2024.
Alokace nové výzvy = 3 mld. Kč.

Dosavadní výsledky

Přijaté žádosti: 54 626 za 6,2 mld. Kč
Schválené žádosti: 50 219 za 5,6 mld. Kč
Vyplacené žádosti: 45 989 za 5,1 mld. Kč

Realizace doložena u 17 177 žádostí.

Vývoj přijatých žádostí

Aktuální denní přírůstek v průměru 500 žádostí


Aktuální zájem
Celková úspora NZÚ Light
Zateplení

Primární energie 125 000 MWh
CO2 34 000 tun
Náklady na vytápění 287 000 000 Kč
Uhlí 29 000 tun

Domácnosti výrazně ušetří na výdajích za energie.

Celková úspora NZÚ Light
Solární ohřev vody

Primární energie 36 500 MWh
CO2 12 200 tun
Náklady na vytápění 79 400 000 Kč
Uhlí 4 400 tun

Domácnost ušetří v průměru 5 000 Kč/rok

Novinky od ledna 2024

Rozšiřujeme okruh žadatelů

 • žádat mohou nově i rodiny pobírající přídavky na děti
 • vlastníci bytů/členové bytového družstva na výměnu oken

Proč zpřesňujeme některé podmínky?

 • zajistíme kvalitnější realizacemaximálním efektem a úsporou
 • zvýšíme ochranu zranitelných skupin (především seniorů) před neseriózními firmami
 • úpravy se týkají především solárních systémů na ohřev vody

Zateplení

 • podpora na výměnu oken a vchodových dveří bytu vedoucích do exteriéru
  • dotace ve stejné výši jako v případě rodinných domů
  • okna v minimálně 75 % ostatních bytů musí být již vyměněna (pro ostatní případy je tu klasická NZÚ se zálohovou dotací)
  • žadatelem může být vlastník bytu, případně člen bytového družstva užívající daný byt
  • jedná se o domácnost ohroženou energetickou chudobou
 • do výpočtu lze započítat také stávající izolaci, díky tomu nevychází požadovaná tloušťka dodatečného zateplení tak vysoká
 • požadavek na kvalitní montáž oken a dveří v souladu s technickou normou ČSN 74 6077

Ohřev vody

 • instalace s novým bojlerem – podpora 90 000 Kč
 • instalace bez nového bojleru – podpora 60 000 Kč
 • vždy povinná ochrana proti opaření

Termické solární systémy

 • zvýšena požadovaná min. plocha apertury panelů na 2,5 m2

Fotovoltaické systémy pro ohřev vody

 • navýšen min. instalovaný výkon na 2 kWp
 • automatické přepnutí na druhý (bivalentní) zdroj ohřevu
 • požadavek na přizpůsobení parametrů solárního systému a topného tělesa tak, aby byl zajištěn dostatečný výkon pro efektivní ohřev vody
 • nové podmínky umožní instalovat systémy s vyšším výkonem, a to bez požadavku na příliš velký objem bojleru
 • instalovaný systém bude muset získat revizi dle Nařízení vlády NV 190/2022 Sb., o vyhrazených technických elektrických zařízeních a požadavcích na zajištění jejich bezpečnosti

Připravili jsme 7 informačních příruček a desatera

Na webu k dispozici spotřebitelská desatera správné instalace fotovoltaických a fototermických systémů


 • praktické rady a tipy
 • názorné ilustrace
 • jistota kvalitního provedení

S čím příručky pomohou?

 • usnadní dohled nad firmou realizující opatření
 • usnadní orientaci v nabídce technologií a materiálů
 • slouží jako kontrola, že je opatření realizováno v souladu s podmínkami dotace
 • obsahují řadu rad a doporučení
 • jsou šikovným vodítkem pro ty, co realizují svépomocí

Základní doporučení pro žadatele:

Smlouvy o instalaci solárních systémů konzultujte předem ještě před jejich podpisem s našimi poradci z MAS a EKIS!“

STOP nekalým praktikám

Databáze ověřených poradců

 • identifikační průkazy pro proškolené poradce
 • možnost ověření poradce (přes web/telefonicky)

Základní doporučení pro žadatele:

Pokud máte pochyby, zda poradce, který vás oslovil, je zástupcem MAS nebo EKIS, může si tuto skutečnost jednoduše ověřit v seznamu poradců na webu Nová zelená úsporám.

Bezplatné poradenství

Posílení kapacit a zkvalitnění poskytovaných služeb

 • poradenství hrazené státem (z NPO) = pro žadatele ZDARMA
 • bezplatná asistence na cestě k dotaci
 • kompletní asistence při podání žádosti a realizaci opatřeníŘešení energetické chudoby – komplexnost služeb pro ohrožené domácnosti

 • poradenská síť aktuálně tvořená 609 poradci MAS, EKIS, M-EKIS
 • v přípravě další etapa - zvýšení dostupnosti služeb vč. plné asistence pro ohrožené domácnosti
 • základní a odborné poradenství, návrh energetických opatření, energeticko-optimalizační studie
 • vyjednáváno s EK v rámci navýšení prostředků Národního plánu obnovy
 
 
Reklama