Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

MPO potvrdilo snížení konverzního faktoru (koeficientu) pro elektrickou energii

I po roce 2020 lze s elektrickým vytápěním splnit kritéria kladená platnou legislativou. Kombinace elektrického vytápění se splitovou klimatizační jednotkou se přitom ukazuje pro zákazníka uživatelsky i ekonomicky velmi zajímavá, pro náročnější je zde kombinace se střešní FVE a bateriovým úložištěm.

Konverzní faktor pro elektrickou energii z 3,0 na 2,6, foto Fenix Group
Konverzní faktor pro elektrickou energii z 3,0 na 2,6, foto Fenix Group

Konverzní faktor pro elektrickou energii z 3,0 na 2,6

Společnost FENIX, jako jeden z účastníků pracovní skupiny podílející se na revizi Vyhlášky č. 78/2013 Sb., o energetické náročnosti budov, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "vyhláška č. 78/2013 Sb."), obdržela dne 26.6. 2019 potvrzení od Ing. Reného Neděly, náměstka ministra MPO, že konverzní faktor pro elektrickou energii, stanovený Přílohou č. 3 k vyhlášce č. 78/2013 Sb. bude v rámci novely snížen z původní hodnoty 3,0 na hodnotu 2,6.

Dle vyjádření pana náměstka se aktuálně dořešují již jen detaily týkající se postupu výpočtu energetické náročnosti budov ("dále" jen "ENB"), aby byl zajištěn jednotný přístup ze strany energetických specialistů, nicméně nejpozději vyhláška č. 78/2013 Sb. vstoupí v platnost od 1.1. 2020. Snížení konverzního faktoru pro elektrickou energii je jedním z kroků, které pomohou splnit legislativní požadavky pro rezidenční výstavbu po 1.1. 2020 – další informace naleznete v článku Elektrické vytápění RD po roce 2020.

Boj za snížení zcela nesmyslné a ničím nepodložené hodnoty trval celých 6 let

Redakce TZB-info v té souvislosti položila několik otázek řediteli a majiteli Fenix Group, panu Cyrilu Svozilovi.

TZB-info: Faktor NPE pro elektřinu je orgány EU doporučen 2,55. ČR ještě stále má 3,0. O snížení koeficientu neobnovitelné primární energie v ČR se mluvilo již dlouho. Zdá se, že konečně dojde ke snížení. Vy jste také o snížení usilovali, protože hodnotu 3,0 jste považovali za zásadní zásah a regulaci existujícího trhu, nutící spotřebitele hledat a vytvářet virtuální opatření, aby splnil požadavek, který nemá žádnou objektivně vypovídající hodnotu. Stačí 2,6 na změnu? Budete spokojeni?

Ing. Cyril Svozil, majitel a zakladatel firmy Fenix Group: "Faktor NPE pro elektřinu byl v ČR v roce 2013 nastaven na nejvyšší hodnotu v rámci EU. Naši úředníci tak vyslali jednoznačný signál o zastaralosti a neekologičnosti naší energetiky. Je to samozřejmě velmi nepříjemné, neboť se jedná o zcela nepravdivý obraz poškozující náš obraz v zahraničí.
Bohužel to však není případ ojedinělý. Zatímco EU zvolila v roce 2012 koeficient NPE pro elektrickou energii ve výši 2,5 a v roce 2018 ho snížila na 2,1, v ČR byl stanoven na hodnotu 3! Boj za snížení této zcela nesmyslné a ničím nepodložené hodnoty trval celých 6 let a během této doby přislíbilo 6 náměstků a 5 ministrů MPO nápravu nedbalosti zodpovědného úředníka - ano, to je pravdivý obraz vládnutí v ČR a není těžké pochopit, kdo je v takové situaci na ministerstvech skutečným pánem. Proto jsme s hodnotou koef NPE ve výši 2,6 s platností od 1.1.2020 ve výsledku spokojeni."

Elektrické vytápění je atraktivní a regulace na tom nic nezměnila


Katalog výrobků Fenix 1/2019

TZB-info: Máte studii, která prokázala, že i po roce 2020 lze s elektrickým vytápěním splnit kritéria kladená platnou legislativou. Objektivně bude vyžadován vyšší podíl OZE – např. instalace střešní FVE – na druhou stranu lze dnes už i na tyto systémy využít některou ze státních dotací. Zajímavou variantou je použití multisplitové jednotky, které jsou žádoucí i pro letní chlazení. Odpovídá to i řešení, které bude využívat třeba developerská výstavba, kde elektrické vytápění v současné době často najdeme?

Ing. Cyril Svozil: "Skutečností je, že zejména u nízkoenergetických staveb je elektrické vytápění pro zákazníky nesmírně atraktivní. To je naprosto zásadní faktor a nemyslíme si, že jakékoliv regulace mohou v takové situaci tyto systémy poškodit. Kde je vůle je i cesta a možností pro naplnění požadavků je celá plejáda.
Kombinace elektrického vytápění se splitovou klimatizační jednotkou se přitom ukazuje pro zákazníka uživatelsky i ekonomicky velmi zajímavá, pro náročnější zákazníky bude jistě i zajímavou alternativou kombinace se střešní FVE a bateriovým úložištěm.
V současné době máme k dispozici nově zpracovanou studii profesorem Oschatzem z Lipské Technické univerzity prokazující, že po započtení všech externalit je elektrické vytápění doplněné fotovoltaikou a případně i bateriovým úložištěm v nízkoenergetických domech energeticky i ekonomicky výhodnější než jiné nabízené druhy vytápění (kondenzační kotel či tepelné čerpadlo) A to platí i v zemi, kde jsou ceny elektrické energie pro občany cca 3 x vyšší než v ČR."

TZB-info: Jak na tom bude ČR s novým koeficientem 2,6 v porovnání s jinými trhy, kam vyvážíte?

Ing. Cyril Svozil: "Samozřejmě se jedná stále o velmi vysokou hodnotu, tentokrát již však pouze druhou nejvyšší v EU. Z našich sousedů např. Německo, spalující v současnosti více nekvalitního hnědého uhlí než v 50.letech, má koef.1,8, Rakousko 1,7 a Slovensko 2,3. Mimochodem, hodnota 2,3 by odpovídala i oficiálnímu výpočtu energetického mixu v ČR. Zbytek světa tento umělý a neživotaschopný koncept EU nepřijal vůbec a tyto problémy tam tedy není nutno řešit."

TZB-info: Děkuji za rozhovor i vaše úsilí v oboru a ať se vaší společnosti i nadále daří.Zajímá vás novela legislativy? Přihlaste se na konferenci TZB-info

Nové hodnocení energetické náročnosti budov (ENB) 2020 a budovy s téměř nulovou spotřebou energie (NZEB).
Nová legislativa, nové postupy, nové grafické vyjádření a požadavky

  • Středa 4. prosince 2019
  • Masarykova kolej, ČVUT, Praha, Praha 6 - Dejvice
Jste srdečně vítání a těšíme se na viděnou.

 
 
Reklama