Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

--:--

Významná témata z 11. světového kongresu CLIMA 2013 nabízí REHVA i pro Aqua-therm Praha 2014

REHVA je oficiálním partnerem veletrhu Aqua-therm Praha 2014

Nejčastějším tématem byla energetická účinnost vytápění, ventilace a chlazení budov (23 %). Téměř stejný počet prezentací se zabýval kvalitou vnitřního prostředí budov (22 %). To je důkazem, že experti na energetickou náročnost a kvalitu vnitřního prostředí budov je vnímají jako stejně důležitá témata.

CLIMA 2013 byla jednou z nejvýznamnějších událostí oboru technických zařízení budov, a to v celosvětovém měřítku. Letos se zároveň konal 11. světový kongres organizace REHVA a 8. mezinárodní konference o kvalitě vzduchu ve vnitřním prostředí IAQVEC. Akce s podtitulem Energeticky účinné, chytré a zdravé budovy proběhl v Praze 16.–19. června 2013.

O významu akce svědčí počet přihlášených příspěvků, který překročil hranici jeden tisíc. Hlavní témata letošní konference byly energeticky účinné systémy vytápění, chlazení a větrání, obnovitelné a účinné zdroje energie, úsporné systémy ohřevu teplé vody, hospodaření s vodou v domácnostech, moderní metody stavební akustiky, umělé a denní osvětlení, technologie pro inteligentní budovy, kvalita vnitřního prostředí, certifikace budov, integrované navrhování budov, vzorové příklady aplikací TZB v praxi, směrnice EPBD, nulové budovy, požární bezpečnost.

Světová konference Clima 2013, která se konala v Praze, skončila úspěšně přijetím 656 ze 702 dokumentů, které byly na konferenci prezentovány. Dokumenty byly přezkoumány členy vědeckého výboru a dalšími mezinárodními odborníky. Celkem se na procesu přezkoumávání navrhovaných dokumentů podílelo 230 recenzentů. Dokumenty byly prezentovány 955 účastníkům z 60 zemí. Zasedání předsedalo 162 odborníků z celého světa.

Nejčastějším tématem dokumentů byla energetická účinnost vytápění, ventilace a chlazení budov (23 %). Téměř stejný počet prezentací se zabýval tématem kvalita vnitřní prostředí budov (22 %). To jednoznačným důkazem, že experti energetickou účinnost a kvalitu vnitřního prostředí budov vnímají jako stejně důležitá témata. Význam zdravého vnitřního ovzduší byl rovněž akceptován Evropskou komisí v kampani s názvem „Air 2013“. Politici věnují zdravému vnitřnímu prostředí budov stále více pozornosti. Akční plány však stále schází, i když politici o těchto tématech aktivně vyjednávají. Vnitřní prostředí budov není totiž jen otázkou zdraví obyvatel budov, ale také otázkou jejich produktivity a výkonnosti.

Kromě běžných odborných setkání, pořádala REHVA paralelně 25 workshopů a kromě toho se v průběhu konference konaly tři semináře a některé školení také před konáním konference.

Všechny dokumenty předložené během konference Clima 2013, tedy celkem 6882 stránek, budou brzy k dispozici v různých formátech. Dokumenty budou sloužit jako spolehlivý zdroj informací o energetické účinnosti budov pro nadcházející roky.

Kongres Clima 2013 nabídl větší zapojení firem a byznysu než jiné samostatně pořádané odborné konference. Byl proto skvělou příležitostí k získání nejen odborných teoretických poznatků, ale i zkušeností z praxe a kontaktů. Další konference Clima 2016 proběhne 22.–25. května 2016 v Aalborg v Dánsku.

S odborníky z REHVA (Federace evropských asociací oboru TZB) se budete moci setkat také i rámci odborného programu veletrhu Aqua-therm 4.–7. 3. 2014 v Praze, jehož je asociace jedním z hlavních odborných partnerů.

Clima 2013
Clima 2013, foto P. Mádr, Společnost pro techniku protředí

Pane magistře, REHVA reprezentuje více než 100 000 inženýrů z 26 evropských zemí z oboru TZB, vydává velmi kvalitní odborné příručky a publikace. Mnoho doprovodných programů v ČR trpí problémem „stále stejné tváře“, který souvisí s tím, že Česká republika je poměrně malá. Přinese partnerství REHVA v tomto ohledu novou kvalitu?

Mgr. Michal Drážďanský: Ano, přesně. Jednáme o účasti předních odborníků z řad REHVY a konkrétních zajímavých tématech, která jsou v ČR nová, případně s odborníkem ze zahraničí přichází nový pohled. Jako „ochutnávku“ mohu prozradit například seminář „New HVAC technology of net zero energy building“. I naší technické veřejnosti je jasné, že problematika budov s téměř nulovou potřebou energie znamená nové technologie, ale také nové a inovativní přístupy pro jejich navrhování a uplatnění. Věřím, že i proto tento seminář zaujme. Jako bonus vnímám skutečnost, že díky vzájemné spolupráci s touto přední evropskou odbornou asociací na doprovodném programu a při propagaci veletrhu v okolních evropských zemích, se při dvacátém ročníku Aqua-therm Praha opět vrací mezi akce evropského významu v našem regionu.

Co můžete odhalit z Vašich jednání s asociací o přípravách na REHVA Day v rámci veletrhu?

Mgr. Michal Drážďanský: Při osobním jednání s představiteli REHVA na veletrhu ISH jsme domluvili mimo jiné pravidelný mailing vybraným odborníkům z celé Evropy a zařazení veletrhu do kalendáře doporučujících výstav (www.rehva.com, www.buildup.eu, …) i to jsou novinky dvacátého ročníku veletrhu Aqua-therm Praha. Na těchto předních oborových zahraničních serverech budou odborníci a obchodníci téměř z celé evropy pravidelně nacházet aktuální informace jak o veletrhu samotném, tak i jednotlivých vystavovatelích.
Například na veletrhu ISH ve Frankfurtu proběhl za velkého zájmu seminář na téma větrání škol. Podle informací odborníků, je téma aktuální i pro ČR, kdy po zateplení fasád a výměně oken dochází v učebnách ve velmi krátké době k výraznému zvýšení hodnot CO2. Přitom dobrá kvalita vzduchu lidem napomáhá k lepší koncentraci a špatná kvalita naopak mentální výkonnost prudce snižuje, navíc děti jsou obzvláště citlivé na špatnou kvalitu ovzduší. Ale zda toto téma bude součástí i programu na Aqua-thermu Praha 2014, o tom ještě jednáme s odborníky. Budeme rádi i za Váš názor.