Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Řešení dálkových odečtů – AMR ve výškových budovách

Fakta o projektu

DUWO

DUWO je velké bytové družstvo, zajišťující ubytování pro studenty v Nizozemí. DUWO má své hlavní sídlo ve městě Delft a dvě další provozovny, jednu v Haagu a jednu v hlavním městě Amsterdamu. DUWO vlastní velký počet činžovních domů, které nabízejí ubytování studentům, v blízkosti univerzit, v západní části země.

Tento projekt popisuje řešení pro jednu z nemovitostí, které jsou určeny pro ubytování studentů školy Hogeschool v Haagu.

Budova, vyprojektovaná a postavená ateliérem Pro Architekten, Haag, se skládá ze dvou částí; 100 bytů v nízkopodlažní čtyřpatrové budově a výškové budově s 209 byty. Poradenská firma Deerns si zajistila technický projekt, který realizovala firma Giesbers & van der Graf. Toto místo, které se jmenuje Laakhaven, se nachází hned vedle objektů Hogeschool.

V jiném projektu společnost DUWO používala výrobky společnosti Kamstrup k měření tepla a elektřiny, včetně systému AMR pomocí M-Bus napojené na systém správy budov. Jelikož tento systém funguje k plné spokojenosti uživatele, inspirovalo to společnost k tomu, aby si opět vybrala firmu Kamstrup pro realizaci tohoto projektu v Laakhavenu. V tomto případě se automaticky odečítají měřiče dodávaných energií. Proto jsou připojeny nejen tradiční měřiče tepla, ale i elektroměry a vodoměry pro teplou a studenou vodu.

Způsob řešení

Z důvodu, že u tohoto typu ubytování dochází k vysoké fluktuaci a proto se účtování spotřeby energií musí provádět poměrně často, není ekonomicky proveditelné odečítat měřiče energií ručně nebo v delších časových intervalech.

Koncept, jenž si zvolila společnost DUWO, tedy odečet pokud možno automatický, bez nutnosti přístupu k měřičům, umožnil instalovat tyto přístroje do technických prostor, v centralizovaných instalačních šachtách, takže nebyla zbytečně omezena obytná část. Na druhou stranu to ale znamenalo, že k přístrojům není vždy úplně snadný přístup a manuální odečet by byl spojen s menšími nebo většími problémy.

Technický popis

S ohledem na svá kritéria se DUWO rozhodla, že jejím partnerem bude firma Priva, nizozemská společnost specializující se na systémy správy budov.

Základem celého systému je centrální stanice pro správu a řízení celé aplikace a 26 podružných ústředen, které jsou určeny pro správu technického vybavení v jednotlivých bytech.

Místní energetická distribuční společnost, Eneco, je dodavatelem elektrické energie a tepla (teplo je dodáváno horkovodem). Studenou vodu dodává distribuční společnost DZH, která je lokální vodárenskou společností. Tyto dodávané energie jsou měřeny hlavními měřiči, které jsou rovněž připojeny k systému správy budov. Teplá voda se připravuje ve dvou velkých tepelných výměnících a celková spotřeba tepla je měřena a předávána rovněž do systému správy budov.

Měřiče tepla Kamstrup, typ MULTICAL® 66 CDE, byly nainstalovány ve všech 309 bytech. Všechny měřiče tepla byly vybaveny M-Bus modulem s dvěma impulzními vstupy, ke kterým jsou připojeny mechanické vodoměry s impulzními výstupy. Registrací impulzů je zajištěno měření spotřeby teplé a studené vody. Tyto měřiče tepla jsou napájeny z centrálního rozvodu napájení 24 VAC.

Kromě toho byl v každém bytě instalován elektroměr Kamstrup, typ 182, rovněž vybavený M-Bus modulem a již zmíněnými vodoměry pro studenou a teplou vodu.

Měřiče tepla a elektroměry jsou připojeny prostřednictvím sítě M-Bus k 26 M-Bus ústřednám (M-Bus Master), které komunikují s centrální jednotkou sběrnicí RS232.

Jde v podstatě o 26 menších podsítí M-Bus, které jsou připojeny do systému správy budov, dodaného společností Priva.

K jednomu M-Bus Masteru je průměrně připojeno 24 M-Bus modulů (12 elektroměrů a 12 měřičů tepla).

Přínos zákazníkovi

aplikace pro dálkový odečet vodoměrů Ready
Díky aplikaci READy je snadné vodoměry odečítat, diagnostikovat a velmi přehlednou formou spravovat vč. velkých objemů dat

Bytové družstvo a jeho servisní středisko, které je situováno v téže budově, může kdykoli zodpovědět dotazy ubytovaných studentů, řešit jejich připomínky nebo flexibilně reagovat na časté změny v těchto bytech.

Spotřeby energií lze odečíst okamžitě, což umožňuje zpracovat vyúčtování obratem těm studentům, kteří opouštějí daný byt. Namísto placení odhadované částky, a následného doúčtování, je vše vyřízené jednoduše, rychle a přesně.

Ve spolupráci se společností DUWO vytvořil dodavatel, Kamstrup A/S 8místný číselný systém včetně identifikace poschodí, čísla bytu a čísla měřiče. Poslední 3 číslice, tak jako u primární adresace ve sběrnici M-Bus, určují typ měřiče; sudá čísla označují elektroměry a lichá měřiče tepla.

Využitím AMR je nyní možné odečítat všechny měřiče energií v této budově studentských bytů efektivním a rychlým způsobem.

Ve všech ohledech tento systém funguje velmi spolehlivě, poskytuje údaje všem zúčastněným stranám, a jeho dlouhodobým provozem se prokázalo, že jde o systém spolehlivý.

Výše uvedený příklad ukazuje použití řešení od společnosti Kamstrup v reálném projektu. Základem komunikace je v tomto případě sběrnice M-Bus. V současné době Kamstrup nabízí výkonné M-Bus Mastery, které umožní, díky funkci kaskádování, připojení až 1 250 měřičů energií do jedné sítě. Výkonný napájecí systém snadno zajistí komunikaci i v místech, kde jsou extrémně dlouhá kabelová vedení, řádech stovek metrů. Připojení M-Bus ústředen je snadné za pomoci sériových rozhraní RS232 nebo RS485. Pro lokality, které jsou vzdálené od centrálního systému sběru dat lze doplnit každou jednotku modemem GSM/GPRS nebo ethernetovým modulem.

MULTICAL® 21
Vodoměry MULTICAL® 21

M-Bus Master komunikuje s měřiči sběrnicí M-Bus, s preferencí primární, sekundární nebo rozšířené sekundární adresace a s rychlostí až 9600 Baud. Pomocí malých konvertorů wM-Bus Dongle dokáže zpracovat i data z nových, inteligentních vodoměrů MULTICAL® 21 a flowIQ ™3100, které jsou vybaveny komunikačním rozhraním wireless M-Bus. Snadno tak lze kombinovat kabelovou a bezdrátovou komunikaci na straně měřičů a zároveň kombinovat mezi jednotlivými M-Bus Mastery a centrálním software PcSuite, který může být umístěn přímo v budově nebo naopak zcela odděleně, například na serverech v datových centrech.

Kamstrup nabízí ale i jiná, poloautomatická řešení, která jsou zaměřena na specifické uživatele. Pro menší aplikace je k dispozici nenáročné, ale spolehlivé řešení s USB čtečkou a jednoduchým softwarem pro základní správu až 800 měřičů.

Pro odečet vodoměrů MULTICAL® a flowIQ ™ je k dispozici aplikace READy, díky které je snadné vodoměry odečítat, diagnostikovat a velmi přehlednou formou spravovat i velké objemy dat. Řešení je určeno pro Smart telefony se systémem Android. Software nabízí velkou flexibilitu a snadnou obsluhu.

Het StrijkijzerHet StrijkijzerHet Strijkijzer

Terminál MULTITERM Pro G3 nabízí komfortní a osvědčené řešení pro správu více objektů nebo projektů. Terminál je výkonný, jeho konstrukce odolná a odečet dat velmi přehledný. Umožní navíc, díky možnosti připojení optického rozhraní, diagnostiku vybraných měřičů nebo změny některých parametrů. Data z tohoto terminálu jsou zpracována v software PcSuite. Toto řešení nabízí tedy možnost doplňkových služeb a odečtů i v rámci níže popsaných automatických sítí Radio Mesh a RLN (Radio Link Network).

Inteligentní sítě Radio Mesh a RLN nabízejí bezdrátové, plně automatické řešení, pro aplikace v komerčních a administrativních budovách, průmyslových zónách anebo v rezidenčních čtvrtích. Tyto sítě je možné, podle potřeby, kombinovat se sběrnicí M-Bus nebo s odečty prostřednictvím GSM/GPRS pro odloučené lokality. Centrální systém sběru a správy dat Kamstrup PcSuite zajistí provoz, jeho monitoring, automatický odečet dat, jejich archivaci a export do CIS.

Kamstrup A/S
logo Kamstrup A/S

Přímé zastoupení dánské společnosti Kamstrup A/S - výrobce měřičů energií. Dodáváme ultrazvukové měřiče tepla, chladu a vodoměry. Rovněž nabízíme komplexní systémy dálkových odečtů a zpracování naměřených dat.