Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Energetický štítek, energetický průkaz a novela zákona č. 406/2000 Sb.

Dne 3. 10. 2012 vyšla ve Sbírce zákonů tiskem změna pod číslem 318/2012 Sb. Platnost novely je od 1. 1. 2013. Zpráva obsahuje komentář ve vztahu k PENB.

Velmi často se lze setkat s termíny energetický štítek nebo energetický průkaz. Jedná se o nepřesnou terminologii. Zákon č. 406/2000 Sb. i jeho nová změna č. 318/2012 Sb. užívají výhradně termín průkaz energetické náročnosti budovy (PENB). Na webových stránkách společnosti INKAPO naleznete více informací k pojmu energetický štítek.

Průkaz energetické náročnosti budov

Energetická náročnost budovy se prokazuje prostřednictvím dokumentu, který se nazývá průkaz energetické náročnosti budovy.

Pro veřejnost je zřejmě nejvýznamnější změnou vyplývající z výše zmíněné novely (změny) zákona o hospodaření energií podstatné rozšíření okruhu nemovitostí, pro které bude nutné mít zpracovaný průkaz energetické náročnosti budovy (zkráceně PENB).

Tuto povinnost mají majitelé již dnes, stanovuje ji stávající podoba zákona 406/2000 Sb., ale okruh povinných osob je oproti novelizovanému znění menší.

Kdo bude povinen od 1. 1. 2013 nechat zpracovat PENB?

Od 1. 1. 2013 nastává povinnost pro všechny stavebníky, vlastníky budov nebo společenství vlastníků bytových jednotek při:
  1. výstavbě nových budov a větších změnách již dokončených budov
  2. prodeji budovy nebo její ucelené části
  3. při pronájmu celé budovy

Kdo nemusí PENB nechat zpracovat?

Průkaz energetické náročnosti budovy nebudou potřebovat majitelé:
  1. chat, chalup a dalších objektů určených k rekreaci
  2. budov s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 50 m2
  3. budov, které jsou kulturní památkou anebo nejsou kulturní památkou, ale jsou v památkové rezervaci a nutné úpravy by zásadně změnily jejich charakter či vzhled; tato skutečnost se dokládá závazným stanoviskem orgánu státní památkové péče
  4. budov pro náboženské účely
  5. průmyslových a výrobních provozů, dílen a zemědělských budov s roční energetickou spotřebou do 700 GJ
  6. stávajících objektů rodinných domů, kteří nehodlají dům prodávat ani pronajímat
  7. nabyvatelé v rámci dědického řízení, neboť zákon mluví pouze o vztahu mezi prodávajícím a kupujícím (smyslem zákona je to, aby kupující či nájemce byli informováni o tom, jak energeticky náročný objekt, o který mají zájem

Budovy vlastněné státem a bytové domy

Povinnost nechat zpracovat průkaz energetické náročnosti budovy se bude vztahovat též na nemovitosti vlastněné orgány státní moci a bytové domy podle velikosti vztažné podlahové plochy, a sice k pevně určeným datům.

Přehled toho, kdy a komu nastane povinnost mít zpracován PENB názorně ukazuje následující tabulka.

Datum vzniku povinnostiČeho se povinnost týká
1. leden 2013Prodej budovy nebo její ucelené části (například bytu); pronájem domu
1. červenec 2013Budovy užívané orgány veřejné moci (například krajské, městské a obecní úřady, budovy Policie ČR, městské policie, hasičů, soudy) s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 500 m2
1. leden 2015Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 500 m2
1. červenec 2015 Budovy užívané orgány veřejné moci s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 250 m2
1. leden 2016Pronájem ucelené části budovy (bytu, nebytového prostoru) včetně družstevních domů
1. leden 2017Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou větší než 1 000 m2
1. leden 2019 Stávající bytové domy nebo administrativní budovy s celkovou energeticky vztažnou plochou menší než 1 000 m2

Energeticky vztažná plocha

Celková energeticky vztažná plocha je vnější půdorysná plocha všech prostorů s upravovaným vnitřním prostředím v celé budově, vymezená vnějšími povrchy konstrukcí obálky budovy (zdroj: zák. 318/2012 Sb.).

Obálkou budovy se přitom rozumí všechny části teplosměnných obvodových konstrukcí, kterými prochází tepelné toky. Nejde tedy jen o hranici mezi vnitřkem budovy a např. exteriérem, ale i konstrukce oddělující vnitřek od přilehlé zeminy nebo od sice vnitřního ale nevytápěného prostoru.

Větší změna dokončené budovy

Větší změnou dokončené budovy změna dokončené budovy na více než 25 % celkové plochy obálky budovy (zdroj: zák. 318/2012 Sb.).

Na stránkách naší společnosti INKAPO naleznete další informace k pojmu průkaz energetické náročnosti budov včetně nabídky na jeho kvalitní zpracování.

 
 
Reklama