Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Nové regulační ventily značky Siemens s účinnou kompenzací tlaku pracovního média

Společnost Siemens rozšířila svou řadu osvědčených regulačních ventilů Acvatix o ventily s kompenzací tlaku pracovního média. Nové ventily umožňují pracovat s většími rozdíly provozních tlaků.

Nové ventily mají oproti konvenčnímu provedení výrazně menší přestavnou sílu, a umožňují tak pracovat s většími rozdíly provozních tlaků. Ventily s kompenzací tlaku se dodávají v tlakových třídách PN 16 a PN 25.

Nové modely ventilů mají tlakově kompenzovanou kuželku a díky tomu k regulaci průtoku vyžadují menší přestavnou sílu. Výsledkem je možnost použití odpovídající menší dimenze pohonů s menší přestavnou silou, což má v důsledku pozitivní vliv na pořizovací cenu zařízení.
Ventily s kompenzací tlaku mají v porovnání s konvenčními ventily mnohem větší hodnotu uzavíracího tlaku Δps, a umožňují tak používat větší rozdíly provozních tlaků. Jsou proto obzvlášť vhodné k použití v systémech centralizovaného zásobování teplem a v rozvodech páry.
Ventily Acvatix s kompenzací tlaku jsou k dispozici v tlakových třídách PN 16 (VVF43..) a PN 25 (VVF53..) a jsou univerzálně použitelné.

Ventily Siemens Acvatix s kompenzací tlaku
Ventily Siemens Acvatix s kompenzací tlaku

Ventily Acvatix s kompenzací tlaku se, stejně jako všechny ostatní ventily Acvatix nové generace, vyznačují optimalizovanou průtočnou zónou umožňující při téže jmenovité světlosti (DN) dosáhnout až o 30 % větších hodnot součinitele průtoku (kvs).
Použitím ventilů menších dimenzí při zachování hodnoty součinitele kvs lze dosáhnout úspor u stávajících i nových instalací. Optimalizace průtočné zóny ventilů bylo dosaženo také jejich menší hysterezí, která dále snižuje náklady a přispívá k hospodárnému využití energie. Výrazné je rovněž zmenšení zón s obráceným prouděním v tělese ventilu, což umožňuje redukci nežádoucího hluku šířícího se v hydraulickém systému.

Další informace o širokém sortimentu produktů řady Acvatix.

Siemens, s.r.o.
logo Siemens, s.r.o.

Systémy automatizovaného řízení budov, systémy řízení energetických systémů, systémy řízení kotelen a předávacích stanic CZT. Přístroje pro měřicí a regulační techniku, integrované systémy budov, konzultace, projekty, software, dodávky na klíč, projekty ...

 
 
Reklama