Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Pracovní postup zkoušky pevnosti odběrného plynového zařízení (OPZ)

Pracovní postup této zkoušky se týká pouze plynovodů s max. provozním tlakem do 10 kPa. K provedení zkoušky pevnosti lze použít manometr Wöhler DC 430. Zkouška je prováděna na dokončeném plynovodu podle 6.1.1.5 normy TPG 704 01.

Zkouška pevnosti

V průběhu pevnostní zkoušky je prověřována pevnost spojení u nově provedené instalace. K tomu je třeba ještě nevyčištěné vedení naplnit vzduchem nebo inertním plynem a natlakovat na zkušební tlak minimálně 1 bar. Zkoušku pevnosti vždy provádíme před zkouškou těsnosti, pokud se obě zkoušky neprovádí současně.

Pracovní postup zkoušky pevnosti

K provedení zkoušky pevnosti lze použít manometr Wöhler DC 430. Zkouška je prováděna na dokončeném plynovodu podle 6.1.1.5 normy TPG 704 01. Ostatní prvky plynovodu, které nejsou na zkušební přetlak konstruovány (plynoměry, regulátory tlaku plynu, uzávěry, zabezpečovací zařízení, spotřebiče atd.), musí být před zkouškou odpojeny.

Wöhler Bohemia – zkoušky plynového vedení podle TPG 704 01
Wöhler Bohemia – zkoušky plynového vedení podle TPG 704 01

Plynové vedení je utěsněno vhodnými ucpávkami. Následně je připojena hadice na plusovou tlakovou koncovku přístroje na měření netěsností. Druhá hadice je připojena na ventilový blok. Vedení se přes ventilový blok a pomocí kompresoru nebo pumpy natlakuje na zkušební tlak minimálně 1 bar. Jakmile je dosaženo hodnoty zkušebního tlaku, nastartuje se 10minutová stabilizační fáze. Poté začne automaticky pevnostní zkouška a přístroj Wöhler DC 430 ukazuje na displeji aktuální tlak.

Plynovod se ponechá pod zkušebním tlakem po dobu nutnou ke zjištění, zda na plynovodu nebo jeho částech nevzniklo mechanické poškození, nejméně však 15 minut.

Výsledek zkoušky pevnosti je v pořádku, pokud v době jejího trvání nedošlo ke zjevnému mechanickému poškození plynovodu nebo jeho části a nedochází k úniku zkušebního média.

Pomocí termotiskárny Wöhler TD 600 lze vytisknout měřící protokol včetně znázornění zkušebního tlaku v průběhu měření a poklesu tlaku pod hodnotu 100 hPa.

WÖHLER BOHEMIA, s. r. o.
logo WÖHLER BOHEMIA, s. r. o.

Analyzátory spalin, inspekční video systémy, digitální manometry, soupravy k měření těsnosti plynového vedení. Produktové menu společnosti WÖHLER: měřící technika, inspekční technika, kominické potřeby, protahovací systémy, čištění vzduchotechniky, ...

 
 
Reklama