Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Video - Kotle na tuhá paliva Ekoefekt

Podívejte se, jaké přednosti mají kotle na hnědé uhlí Ekoefekt 24. Úspora financí a času. Kotle jsou dotované v rámci kotlíkových dotací. Vyrábíme je v českém závodě Ekoefekt a.s. se systémem řízení jakosti ISO 9001.

Podívejte se na video: Kotle na tuhá paliva Ekoefekt

Technologie kotlů Ekoefekt

Kotle Ekoefekt jsou vyráběny ve výkonové řadě od 5 – 24 kW pro rodinné domy až po kotle EKOEFEKT 600 kW, které lze kaskádovitě spojit do výkonu až 3 MW. Kaskáda kotlů může posloužit i jako záložní zdroj tepla.

Celková bilance výroby tepla, pohodlí obsluhy a ekologické aspekty spalování velmi rychle vrátí pořizovací náklady.

Zatápění u kotlů EKOEFEKT je velice jednouché a obvykle se provádí jedenkrát za sezónu, obvykle ručně nebo automaticky dle typu kotle. Po cca 15 minutách od zapálení dodává kotel do topné soustavy požadovaný výkon pro vytápění objektu. Doplňování paliva je prováděno podle výkonu kotle a to buď ručně v rodinných domcích nebo mechanicky ve výtopnách. Účinnost kotlů se pohybuje v rozmezí 80 – 91 % dle typu kotle. Takto vysoká účinnosti svědčí o velmi dobré konstrukci kotlů s vysoce kvalitním spalovacím procesem, který v kotli probíhá.

 
 
Reklama