Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Zpětné získávání tepla – investice s krátkou návratností

Investice do rekuperace tepla mají s ohledem na snižování nákladů obrovské přínosy. V některých případech je návratnost kratší než jeden rok. To je zcela jistě výhodnější, než uložit peníze do banky.

Za příklad si můžeme vzít typickou instalaci tepelného čerpadla, kterou vylepšíme pomocí vysokotlakého cyklu a výměníku pro získávání tepla z přehřátých par chladiva.

Typická instalace tepelného čerpadla

Běžný vysokotlaký cyklus využívá různých levných zdrojů tepla, jako je podzemní voda, odpadní voda, výfukové plyny, provozní média, hydraulický olej nebo výstup z ventilace. To je sice dobrý základ, ale lze jej významně zefektivnit.

Cyklus vysokotlaké rekuperace tepla – lepší alternativa

Vysokotlaký cyklus

Vytvořením vysokotlakého okruhu k již existujícímu nebo novému nízkotlakému okruhu s kaskádovitým propojením je energie z kondenzace rekuperována. To snižuje spotřebu energie, vody a chemikálií, omezuje činnost ventilátorů kondenzátoru a zároveň snižuje poměr tlaku a opotřebení. Použití odlučovače kapaliny U-turn pro čpavkové aplikace na straně výparníku zajistí extrémně nízké tepelné ztráty a zvýšení topného faktoru.

Přídavné výměníky přehřáté páry

V závislosti na konstrukci a provozních podmínkách může být energie získávána hned z několika zdrojů. Přídavné výměníky přehřátých par, tzv. „desuperheatery”, mohou být vhodné při použití kompresorů, které generují vysoké výtlačné teploty. V případě šroubových kompresorů může být energie získávána i z okruhu chlazení oleje. Z kompletní řady výměníků tepla Alfa Laval si vybere každý, a to bez ohledu na teplotu, tlak nebo použité médium.

Cyklus vysokotlaké rekuperace tepla Zpětné získávání tepla – investice s krátkou návratností
Alfa Laval spol. s r. o.
logo Alfa Laval spol. s r. o.

Alfa Laval - výměníky tepla, vzduchové chladiče, kondenzátory a kompaktní předávací stanice tepla pro vytápění, chlazení, chladírenství, přípravu teplé vody, využití odpadního tepla, ohřev bazénové vody, solární systémy, chlazení olejů, lehký průmysl, ...

 
 
Reklama