Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Příklady použití nového výpočetního nástroje na TZB-info

Výpočetní nástroj Porovnání nákladů na vytápění byl v loňském roce doplněn o porovnání nákladů na přípravu teplé vody, spotřebu elektřiny a investičních a provozních nákladů. Současně byl kompletně přepracován i algoritmus výpočtu tak, aby vyhovoval i pro domy s nízkou tepelnou ztrátou a vysokým podílem tepelných zisků.

Internetový portál TZB-info se svou průměrnou návštěvností, která kromě letních měsíců stabilně přesahuje půl milionu návštěv za měsíc (viz např. počítadlo návštěv TOPlist), je dnes nejvýznamnějším oborovým portálem v České republice. Specializuje se na stavebnictví, úspory energií a související obory nazývané souhrnně technická zařízení budov (TZB). Jedním z nejstarších a současně nejnavštěvovanějších výpočetních nástrojů umožňujících uživateli porovnat náklady na vytápění při použití různých paliv bylo POROVNÁNÍ NÁKLADŮ NA VYTÁPĚNÍ. Výstupem byl známý graf přetiskovaný v řadě časopiseckých a internetových článků.

Dosahované výsledky porovnání se ale klesající tepelnou ztrátou vytápěných objektů a rostoucím podílem tepelných zisků z oslunění i z používaných elektrických spotřebičů stále více rozcházely se skutečně naměřenými spotřebami energií. Proto byla v loňském roce zpracována a spuštěna nová, modifikovaná verze. Proti původní verzi již nezahrnuje pouze roční náklady na vytápění, ale i  náklady na přípravu teplé (užitkové) vody, ostatní spotřebu elektřiny a roční podíl nákladů na pořízení zdroje tepla a topné soustavy. Výsledky z tohoto porovnání jsou tak daleko objektivnějším podkladem pro rozhodování o volbě paliva a druhu vytápění při stavbě nového domu nebo při rekonstrukci topné soustavy.

Jako ukázka možností využití tohoto nástroje jsme provedli tři modelové výpočty, které porovnávají nejběžnější druhy paliv, používaných pro vytápění moderního, nízkoenergetického rodinného domu a současně poskytují srovnatelný komfort užívání:

 • Dřevěné pelety
 • Zemní plyn
 • Propan
 • Elektřina přímotop
 • Tepelné čerpadlo

Příklad 1

Ve výpočtovém nástroji jsou všechny hodnoty přednastaveny tak, aby odpovídaly průměrné současné novostavbě rodinného domu. Nejdůležitější hodnoty jsou přednastaveny takto:

 • Výpočtová venkovní teplota: −15 °C
 • Podlahová plocha 150 m2
 • Výpočtová tepelná ztráta: 7 kW
 • Teplá voda: 55 °C pro 4 osoby à 50 l/os 365 dnů/rok
 • Spotřeba elektřiny pro ostatní spotřebiče: 3 229 kWh/rok

První modelový případ zobrazuje výsledek se stávajícími přednastavenými hodnotami:

Z grafu vyplývá, že nejekonomičtějším zdrojem se jeví tepelné čerpadlo - v základním nastavení se uvažuje s tepelným čerpadlem země/voda s topným faktorem 4,3 a životností 30 let. Použije-li se pro srovnání pravděpodobně častěji využívané TČ vzduch/voda, graf porovnání nákladů se změní následovně:

Příklad 2

Protože tepelné ztráty novostaveb stále klesají a dnes je již standardem hodnota tepelné ztráty na úrovni 3–4 kW, byla tepelná ztráta objektu ve výpočtovém nástroji snížena na 4 kW. Ostatní hodnoty zůstaly ve výchozím nastavení:

 • Výpočtová venkovní teplota: −15 °C
 • Podlahová plocha 150 m2
 • Výpočtová tepelná ztráta: 4 kW
 • Teplá voda: 55 °C pro 4 osoby à 50 l/os 365 dnů/rok
 • Spotřeba elektřiny pro ostatní spotřebiče: 3 229 kWh/rok

Příklad 3:

Zajímavý výsledek vychází také v případě, že tepelná ztráta domu je nastavena na 3 kW a v objektu je uvažováno s nuceným větráním s rekuperací (u domů s nízkou tepelnou ztrátou standard):

 • Výpočtová venkovní teplota: −15 °C
 • Podlahová plocha 150 m2
 • Výpočtová tepelná ztráta: 3 kW
 • Řízené větrání s rekuperací tepla (účinnost 75 %)
 • Teplá voda: 55 °C pro 4 osoby à 50 l/os 365 dnů/rok
 • Spotřeba elektřiny pro ostatní spotřebiče: 3 229 kWh/rok

Výsledky získané tímto novým výpočtovým nástrojem mnohem přesněji odpovídají hodnotám, dosahovaných ve skutečných provozních podmínkách současných vytápěných objektů. Protože každý objekt je především z pohledu uživatelského jedinečný a unikátní, nelze pochopitelně docílit absolutní přesnosti. Přesto je zřejmé, že nový výpočetní nástroj může být pro uživatele, který se rozhoduje o energetické koncepci svého nového nebo rekonstruovaného domu, velmi užitečným pomocníkem.

 
 
Reklama