Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Aktualizované Porovnání nákladů na vytápění. Jaký způsob vytápění je nejvýhodnější?

Nejstarší výpočtový nástroj na portálu TZB-info má za sebou už více než 20 let poskytování služeb uživatelům. Za tu dobu prodělal postupně celou řadu proměn. Ta poslední byla uvedena do života právě v těchto dnech.

Historie porovnání nákladů na TZB-info

Jedna z těch historických verzí vypadala v cenách roku 2012 takto:


Graf porovnával jen palivové náklady na jednotlivé energie. Na základě připomínek uživatelů v diskuzním fóru, nebo i osobně na výstavách a veletrzích se ale postupně ukazovalo, že porovnávat palivové náklady dává jen velmi kusou informaci o celkových nákladech na energie v domě. Bylo proto nutné to zohlednit i v našem porovnání. Na vývoji, který probíhal v postupných krocích, se podílel celý redakční kolektiv. Největší kus práce ale odvedl Ing. Zdeněk Reinberk, Ph.D..

V letošním roce pak došlo k zásadní rekonstrukci porovnávače, kterou si dovolím stručně představit. Základní myšlenkou rekonstrukce bylo nabídnout uživateli odborně doporučená paliva a k nim i spotřebiče. Tím uživatelem, pro kterého je výpočetní pomůcka především určena jste Vy, tedy investor, který uvažuje o výstavbě rodinného domu nebo o rekonstrukci systému vytápění. A právě systém vytápění a přípravy teplé vody je jedním ze základních parametrů zadání pro architekta nebo projektanta.

Přečtěte si také Porovnání nákladů na vytápění, teplou vodu a elektrickou energii - TZB-info Přejít na online výpočet

Zadávané vstupní údaje

Pro výpočet je třeba zadat, nebo editovat tyto v programu přednastavené hodnoty:

  • Tepelnou ztrátu + způsob výměny vzduchu v interiéru
  • Lokalitu, ve které se dům nachází
  • Způsob přípravy a množství teplé vody
  • Jaká je potřeba elektřiny pro provoz domácích spotřebičů
  • Ceny jednotlivých paliv
  • Náklady na investice a údržbu

V zadávacích polích jsou přednastaveny následující typické hodnoty (levý sloupec). Z nich pak vychází vypočtené hodnoty (pravý sloupec):


Grafický výstup porovnání nákladůPřečtěte si také Program konference TZB-info Rekonstrukce a provoz bytových domů 2021 Přečíst článek

Které náklady se porovnávají

Roční náklady na nákup paliva pro získávání tepla na vytápění. Termínem palivo jsou zde chápána jak tuhá, kapalná, plynná paliva, tak i elektrická energie.
Roční náklady na nákup paliva pro získání tepla na přípravu teplé vody. Tedy na ohřev pitné vody na požadovanou teplotu v průtočném nebo zásobníkovém ohříváku.
Roční náklady na nákup elektrické energie pro ostatní spotřebu všech elektrických spotřebičů kromě spotřeby na vytápění a přípravy teplé vody.
Roční náklady na stálé (paušální) platby. U paliv, kde tyto stálé platby nejsou se zde objevují stálé platby u elektřiny pro ostatní spotřebu. U zemního plynu je pak položka součtem stálých plateb za plyn a za elektřinu pro ostatní spotřebu.
Roční náklady na investice a údržbu zařízení. Tmavě fialová část pole udává investiční náklady v nižším standardu, světle fialová pak navýšení pro vyšší standard.

Důvody, proč bylo nutné rozšířit původní porovnání pouze palivových nákladů na vytápění, jsou dva. Jsou to postupně zpřísňující požadavky na tepelně-technické parametry pro novostavby a rekonstrukce stávajících staveb. Tedy náklady na vytápění stále klesají. Druhým důvodem jsou rostoucí nároky na komfort bydlení. A s nimi nezbytně spojený růst nákladů na přípravu teplé vody a ostatní spotřebu elektřiny. Stále nám totiž bobtná celkový elektrický příkon používaných spotřebičů. Ty jsou sice stále úspornější a úspornější, (bylo kvůli tomu nutné upravit i energetické štítky spotřebičů), ale máme jich v naší kuchyni, pracovně, dílně a zahradě stále víc a víc.

Přednastavené typické hodnoty cen paliv jsme získali monitoringem trhu, stejně tak jako náklady na investice a údržbu. Ceny elektrické energie a zemního plynu jsou průběžně aktualizovány mediánem cen od všech dodavatelů na trhu převzaté z KALKULÁTORU CEN ENERGIÍ TZB-info. Problémem je v současné době dramatická turbulence cen. Mediánový průměr je tím zkreslován fixovanými cenami některých dodavatelů. Takže zde opravdu doporučuji nastavit Vaše aktuální ceny. Kromě vybraných 5 nejobvyklejších paliv a spotřebičů, je možno si porovnání rozšířit o dalších 6 méně obvyklých a méně doporučených kombinací paliv a spotřebičů. Výběr lze samozřejmě i zúžit a porovnávat např. jen 2–3 paliva, která přichází v úvahu.

Přečtěte si také Výpočet nákladů na vytápění – modelové případy, porovnání s reálnými daty Přečíst článek

Jak jsou zahrnuty investiční náklady


Náklady na investice a údržbu mají zásadní vliv na výsledky porovnání. V porovnání jsou rozpočítány celkové náklady na jejich roční podíl po dobu předpokládané životnosti. Celkové náklady jsou přednastaveny dvěma mezními hodnotami pro interval tepelné ztráty 5–20 kW. Program pak interpoluje hodnoty na zadanou tepelnou ztrátu. Ale i tyto mezní hodnoty je možné a žádoucí nastavit pro konkrétní podmínky uživatele. Stejně tak jako uvažovanou životnost zařízení. K tomu se dostanete po rozkliknutí symbolu (kalkulačky) v zadávací tabulce. Poté se otevře další zadávací pole, ve kterém si můžete editovat hodnoty, nebo i přidávat a ubírat řádky. Přednastavené hodnoty např. pro zemní plyn vypadají takto:

Jaký způsob vytápění je nejvýhodnější

To je otázka, kterou si bude klást stále větší skupina majitelů, nebo budoucích majitelů rodinných domů. Právě pro ně je porovnání nákladů určeno. Po překotném vývoji cen paliv a energií v posledních dnech jsem přesvědčen, že budoucnost mají kombinace dvou nebo i tří paliv a příslušných spotřebičů. V období cenové stability to byla zbytečná investice. Ale to období skončilo. Jako jeden z mnoha možných příkladů rozumné kombinace pro novostavbu bych zvolil třeba tento:


Po kontrole a zadání všech hodnot pak výsledný graf vypadá takto:


U takového systému kombinovaného vytápění může pak uživatel průběžně sledovat náklady jednotlivých paliv už bez ohledu na již uhrazené investiční náklady. A podle zvolit to momentálně nákladově nejvýhodnější palivo. Porovnání pro tuto volbu pak vypadá například takto:


A samozřejmě, že Porovnání nákladů má ještě celou řadu dalších funkcí a možností. Všechny si je můžete prohlédnout a vyzkoušet na TZB-info.

V diskuzi pak uvítáme Vaše náměty a připomínky k aktualizované výpočetní pomůcce.

 
 
Reklama