Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Vařit a vytápět zemním plynem, propan-butanem nebo elektřinou?

Článek poskytuje základní informace pro porovnání nákladů za vaření zemním plynem, propan-butanem nebo elektřinou, a to v kombinaci s vytápěním bytu.


© Fotolia.com

Impulsem ke zpracování tohoto článku byla prosba o pomoc při rozhodování, která došla do redakce TZB-info. Prosba zněla v tomto smyslu:

Dobrý den,
nemohu najít srovnání cen zemního plynu a propan-butanu v případě, že bydlím v bytě a zemním plynem pouze vařím. Co je dnes levnější? Nikde nemohu najít nějaké srovnání, článek k cenám a spotřebě těchto dvou komodit.

Obr. Příklad plynového sporáku Amica 510GE1.23PF(W) umožňujícího provoz i na propan-butan v nabídce obchodu Mall.cz, uprostřed ledna 2019 za 3909 Kč. Ve většině plynových sporáků je možné instalovat plynové trysky hořáků podle využívaného plynu. Sady trysek pro propan-butan jsou často součástí dodávky sporáku.
Obr. Příklad plynového sporáku Amica 510GE1.23PF(W) umožňujícího provoz i na propan-butan v nabídce obchodu Mall.cz, uprostřed ledna 2019 za 3909 Kč. Ve většině plynových sporáků je možné instalovat plynové trysky hořáků podle využívaného plynu. Sady trysek pro propan-butan jsou často součástí dodávky sporáku.

Cenu energie pro vaření ovlivňuje energetické hospodářství bytu. Při hledání odpovědi je třeba si položit otázku, jaké jsou vlastně konkrétní poměry tazatele, neboť je nespecifikoval konkrétně.

Možností je více:

  1. Byt je vytápěn včetně přípravy teplé vody z domovní nebo blokové kotelny případně je připojen na soustavu zásobování tepelnou energií a uživatel bytu neplatí přímo spotřebu paliv, či energií, ale až odebrané teplo, jehož cena je mu vypočítávána poměrově.
  2. Vytápění bytu si jeho uživatel zajišťuje sám, například pomocí elektřiny, nebo tuhými palivy, když jak píše, plynem jen vaří.

Pro porovnání zemní plyn a propan-butan jsou obě varianty a) i b) stejné, neboť spotřebu plynu a cenu určuje jen vaření. Rozhodující bude tedy spotřeba plynu a jeho cena na trhu. Jak plynu zemního, tak propan-butanu. Není nutné uvažovat s tím, jako dokonale je jeden nebo druhý plyn spálen a proměněn na teplo pro vaření, neboť parametry, s jakými kvalitní sporáky spalují zemní plyn nebo propan-butan jsou prakticky identické. Aby srovnání bylo komplexnější, tak bude doplněno i o případy, kdy by byt byl samostatně vytápěn zemním plynem, nebo elektřinou.

Zemní plyn

Kolik plynu se spotřebuje a jaká bude jeho cena? Tazatel neuvedl konkrétní množství. Takže si musíme zvolit nějaký příklad. Ceny za zemní plyn můžeme čerpat z Porovnávače cen energií na TZB-info, kde si předvolíme zemní plyn:
https://kalkulator.tzb-info.cz/cz/dodavka-zemniho-plynu-zadani-spotreby?kraj=s

Při zadávání dalších údajů jsem zvolil lokalitu Středočeský kraj, okres Praha-východ, zadal „Využití zemního plynu“ jen pro vaření, a to v doporučeném množství 600 kWh za rok, tedy cca 57 m3.


Poté jsem zadal „Porovnat nabídky“. Ty se následně zobrazily a je jich přes 200. Řádově se pohybují mezi 1800 Kč až 5000 Kč za rok. Co si z toho vybrat? Pro příklad jsem zvolil nabídku, která leží přibližně uprostřed všech nabídek podle posunu kurzoru, a to je 2400 Kč/rok. Aneb 1 kWh energie v zemním plynu pro vaření by mohl stát 4 Kč.

Ceny zemního plynu jsou však stanoveny vzhledem ke spalnému teplu, nikoliv k jeho výhřevnosti. Při vaření těžko můžeme počítat s tím, že bychom spaliny zemního plynu obsahující i vodní páru, kterými ohříváme hrnec nebo pekáč v troubě, zchlazovali tak, že ze sporáku poteče zkondenzovaná voda. To znamená, že jsme sice nakoupili 600 kWh energie v plynu, ale maximální možný zisk tepla při vaření je menší. Toto menší množství stanovíme přepočtem. Průměrně lze počítat s tím, že spalné teplo je o 11 % vyšší než výhřevnost, viz například údaje v článku Spalovací vlastnosti ZP (I) (https://vytapeni.tzb-info.cz/vytapime-plynem/1963-spalovaci-vlastnosti-zp-i). Takže z našich nakoupených 600 kWh zemního plynu máme pro vaření s maximální účinnosti jen cca 540 kW. Tím se měrná cena 1 kWh tepla pro vaření zemním plynem zvýšila ze 4 Kč na 4,44 Kč.

ZP + vytápění

Zkusme i variantu, že zemní plyn je využit i pro vytápění bytu, a uživatel bytu má samostatnou smlouvu s dodavatelem plynu. Pak by bylo možné počítat s průměrnou cenou na trhu asi 1,26 Kč/kWh (spalné teplo), viz výpočet https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/138-porovnani-nakladu-na-vytapeni-teplou-vodu-a-elektrickou-energii-tzb-info, kde je tato cena uvedena u zemního plynu. V tomto případě by vaření zemním plynem přišlo ročně na cca 760 Kč (600 x 1,26) za rok. Vzhledem k výhřevnosti pak vychází měrná cena 1,40 Kč/kWh.

Propan-butan

Jak s propan-butanem? Nejprve jeho množství. Kupuje se na kg, pro vaření jsou typické tlakové láhve s obsahem 10 kg zkapalněného plynu. Výhřevnost propanu je 46,4 MJ/kg (https://vytapeni.tzb-info.cz/tabulky-a-vypocty/11-vyhrevnosti-paliv) a butanu 45,8 MJ/kg (https://cs.wikipedia.org/wiki/V%C3%BDh%C5%99evnost). Takže neuděláme velkou chybu, když vezmeme průměr 46,1 MJ/kg. Abychom měli porovnání se zemním plynem, tak údaj převedeme na kWh/kg (děleno 3,6) a vyjde nám cca 12,8 kWh/kg. Počítáme s výhřevností směsi propan-butan, výsledek tak budeme moci porovnat s konečným údajem u zemního plynu.


Bylo již zmíněno, že typická pro vaření využívaná je láhev s 10 kg směsi plynů propan-butan. Její cena má na trhu rozptyl přibližně od 340 Kč do 400 Kč, průměr 370 Kč. Vzhledem k výhřevnosti propan-butanu a ceně za 10 kg množství můžeme uvažovat přibližně s cenou 2,90 Kč/kWh ( 370 / (12,8 x 10) ). Takže roční náklad za energetické množství srovnatelné se zemním plynem 540 kWh bude 1560 Kč.

Osobní zkušenost

Jako mladá rodina s dvěma dětmi, oba rodiče přes den v práci, jsme měli roční spotřebu propan-butanu na vaření na úrovni maximálně 30 kg za rok, tedy maximálně třikrát do roka jsem měnil 10 kg láhev. Je to cca 380 kWh a v dnešních cenách asi 1100 Kč. V zemním plynu využívaném jen pro vaření, s metodikou popsanou výše, by šlo asi o 2000 Kč/rok s cenou za 1 kWh okolo 5,20 Kč.

Obr. Elektrický sporák Mora Premium E 101 AW byl speciálně vyvinut pro napojení jen na jednu elektrickou fázi 230 V, na obvod s jističem 16 A. Sporák měl proto 2 provozní režimy mezi kterými si uživatel musel přepínat a tím se chránil proti přetížení jističe a jeho vypnutí. Buď zvolil vaření (v provozu mohly být jen plotýnky) nebo pečení (v provozu byla mohla být trouba a 1 plotýnka). Tím bylo zaručeno nepřekročení odběru proudu 16 A. Za necelých 6000 Kč byl ve výprodeji v polovině ledna 2019 na Euronics.cz
Obr. Elektrický sporák Mora Premium E 101 AW byl speciálně vyvinut pro napojení jen na jednu elektrickou fázi 230 V, na obvod s jističem 16 A. Sporák měl proto 2 provozní režimy mezi kterými si uživatel musel přepínat a tím se chránil proti přetížení jističe a jeho vypnutí. Buď zvolil vaření (v provozu mohly být jen plotýnky) nebo pečení (v provozu byla mohla být trouba a 1 plotýnka). Tím bylo zaručeno nepřekročení odběru proudu 16 A. Za necelých 6000 Kč byl ve výprodeji v polovině ledna 2019 na Euronics.cz

Elektřina

Dotaz směřoval jen k vaření na plynu. Ovšem je možný i přechod k elektřině. Byty obvykle mají jednofázovou přípojku jištěnou na proud 25 A. To bohužel nepostačuje pro plnohodnotný provoz elektrického sporáku. Na dané přípojce lze počítat s celkovým maximálním příkonem 230 V x 25 A = 5750 W, tedy 5,750 kW. Na trhu jsou například sporáky, které mají dvě plotýnky o příkonu 1500 W, dvě 1000 W a k tomu trouba s příkonem 2,2 kW. Je zřejmé, že nějaké možnosti existují.

Rozbor

Sporáky se běžně zapojují na dvě fáze až tři fáze. Pokud by si však provozovatel přál a smíří se s tím, že nebude moci provozovat všechny plotýnky a troubu naráz, tak nic nebrání zapojení jen na jednu fázi i když má pro byt jen jistič 1 x 25 A. Pak by bylo nutné ke sporáku přivést vhodně dimenzovaný elektrický kabel jištěný na maximální možnou hodnotu, tedy 25 A. Měděné vodiče tohoto kabelu by musely mít průřez 6 mm2. Na takto silné vodiče obvykle není dimenzována elektrická rozvodná skříňka bytu a ani kontakty ve sporáku. Obvykle jsou dimenzovány na napojení vodičů průřezu 2,5 mm2, které se používají v obvodech jištěných na proud 16 A, to znamená na příkon 3,6 kW, maximálně 4 mm2.

Plotýnky i trouba ve sporáku jsou určeny pro napájení 230 V, takže možnost napojit celý sporák jen na samostatný zásuvkový obvod je. Pak ovšem je možné na sporáku současně použít obvykle jen troubu a plotýnku, nebo tři plotýnky. Vedle profesionálně řešeného sporáku pro tento případ, viz obrázek, si lze dodržení podmínky představit i tak, že si provozovatel zhotoví designově hezké a výrazné upozornění (smaltovaná plechová tabulka by mohla být zajímavým designovým prvkem), co může současně na sporáku zapnout, které si poblíž viditelně umístí, aby na to nezapomněl. Pokud zapomene, tak bude muset něco na sporáku vypnout a běžet „nahodit“ jistič. Toto omezení svým maximálním příkonem 3,6 kW vytváří dost dobrou rezervu cca 2,1 kW (5,7 - 3,6 = 2,1) pro souběžnou činnost jiných v domácnosti obvyklých elektrických spotřebičů, včetně vysavače nebo elektrické varné konvice.

Z pohledu většího rozsahu vaření by lepším řešením bylo vést ke sporáku dva samostatně jištěné kabely na 16 A s vodiči o průřezu 2,5 mm2, které by v rámci daných možností umožnily širší výběr ze současně provozovaných plotýnek a trouby. Umožnily by celkový příkon až 7,6 kW daný odběrem proudu 2 x 16 A, tedy 32 A. To je však nad hranicí možností bytové přípojky. Ale například současný provoz malé a velké plotýnky a trouby s celkovým příkonem 4,7 kW by byl možný. Uživatel by musel být velmi pozorný, co vše na sporáku bude používat, ale i to se dá naučit. Samozřejmě že na ostatní elektrické spotřebiče v bytě pak zbyde již málo, například 1 kW. Tedy běžné osvětlení, televize, počítač .. Zásadní podmínkou je, aby v bytové elektrorozvodné skříňce bylo místo pro další dva jističe po 16 A a aby vše řešil elektrikář s odpovídající kvalifikací a pravděpodobně bude třeba i revize elektro. Závěr tedy zní, s určitým provozním omezením je i v bytě s elektrickou přípojkou 1 x 25 A/230 V využití elektrického sporáku možné.

A nyní k ceně, kolik by stálo vaření na elektrickém sporáku ve srovnání se zemním plynem nebo propan-butanem. V první řadě si situaci zjednoduším předpokladem, že elektrická energie se využije na přípravu pokrmů se stejnou účinností, jako s plynem. Pak stačí nalézt cenu pro 540 kWh za rok.

Lze předpokládat, že tazatel má v bytě uplatněnu nejběžnější sazbu na odběr elektrické energie D02. Takže se vrátíme k Porovnávači cen energií na TZB-info, kde si předvolíme elektřinu a pak doplníme další údaje https://kalkulator.tzb-info.cz/cz/dodavka-elektricke-energie-zadani-spotreby?kraj=s.

Pro příklad jsem zvolil roční spotřebu elektřiny v bytě 2000 kWh, v první fázi výpočtu bez provozu elektrického sporáku.


Zobrazí se přes 200 nabídek, v rozmezí od 9200 do 13350 Kč za rok. Přibližně uprostřed nabídek se vyskytuje cena 10800 Kč/rok. Po návratu na zadávání údajů přijde druhá fáze výpočtu, tedy zvýšení roční spotřeby o 540 kW elektrickým sporákem na celkových 2540 kWh. Pak po přechodu na porovnání nabídek vychází rozpětí od cca 11500 do 16200 Kč, se středem okolo 13200 Kč/rok. Konkrétně například Pražská energetika, komfort, 10834 Kč oproti 13266 Kč. Rozdíl, tedy cena elektřiny jen pro vaření, se pohybuje okolo 2400 Kč, tedy 4,40 Kč/kWh.

E + vytápění

Pokud by uživatel bytu měl v bytě instalováno elektrické vytápění, zřejmě by měl na odběr elektřinu sazbu D45d. Potom by cena za vaření na elektrickém sporáku významně klesla. Přesná specifikace přesahuje záměr tohoto článku, protože do výpočtu vstupuje mnohem více parametrů. Lze předpokládat, že sporák by byl provozován především v době platnosti vyššího cenového tarifu, kde se střední cena na trhu pohybuje okolo 2,80 Kč/kWh. To by znamenalo roční náklad za vaření mírně přes 1500 Kč.

K přesnější specifikaci ceny lze využít výpočet na TZB-info Porovnání nákladů na vytápění, teplou vodu a elektrickou energii - TZB-info.

Závěr

Je zřejmé, že vaření na propan-butanu je za daných předpokladů srovnávání jen zemního plynu a propan-butanem levnější. Proti sobě stojí roční platba 2400 Kč za vaření zemním plynem a 1560 Kč s propan-butanem. Pokud by motivem uživatele bytu bylo jen zjednodušení jeho vztahů s dodavateli energií, tak by stál za úvahu ústup od zemního plynu a přechod k elektřině s ročním nákladem přibližně stejným jako se zemním plynem.

S příznivější sazbou na elektřinu využitou i pro vytápění bytu se náklad na vaření elektřinou přibližně vyrovná nákladům s propan-butanem.

A pokud by zemní plyn sloužil jako zdroj energie i pro vytápění bytu, pak by vaření na zemním plynu bylo jednoznačně nejlevnější s nákladem okolo 760 Kč za rok.

Tabulka: Přehled ročních nákladů za vaření podle druhu energie s rozlišením, pokud je stejný druh energie použit i pro vytápění bytu

ZPZP + vytápěníPBEE + vytápění
přibližný roční náklad Kč2400760156024001500
přibližná měrná cena Kč/kWh (vzhledem k výhřevnosti)4,401,402,904,402,80

Nevýhodou propan-butanu je manipulace s lahvemi, jejichž hmotnost se v plném stavu blíží ke 25 kg. Musí být uloženy v prostoru, který je trvale větrán a je nad úrovní terénu. Změna kapalného propan-butanu na plyn vyžaduje přísun tepelné energie. Ideální je nadnulová teplota okolí. Umístění 10 kg láhve v bytě může být bezpečnostní problém. Ve veřejně přístupném místě obytného domu být nesmí. V rodinném domě se zpravidla vhodný prostor najde. Základní pravidla pro nakládání s lahvemi s propan-butanem jsou například zde: https://www.tzb-info.cz/115058-deset-pravidel-jak-doma-nebo-na-chalupe-zachazet-s-plynovymi-lahvemi.

Výhodou propan-butanu je zásoba energie. Nemá výpadek, pokud uživatel nezapomene včas vyměnit prázdnou láhev za plnou. Zpravidla má každý dvě nebo tři. Při malých spotřebách, typicky v občas navštěvovaných rekreačních objektech, je propan-butan cenově příznivější, než trvale zřízená přípojka s fixními náklady. V každém případě při přechodu ze zemního plynu na propan-butan nebo nové instalaci PB hospodářství je nutná kontrola rozvodu plynu a zařízení odborníkem na plynová zařízení.

Pozn. autora:
Porovnání vychází z cenové úrovně počátku roku 2019 a platí jen pro zvolené předpoklady a zaokrouhlení. Konkrétní spotřeby plynů či elektřiny lze do porovnávače cen zadávat, a tak si každý, kdo hledá přesný výsledek, musí porovnání upravit podle sebe.

 
 
Reklama