Potřebujete pro váš bytový dům vyřešit
financování oprav
rekonstrukci kotelny
úspory energií
větrání
registrace
Rekonstrukce a provoz bytových domů
Motto: Nové povinnosti k elektromobilitě a vyúčtování vody a tepla.
Zdroje financí z nových dotací.
středa 3. 11. 2021
Praha
registrace
Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Rozúčtování nákladů za energie odhaluje provozní účinnost kotelny

Údaje z měřidel sloužích k rozúčtování nákladů za teplo mohou pomoci k odhalení nehospodárného provozu kotelny. Předpokladem jsou moderní měřidla umožňující dálkové odečty v minutových až čtvrthodinových intervalech a propracovaný systém jejich vyhodnocení přístupný zákazníkům v internetové aplikaci. Takový systém již prošel úspěšně testem. Je založen na využití měřidel, jejichž instalaci rozúčtování nákladů vyžaduje. Proto je investičně příznivý. Zákazníkům přináší trvalé sledování účinnosti kotelny.


© Fotolia.com

Jen málokterý investor nebo již provozovatel vyhodnocuje provozní účinnost plynové kotelny průběžně. Většinou se provede posouzení roční spotřeby zemního plynu s ohledem na předchozí roky se zahrnutím klimatických odlišností jednotlivých let podle denostupňové metody. Někteří sledují měsíční spotřeby, ale to především s ohledem na placené zálohy za odběr zemního plynu s ohledem na zajištění finančních prostředků na případný nedoplatek. Přitom zpravidla každá plynová kotelna má vlastní fakturační plynoměr a ty nové umožňují odečítat data o spotřebě on-line. Zpravidla v každé kotelně je měření spotřeby studené vody pro přípravu teplé vody, kalorimetr pro měření vyrobeného tepla, elektroměr pro spotřebu elektrické energie kotlem, regulací, oběhovými čerpadly atp., čidla teploty jsou umístěná na různých místech aj. Je tedy zřejmé, že v kotelně musí být pro její provoz v podstatě vše, co je nutné k téměř plynulému vyhodnocování její provozní účinnosti. K tomu zbývá v podstatě jen propojení všech sbíraných dat a jejich vyhodnocení.

Společnost ista Česká republika, která se zaměřuje na měření spotřeb vody, tepla, rozdělování nákladů za vytápění a přípravu teplé vody, na základě svých zkušeností vyvinula systém, který povyšuje statické statistické zpracování dat pro fakturaci směrem k jejich on-line analýze a možnosti dynamického využití ke snížení energetické náročnosti budovy. Tedy k odhalení potenciálu ke zvýšení provozní účinnosti kotelny, k lepšímu využití tepla za předávací stanicí tepla z SZTE. Sběr dat jednou denně, který postačoval pro fakturační účely, je v současnosti nejen nutné, ale i možné zrychlit na každých 15 minut. Pak je možné od občasného zjišťování účinnosti kotlů přejít i u výkonově malých kotelen s cenově velmi přijatelnými náklady k průběžnému hodnocení celé kotelny. Zásadní je to, že účinnost se pak nezjišťuje nepřímo, přes analýzu spalin, ale přímo, přes spotřebu energií a vyrobené teplo.

Možnosti využití sběru dat k rozúčtování nákladů za energie pro vyhodnocování provozní účinnosti otopné soustavy ukazuje David Samek, technický manažer, na jednoduchém příkladu kotelny s jedním plynovým kondenzačním kotlem.

Obr. Ukázka jednoho z možných výstupů zpracování naměřených dat, ke kterému může zákazník získat přístup na portále www.mojekotelna24.cz.
Obr. Ukázka jednoho z možných výstupů zpracování naměřených dat, ke kterému může zákazník získat přístup na portále www.mojekotelna24.cz.

Pro každou sledovanou kotelnu lze nastavit kritické parametry, o jejichž překročení je zákazník ihned informován. Zákazník získává data zpracovaná do různých formátů, XLS, CSV a může si je dále individuálně vyhodnocovat, zpracovávat.

Při poklesu spotřeby tepla pro vytápění roste význam spotřeby tepla pro přípravu teplé vody. Z ní jsou dostupná čtvrthodinová data, i o teplotách. Tedy jak o hygienické bezpečnosti připravované teplé vody, tak i o tom, zda fakturovaný odběr teplé vody se uskutečnil v souladu s požadavkem nepodkročení stanovené teploty, o ztrátách v cirkulačních okruzích aj. Tím se vytváří i důležitý důkaz v případných sporech o platbách ze teplou vodu.

Monitorováním lze odhalit rozdíly mezi slibovanými a skutečnými přínosy nejrůznějších zásahů do otopné soustavy objektu, například hydraulického vyvážení, chemického čištění otopných těles, přestavení regulace aj. Pro zákazníky je velmi přínosné mít možnost posoudit, co způsobí zateplení objektu a zda následné úpravy na otopné soustavě nesnížily její provozní účinnost. Pokles provozní účinnosti je rovněž signálem pro důkladnější servis.

Obr. Příklad ukazující rozdíl mezi výstupní teplotou otopné vody z kotle a teplotou vody vstupující do otopné soustavy za HVDT (anuloidem). Odhaleno mimo jiné chybné nastavení oběhových čerpadel snižující potenciál kondenzačního provozu kotlů.
Obr. Příklad ukazující rozdíl mezi výstupní teplotou otopné vody z kotle a teplotou vody vstupující do otopné soustavy za HVDT (anuloidem). Odhaleno mimo jiné chybné nastavení oběhových čerpadel snižující potenciál kondenzačního provozu kotlů.
Obr. Tento výstup z dat ukazuje rozdíl mezi měřením provozní účinnosti na výstupu z kotle a na výstupu z napojeného HVDT (anuloidu) do soustavy. Potenciál vysoké účinnosti kondenzačních kotlů (okolo 103 - 104 % vůči výhřevnosti plynu) není evidentně plně využit a je znehodnocován nevhodnou regulací chodu kotelny, napojené soustavy, směšováním výstupu a zpátečky přes HVDT aj.
Obr. Tento výstup z dat ukazuje rozdíl mezi měřením provozní účinnosti na výstupu z kotle a na výstupu z napojeného HVDT (anuloidu) do soustavy. Potenciál vysoké účinnosti kondenzačních kotlů (okolo 103 - 104 % vůči výhřevnosti plynu) není evidentně plně využit a je znehodnocován nevhodnou regulací chodu kotelny, napojené soustavy, směšováním výstupu a zpátečky přes HVDT aj.

V případě zákazníků, kterým společnost ista Česká republika zajišťuje sledování spotřeb energií, nebude přechod na průběžný monitoring představovat velké náklady. Většina měřidel je instalována, využívána. Úpravy se mohou dotknout potřeby instalace některých teplotních čidel a systému přenosu dat na GSM principu.

Prohlédněte si prezentaci k přednášce

Tento článek byl zpracován podle podkladů Davida Samka ze společnosti ista Česká republika pro konferenci Rekonstrukce a provoz bytových domů v režimu NZEB.

Poslechěte si zvukový záznam

z prezentace Davida Samka ze společnosti ista Česká republika z konference Rekonstrukce a provoz bytových domů v režimu NZEB.
 
 
Reklama