Nejnavštěvovanější odborný portál
pro stavebnictví a technická zařízení budov
TZB studio
zobrazit program

Na ochranu ozonové vrstvy míří 30 milionů korun

Pracujete s chladivy nebo s hasicími systémy? Pak se vás může týkat výzva MŽP k ochraně životního prostředí.


© Fotolia.com

Ministerstvo životního prostředí spolu se Státním fondem životního prostředí ČR pokračují v podpoře projektů, které pomáhají chránit ozonovou vrstvu Země. Spouští novou dotační výzvu, která nabídne 30 milionů korun na sběr a následné zneškodnění látek poškozujících ozonovou vrstvu Země, tzv. halonů (mohou se vyskytovat např. v chladicích zařízeních, hasicích systémech, tepelných čerpadlech aj.)

Žádosti je možné podávat od 2. ledna do 28. června 2019 nebo do vyčerpání finančních prostředků.

Žadatelé mohou získat příspěvek ve výši až 10 milionů korun na vybavení sběrného místa. Fixní částku dotace obdrží rovněž za každý kilogram sebrané a zneškodněné nebezpečné látky, která nepochází ze zařízení podléhající zpětnému odběru elektroodpadu. Zároveň platí, že započteny mohou být pouze látky sebrané a zlikvidované v období od 3. ledna 2019 do konce roku 2022.

Obr. Ostrava zahalená ve smogu, zdroj: Milan Surkala/Fotky&Foto
Obr. Ostrava zahalená ve smogu, zdroj: Milan Surkala/Fotky&Foto

Kdo může žádat o dotaci

O dotaci na sběr a zneškodnění látek poškozujících ozonovou vrstvu mohou žádat právnické osoby, které mají certifikaci ke skladování halonů pro potřeby jejich kritického použití. O podporu na užití látek s nulovým potenciálem poškozování ozonové vrstvy mohou žádat fyzické osoby podnikající a právnické osoby, které jsou hodnotícím subjektem podle § 8 zákona č. 73/2012 Sb. nebo které poskytují akreditovaný vzdělávací nebo studijní program v oblasti chladiv.

Podpora bude poskytnuta také na vybavení školicích středisek za účelem zajištění jejich požárně bezpečnostní ochrany nebo na pořízení technického a netechnického vybavení. Na tyto dotace si sáhnou fyzické a právnické osoby, které jsou hodnoticím subjektem nebo které poskytují akreditovaný vzdělávací případně studijní program v oblasti chladiv. Získat mohou až 4 miliony korun na jeden projekt.

Podpořené oblasti

  • 2.2.A Znovuzískání, sběr látek poškozujících ozonovou vrstvu Země
  1. vybavení sběrného místa,
  2. sběr regulovaných látek (především halonů) z vyřazených zařízení v protipožární ochraně
    (dále jen „regulované látky“ nebo „látky“), včetně odsátí a recyklace.
  • 2.2.B Následné zneškodnění látek poškozujících ozonovou vrstvu Země
    • zneškodnění regulovaných látek, které již nemají své využití
  • 2.2.C Podpora užití látek s nulovým potenciálem poškozování ozonové vrstvy a co nejmenším potenciálem globálního oteplování Země

Období realizace

Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do:
Aktivita 2.2.A písm. a): 31. 12. 2021
Aktivita 2.2.A písm. b): 31. 12. 2022
Aktivita 2.2.B: 31. 12. 2022
Aktivita 2.2.C: 31. 12. 2021

Výše příspěvku

Podporovaná aktivitaVýše podpory
Vybavení sběrného místa500 tis. – 10 mil. Kč, max. 85 % z celkových způsobilých výdajů
Sběr regulovaných látek270 Kč za 1 kg sebrané látky
Následné zneškodnění látek poškozujících ozonovou vrstvu350 Kč za 1 kg zneškodněné látky
Podpora užití látek s nulovým potenciálem poškozování ozonové vrstvy500 tis. – 4 mil. Kč, max. 60 % z celkových způsobilých výdajů

Termíny výzvy

Zahájení příjmu žádostí: 2. 1. 2019
Ukončení příjmu žádostí: 28. 6. 2019, nejpozději však do vyčerpání alokace
Podpořené projekty musí být realizovány nejpozději do konce roku 2021, resp. 2022. Další podrobnosti jsou v textu výzvy.

Kontaktní osoby

Andrea Kouřimová, projektová manažerka Oddělení II Odboru realizace Národních programů, tel.: + 420 267 994 619, e-mail: andrea.kourimova@sfzp.cz

Michal Slezák, ředitel Odboru realizace Národních programů, tel.: + 420 267 994 469 e-mail: michal.slezak@sfzp.cz

Další informace:
https://www.narodniprogramzp.cz/nabidka-dotaci/detail-vyzvy/?id=65

 
 
Reklama