Nejnavštěvovanější odborný web
pro stavebnictví a technická zařízení budov
estav.tvnový videoportál

Kontroly kotlů na tuhá paliva v domácnostech po novele zákona (2018)

V rozhovoru pro TZB-info hovoří Ing. Zdeněk Lyčka o novinkách zavedených novelou Zákona o ochraně ovzduší k problematice kontrol kotlů.

Povinnost kontrol kotlů v domácnostech zavedl Zákon o ochraně ovzduší (ZOO) a byla zpřesněna jeho letošní novelou. Ing. Zdeněk Lyčka, soudní znalec, v rozhovoru pro TZB-info upozorňuje na skutečnost, že z novely zákona vyplývá možnost stanovit pravidla pro stanovení ceny za provedení kontroly. Toto ustanovení se v zákoně objevilo jako reakce na zkušenosti z prvního období po zavedení povinnosti, kdy se ceny účtované domácnostem zásadně a neoprávněně od sebe velmi lišily.

Novela zákona je benevolentnější vůči zákazu provozu lokálních topidel s teplovodním výměníkem, který byl vyhlášen k termínu 1. září 2022. Zákaz nadále platí pro teplovodní kotle třídy 1 a 2. Rozdíl je v tom, že u kotlů je třída jednoznačně stanovena měřením u autorizované zkušebny, ale u lokálních topidel tomu tak není a není reálné ji u topidel v provozu ověřovat. Proto se zákaz na lokální topidla s výměníkem nevztahuje.

Uvedená benevolence platí i pro zákonem umožněný posun termínu 1. září 2022 na termín bližší ze strany obcí pro oblasti nejvíce zatížené emisemi. To znamená, že provoz kotlů třídy 1 a 2 je již dnes možné posunout na rok 2019, ale nikoliv lokálních zdrojů na tuhá paliva, přestože mají teplovodní výměník a s konstrukcí kotle mají mnoho společného.

S novelou zákona je spojen cíl zavést na úrovni státu registr kontrol. Pro domácnosti bude mít výhodu v tom, že se omezí prostor pro podvodné jednání, stát naopak získá přehled u stavu kotlů, jejich zastoupení v domácnostech a bude moci přesněji a účinněji stanovovat podpůrná opatření směřující k omezení produkce emisí CO2.

Kontrola kotle na jedná straně přináší zátěž domácnostem, na druhé straně jim může hodně pomoci ve správném provozování kotle. Moderní teplovodní kotle na tuhá paliva jsou sice vybaveny elektronickým řízením, ale jejich provozovatel musí mít určité znalosti. A zde kontrolor, vyškolený u výrobce a s dobrou praxí, může hodně pomoci.

Kontrola nebo revize kotlů? V odborné rovině mají oba pojmy odlišný význam. V praxi, i vlivem garanta za zákon, MŽP, se nejvíce používá pojem revize kotlů. Není to přesné označení, takže je třeba, aby i veřejnost věděla, v jaké souvislosti je použito.

Pokud Vás rozhovor zaujal, můžete sledovat i ostatní videa portálu TZB‑info, případně se přihlásit k jejich odběru na YouTube.
 
 
Reklama