Nejnavštěvovanější odborný portál pro stavebnictví a technická zařízení budov

Třetí vlna kotlíkových dotací spuštěna – bude poslední!

Ze třetí vlny kotlíkových dotací bude vyloučeno uhlí. Přibyla podpora na úpravu komína, modernizace otopných soustav a někde i možnost bezúročné půjčky.

Ministerstvo životního prostředí spouští třetí a zároveň finální vlnu kotlíkových dotací. Přes snížení emisí znečišťujících látek je kvalita ovzduší stále neuspokojivá. Aktuálním příkladem může být 21. a 22. leden, kdy ve velké části Moravskoslezského kraje, ale i na jiných místech, byl identifikován index 5, tedy špatná kvalita ovzduší. Kdo navštívil v té době probíhající ostravskou výstavu Infotherma, nemohl si toho nepovšimnout. V některých regionech je hlavním znečišťovatelem průmysl, ve větších městech především doprava, ale velký podíl na znečištění ovzduší má i nadále lokální vytápění v domácnostech.

Celkově je podíl znečištění polétavým prachem od starých neekologických kotlů na pevná paliva odhadován na 38 procent a takových kotlů je v České republice zhruba 300 tisíc. Vedle legislativních, a tedy donucovacích úprav jsou jejich majitelé k výměně motivováni i miliardovými investicemi. „Jen do kotlíkových dotací jsme již investovali 6,7 miliard korun a další tři máme připraveny pro letošek,“ uvádí ministr životního prostředí, Richard Brabec. K zatím již vyměněným 43 tisícům kotlů by tak do konce roku 2020 mělo přibýt ještě již 16 tisíc schválených výměn a dalších až 41 tisíc, aby se dosáhl předpoklad okolo 100 tisíce vyměněných kotlů.

Většina podmínek i výše dotace zůstává stejná jako v předchozí vlně

Nyní již bez uhlí

Třetí výzva již nepodpoří žádné kotle, ve kterých lze spalovat uhlí, tedy ani kombinaci se dřevem, peletami aj. Jde o rozhodnutí opírající se také o odsouhlasené ekologické cíle s ohledem na klimatickou a nízkouhlíkovou politiku EU, které souběžně podporuje i klesající zájem o vytápění uhlím, i v souvislosti s jeho rostoucí cenou a očekávaným poklesem nabídky kvalitního uhlí.

Zákaz kotlů třídy 1 a 2

Před provozovateli starých neekologických kotlů na pevná paliva třídy 1 a 2 stojí velká hrozba zákazu jejich provozu od 1. září 2022. Ve třetí vlně kotlíkových dotací mohou získat příspěvek až 127 500 korun na nový zdroj tepla a lze připočíst dalších 20 tisíc korun, pokud se kotlíkové dotace zkombinují s programem na úsporu energií v rodinném domě Nová zelená úsporám. „Výhodnější finanční podmínky pro výměnu starých kotlů již nebudou,“ zdůrazňuje ministr životního prostředí, Richard Brabec.

V Moravskoslezském, Ústeckém a Karlovarském kraji souběžně s třetí vlnou kotlíkových dotací poběží pilotní projekt bezúročných půjček. Je to reakce na námitky, že pro přístup k dotaci musí mít provozovatel starého kotle naspořené finanční prostředky pokrývající rozdíl mezi dotací a skutečnými náklady. Tuto podmínku většina obyvatel se starými kotli na malých obcích, se sníženou kupní sílou, neplní. Proto si tito lidé v souvislosti se žádostí o kotlíkovou dotaci budou moci dopředu požádat u své obce o bezúročnou půjčku na výměnu kotle v plné výši. Peníze na půjčky a související administrativu poskytne obcím Statní fond životního prostředí. Část půjčky lidé splatí pomocí kotlíkové dotace, o kterou si zažádali na kraji a zbytek půjčky budou své obci splácet postupně. Pro takové žadatele o dotaci je důležité i to, obcím budou zafinancováni specialisté, kteří žadatelům pomohou s administrativou ohledně půjček, s žádostí o kotlíkovou dotaci, a i výměnou kotle.

Obr. Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje, při zahájení výstavy Infotherma 21. ledna uvedla, že nyní dokončují projednávání podmínek třetí vlny kotlíkových dotací se Státním fondem životního prostředí ČR a rádi by výzvu pro zájemce vyhlásili v květnu. Očekávají těsnou spolupráci s obcemi na realizaci ke kotlíkovým dotacím podpůrného programu bezúročných půjček.
Obr. Jarmila Uvírová, náměstkyně hejtmana Moravskoslezského kraje, při zahájení výstavy Infotherma 21. ledna uvedla, že nyní dokončují projednávání podmínek třetí vlny kotlíkových dotací se Státním fondem životního prostředí ČR a rádi by výzvu pro zájemce vyhlásili v květnu. Očekávají těsnou spolupráci s obcemi na realizaci ke kotlíkovým dotacím podpůrného programu bezúročných půjček.
Obr. I ve třetí vlně kotlíkových dotací budou podporovány kotle na biomasu s ruční i automatickou dodávkou paliva, tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle s maximální výší dotace až 127 500 Kč. Mezi tzv. způsobilé výdaje lze zahrnout nejen náklady na pořízeni zdroje tepla a jeho instalaci, ale také náklady na novou otopnou soustavu, zdůraznil Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR při zahájení výstavy Infotherma 21. ledna v Ostravě.
Obr. I ve třetí vlně kotlíkových dotací budou podporovány kotle na biomasu s ruční i automatickou dodávkou paliva, tepelná čerpadla a plynové kondenzační kotle s maximální výší dotace až 127 500 Kč. Mezi tzv. způsobilé výdaje lze zahrnout nejen náklady na pořízeni zdroje tepla a jeho instalaci, ale také náklady na novou otopnou soustavu, zdůraznil Petr Valdman, ředitel Státního fondu životního prostředí ČR při zahájení výstavy Infotherma 21. ledna v Ostravě.

Rozšíření dotovaných nákladů

Ve třetí vlně kotlíkových dotací se tzv. způsobilé náklady na výměnu kotle rozšiřují i na novou otopnou soustavu nebo její rekonstrukci včetně regulace a měření a úpravy spalinových cest. Toto je další krok i směrem k posílení bezpečnosti provozu a snížení spotřeby paliv, energií. Například s instalací kotle na biomasu zcela určitě souvisí odborný přepočet komína, jeho případná úprava a revize. Podobně to platí i pro kondenzační plynový kotel, kdy je nutné provést vložkování komína. S přechodem na účinnější, ekologičtější a většinou i lépe regulovatelný zdroj tepla se vyplatí modernizovat i systém řízení chodu otopné soustavy. Případně při přechodu na kondenzační kotel nebo tepelné čerpadlo zvážit celkovou modernizaci otopné soustavy směrem ke snížení provozních teplot a tím ke zvýšení energetické efektivity těchto zdrojů tepla.

Další příspěvek až 20 tisíc korun lze získat jako bonus, pokud souběžně s kotlíkovou dotací žadatel využije i některou z možností nabízených programem Nová zelená úsporám. Například u kotlů s ručním přikládáním může být zajímavá kombinace se solární soustavou, která v létě zajistí přípravu teplé vody, aniž by bylo nutné roztápět kotel.

Zdroje:
Tiskové zprávy MŽP ČR
MŽO ČR: Priorita 2010 - 1
Konference na výstavě Infotherma 2019

 
 
Reklama